Hoppa till innehåll

Klädföretag fick en aha-upplevelse med ny lagerstyrning

ID valde Apport som samarbetspartner och lyckades sjösätta sitt nya, stora lager utan driftsförlust och inom ramen för budgeten. Starten gick över all förväntan, berättar logistikchef Tommy Riise, som har stor erfarenhet av att införa lagersystem.

”Det var ambitiöst, för vi hade ingen chans att gå tillbaka till vårt gamla system, om det inte fungerade. Det gick dock över all förväntan. Det var en aha-upplevelse av stora mått att det kunde vara så okomplicerat. Jag har varit igenom liknande processer tre-fyra gånger, och det här var helt klart den enklaste.”
Tommy Riise
Logistikchef, ID
BAKGRUND

Höga ambitioner om tillväxt

I relativ obemärkthet har ID blivit en av Danmarks ledande leverantörer av profil- och reklamtextilier, men för att leva upp till ambitionerna om en fördubbling av omsättningen på fem år, krävdes förändring. Det ursprungliga namnet, Rexholm, byttes därför ut mot det mer internationellt klingande ID, och lagren i ett industrikvarter i Ulfsborg ersattes med ett nytt 12 000 kvadratmeter stort lager med en iögonfallande placering i Holstebro. Redan före flytten till Holstebro hade ID gjort ett försök på att effektivisera sitt lager med ett nytt system för lagerstyrning, men resultatet blev inte det önskade.

”Företaget hade infört ett nytt ERP och de hade byggt en lagermodul ovanpå, men det blev aldrig en välfungerande lösning, dels på grund av bristande fokus internt i företaget, dels på grund av den samarbetspartner man valt”, berättar Tommy Riise, som själv hämtades till ID i oktober 2011 för att optimera logistiken. ”Jag hade goda erfarenheter av vad ’pick by voice’ kunde betyda på ett lager, så det satsade vi på. Med ett voice-system har man händerna fria att göra sitt jobb, och man kan öka både säkerheten och hastigheten när man kör runt med trucken på lagret, eftersom man inte måste läsa på papper samtidigt”, förklarar han.

VALET AV APPORT

Trovärdig samarbetspartner

Att valet föll på Apport WMS beror framför allt på två saker. Dels den trovärdighet som ID bedömde att Apport hade, dels det fastpris-koncept som Apport använder sig av. ”Det var viktigt för oss att få en leverantör som var på samma nivå som vi själva, så att vi kunde vara säkra på att våra behov blev tagna på allvar. Dessutom är det min erfarenhet att man lätt tappar greppet om budgeten i den här typen av projekt, och jag var ärligt talat också en aning skeptisk till om de skulle klara av att hålla det fasta pris som erbjöds. Men det höll hela vägen, som lovat”, berättar Tommy Riise.

webinar-anna-og-søs-hero-billede
FÖRÄNDRINGSLEDNING

Alla medarbetarna ställde sig bakom förändringen

I implementeringsfasen lade ID stor vikt vid att personalen skulle vara involverad och få utbildning, så att det nya systemet blev väl förankrat hos dem. ”I den fasen var Apport bra på att ställa upp med folk som kunde ge utbildning, och det innebar också att de anställda ställde sig bakom förändringarna”, säger Tommy Riise.

IMPLEMENTERINGEN

En implementering över all förväntan

Implementeringen av Apport WMS genomfördes i samband med att 10 000 pallar med varor flyttades till den nya lagerhallen. ”Det var ambitiöst, för vi hade ingen chans att gå tillbaka till vårt gamla system, om det inte fungerade. Det gick dock över all förväntan. Det var en aha-upplevelse av stora mått att det kunde vara så okomplicerat.

Jag har varit igenom liknande processer tre-fyra gånger, och det här var helt klart den enklaste”, berättar ID:s logistikchef, Tommy Riise, som bland annat menar att den lyckade omställningen berodde på noggranna förberedelser från såväl ID:s som Apports sida. ”Vi hade testat ordentligt, och Apport var lyckligtvis också inställda på att genomgripande tester skulle genomföras”, förklarar Tommy Riise, som efter ett par dagar kunde se tillbaka på en start utan driftsförlust.

RESULTATET

Högre effektivitet och bättre flöde

Förutom att införandet av Apport WMS i sig ökar effektiviteten på lagret, rymmer lagret också en ny transportbandsanläggning som effektiviserar verksamheten genom att frakta varorna från tre olika uppsamlingsplatser på lagret till packavdelningen. ”Det betyder att lagerpersonalen kan stanna i ett visst lagerområde och inte behöver lägga tid på att köra från det mest avlägsna hörnet för att leverera varorna till packavdelningen. Därmed blir det möjligt att planera mer effektiva rutter. Dessutom bidrar det till ett bättre flöde på packavdelningen i och med att varorna kommer in i den takt som de ska användas. Transportbandet är långt, så det fungerar som en buffert”, säger Tommy Riise.

apportsystems_landingpage_5_1920x1080
LAGRET SOM KONKURRENSFÖRDEL

Logistiken är avgörande för tillväxten

Tommy Riise beskriver ID’s förmåga att leverera effektiv logistik som fullständigt avgörande för att man ska kunna nå de ambitiösa tillväxtmål som man satt upp inför de kommande åren. ”Många affärsverksamheter har ju den utmaningen att de säljer varor som i hög grad liknar konkurrenternas. Därför är det ofta den logistiska lösningen som avgör om man är konkurrenskraftig eller inte. Ju säkrare vi är på att vi kan leverera snabbt och felfritt, desto starkare står vi”, säger logistikchefen, som ser fram emot att under kommande år utveckla lagret i samarbete med Apport.

”Vi plockar för närvarande 4-5000 orderrader om dagen, och ytterligare 1 500 kan vi klara inom ramen för den nuvarande utformningen, men det måste ändå göras justeringar löpande. Apport har hittills varit mycket lyhört för våra tankar, så det är ett väldigt bra samarbete vi har fått”, säger han.

"Det är ofta den logistiska lösningen som avgör om man är konkurrenskraftig eller ej. Ju säkrare vi år på att vi kan leverera snabbt och felfritt, desto starkare står vi.”

Fakta om

ID

  • ID är en av Danmarks ledande producenter inom profil-, företags- och reklamkläder.

  • Företaget har existerat i över 30 år – under större delen av tiden under namnet Rexholm.

  • ID står bakom märken som T-TIME, GAME, SILENZIO, YES, NASSAU och PATROL. Företaget utvecklar och producerar dessutom private label-artiklar till företag och detaljkedjor

  • Företagets 12 000 kvadratmeter stora lager i Holstebro rymmer cirka 9 500 olika varunummer.

  • Lagrets 18 medarbetare plockar cirka 4-5 000 orderrader om dagen.