Hoppa till innehåll

”Vi har fått ett effektivare lager med färre fel”

Norska Wittusen & Jensen har fått ett effektivare lager och en framtidssäkrad distributionslösning med ett WMS-system från Apport Systems. ”Det fungerar precis som önskat, och vi kan dessutom se ytterligare möjligheter att optimera lagret”, berättar logistikchefen Audun Johnsen från Wittusen & Jensen.

apportsystems_kundecase_wittusenjensen_1920x1100
“Det är vår erfarenhet att många IT-leverantörer i hög grad återanvänder befintliga lösningar i nya projekt, men ändå prissätter dem som om de vore nya. Det gjorde inte Apport. De sa: ’Det här är vår produkt, vi har gjort det förut, och vi vet vad vi kan leverera.”
Audun Johnsen
Logistikchef, Wittusen & Jensen
BAKGRUND

”Vi ville komma bort från ERP-systemet”

Wittusen & Jensen är Norges näststörsta leverantör av kontorsartiklar och förbrukningsvaror till företag, och ett av företagets uttalade mål är att garantera kunderna en enklare och effektivare vardag.

Just det har Wittusen & Jensen själva fått, efter en större omläggning av lagerstrukturen samt införande av en komplett WMS-lösning från Apport Systems.

Vägen till målet startade år 2010, då Wittusen & Jensen beslutade sig för att samla sina tre spridda lager i ett helt nytt centrallager i Skedsmo precis utanför Oslo.

"Vi ville gärna komma bort från ERP-systemet, så att vi till exempel kunde få saldostyrning på platsnivå i WMS-systemet."

”Våra lager var moderna och automatiserade, men utrymmet var för litet, i synnerhet i varumottagningsdelen, så vi kunde inte vidareutveckla verksamheten inom befintliga ramar”, förklarar logistikchefen Audun Johnsen från Wittusen & Jensen och fortsätter:

”Då vi beslutade oss för att skapa ett nytt centrallager gjorde vi också den bedömningen att vi behövde en komplett WMS-lösning i stället för vårt utvidgade ERP-system. Vi ville gärna komma bort från ERP-systemet, så att vi till exempel kunde få saldostyrning på platsnivå i WMS-systemet.”

VALET AV APPORT

Fast pris viktigt

Då Wittusen & Jensen inte kunde komma fram till en användbar lösning med den dåvarande leverantören, började de undersöka marknaden för att försöka hitta andra möjligheter. Även om flera kandidater diskuterades, fastnade företaget ganska snabbt för Apports totalkoncept, förklarar Audun Johnsen.

”Först och främst fick vi en bra presentation av systemet, och det var tydligt att Apport har en grundläggande förståelse för lagerdrift, och att de kunde sätta sig in i våra behov. Dessutom var vi ute och besökte fyra olika företag som använder Apports WMS, och det var riktigt bra referenser”, säger han.

Apport Systems arbetar med ett fastpris-koncept, vilket innebär att kunden redan från början har överblick över projektkostnaderna, vilket var en viktig faktor för Wittusen & Jensen.

"Det var tydligt att Apport har en grundläggande förståelse för lagerdrift och kunde sätta sig in i våra behov."

”Det avgjorde gott och väl 50 procent av beslutet. Det är vår erfarenhet att många IT-leverantörer i hög grad återanvänder befintliga lösningar i nya projekt, men ändå prissätter dem som om de vore nya. Det gjorde inte Apport. De sa: ’Det här är vår produkt, vi har gjort det förut, och vi vet vad vi kan leverera’”, förklarar Audun Johnsen.

IMPLEMENTERINGEN

Strikt kontroll över processen

Efter att avtalet ingåtts inleddes specifikationsfasen, då projektet planerades i detalj, och enligt Audun Johnsen blev hela processen en bekräftelse på att Wittusen & Jensen valt rätt leverantör:

”Det sköttes väldigt professionell; styrningen var strikt. Det är tydligt att Apport har ett antal skickliga projektledare, och det gjorde oss förvissade om att vi skulle få en bra lösning.”

Implementeringen påverkades av ett försenat byggprojekt på det nya lagret, men efter att både byggnation och teknik kommit igång ordentligt, har Wittusen & Jensen fått den lagerlösning de hoppades på.

”Det fungerar väldigt bra – precis på det sätt som vi önskat. Samtidigt kan vi se vissa förbättringsmöjligheter som kan göra systemet ännu smartare, så att vi kan öka hastigheten. Vi kan göra vissa specialanpassningar utan att det berör grundstrukturen i systemet, eftersom det är ett bra system som ligger till grund för alltihop”, säger Audun Johnsen.

Resultatet

Bättre och säkrare distribution

”Vi har fått en bättre, effektivare och säkrare distributionslösning”, säger logistikchef Audun Johnsen om lagret, som med 10 000 pallplatser och 25 000 lokationer förser hela Norge med allt från kontorsstolar och headsets till förstahjälpen-lådor och kuvert.

apportsystems_dataanalyzer_midt_1920x1080

Förenkling och flexibilitet

Ett av de viktigaste målen med det nya lagret är att öka effektiviteten, och det har man lyckats med. Tidigare hade Wittusen & Jensen 38 personer anställda på lagret, men nu kan 25 personer hantera samma ordermängd som de 38 skötte tidigare, berättar driftschef Camilla Haltbakk.

”Vi har förenklat processerna på lagret, så att det blivit mycket mer överskådligt och effektivt”, säger hon.

En viktig faktor i samband med effektiviseringen är att det är mycket enkelt att lära sig att hantera Apports WMS-system.

”Nye folk er hurtigere oppe at køre, end vi har været vant til, og det er vigtigt. Det betyder nemlig, at vi har en større fleksibilitet – vi kan holde antallet af faste medarbejdere på et minimum, og så kan vi ansatte vikarer, når vi har behovet i højsæsonen,” forklarer Camilla Haltbakk.

”Nye folk er hurtigere oppe at køre, end vi har været vant til, og det er vigtigt. Det betyder nemlig, at vi har en større fleksibilitet – vi kan holde antallet af faste medarbejdere på et minimum, og så kan vi ansatte vikarer, når vi har behovet i højsæsonen.”

Undviker dyra fel

Enligt driftschefen innebär Apports WMS att det är svårare att göra fel på lagret, och det avspeglar sig också i statistiken. Även om Wittusen & Jensen hade en hög leveranssäkerhet redan tidigare, har den nu höjts från 99 till 99,3 procent. Det låter kanske inte så mycket, men det är det, försäkrar Audun Johnsen.

”Det har stor betydelse. Vi arbetar med varor som var och en för sig har ett lågt värde, men som är dyra att hantera, så om vi skickar fel leverans till Nordnorge, och sedan måste leverera rätt varor gratis, blir det dyrt”, säger han.

Enligt Audun Johnsen har leveranssäkerheten blivit den avgörande parametern för kunderna.

”Det är viktigare att det blir rätt första gången, och att varorna levereras på avtalad tid, än att de kommer jättesnabbt. Vi måste också tänka på att många av våra kunder har parallella avtal med våra konkurrenter, så om vi inte levererar som lovat, är det enkelt för dem att beställa på ett annat ställe nästa gång”, säger han.

PERSPEKTIV

Framtidssäkrat lager

Då Wittusen & Jensen inledde optimeringen av lagerstrukturen, var det viktigt att få ett lager som kunde hålla jämna steg med den framtida tillväxten, och det har man enligt logistikchefen också fått.

”Tidigare kunde vi hantera två transportörer samtidigt, nu är vi uppe på 7-8 stycken. Vi har fått större kapacitet och i princip ett framtidssäkrat lager, så vi klarar av att hantera upp till 50 procents tillväxt i ordervolymen under kommande år”, säger Audun Johnsen.

Fakta

Wittusen & Jensen

  • Wittusen & Jensen är ett familjeägt företag med mer än 110 års historia.
  • Sedan starten år 1897 har företaget vuxit till 200 anställda och det har en omsättning på över 600 miljoner norska kronor.
  • Wittusen & Jensen är näststörst på den norska marknaden för kontorsartiklar och förbrukningsvaror.
  • Centrallagret i Skedsmo utanför Oslo rymmer 10 000 pallplatser och 25 000 lokationer.
webinar-anna-og-søs-hero-billede