Skip to content

Minska ditt rörelsekapital med ett intelligent lager - CFO's guide till affärsintelligens i lageret

Manga företag har i onödan många miljoner kronor bundna i rörelsekapital och en stor del ligger i aktierna

Finansinspektionen har valt vilka handtag han skulle vända sig till för att optimera företagets ekonomi.

En del av förklaringen är långsam digitalisering, brist på insikt i viktiga data och inspiration för hur man översätter datainsikt i optimering.

Vi har skrivit den här white paper till dig som revisor för att visa hur du med ett digitaliserat lager och ett modernt affärsinformationsverktyg kan använda kunskap från lageret för att stödja strategiska beslut om bland annat att minska rörelsekapital.

Ladda ner detta white paper och läs om:
  • Digitalisering av försörjningskedjan är en nödvändighet, inte ett alternativ
  • Använd insikt i lagringsdata för att förbättra logistikavtal med kunder och leverantörer
  • Kvalificér dine forecasts med indsigt i historiske data
  • Minska lagerbindningar genom att identifiera lågsäljbara varor
  • Optimera inom ramen istället för att hyra, köpa eller bygga nya

(Detta white paper är på engelska)

WMS effektiviserar lagret med 25-40%​