Skip to content

HiKOKI Power Tools förblir konkurrenskraftig med Apport WMS

HiKOKI Power Tools, tidigare känt som Hitachi Power Tools, har sedan 2012 vuxit och ökat sin konkurrenskraft genom att optimera lagerlogistiken som kund hos Apport. Med Apports automatiska lagerstyrningssystem upplever den norska verktygsjätten kontinuerliga möjligheter för utveckling och effektivitet på sitt nästan 6000 kvadratmeter stora centrallager i Oslo.

"För att nå våra mål var det nödvändigt att ha Apport med oss i processen - de hjälper oss att tackla tillväxten."
Stavros Tsamis
Lagerchef hos Hikoki
BRISTANDE ÖVERBLICK

Konkurrenskraft kräver överblick

När HiKOKI implementerade Apport WMS i deras centrallager 2012 var det med en önskan om att få mer överblick. Och överblick, det fick verktygsjätten. 

Innan implementeringen av det automatiska lagerstyrningssystemet så saknade man överblick över lagret hos HiKOKI. I det stora lagret med över 20 000 artikelnummer var det tidskrävande och det behövdes en stor lagerkunskap för att ta sig genom plocklinjerna som annars ledde till dyra plockfel.

"Apport hjälper oss att utvecklas och få ett så effektivt lager som möjligt"

Därutöver fanns det ingen kontroll över varulagret och detta resulterade i en förlust på kontot för konkurrenskraft. I samband med detta var implementeringen av Apport WMS både A och O för att få HiKOKI på rätt kurs. 

Det skulle visa sig att HiKOKI inte bara fick en bättre överblick vid implementering av det automatiska lagerstyrningssystemet.

Fördelarna med systemet är många och de skapar allt från tidsbesparingar till ekonomiska besparingar.

“Apport hjälper oss att utvecklas och få ett så effektivt lager som möjligt”, tillägger lagerchef Stavros Tsamis. Det ökar verktygsjättens konkurrenskraft samt bidrar till företagets möjligheter med sina framtida budgetmål.

Innan implementeringen av WMS upplevde HiKOKI:

Implementeringen av Apport WMS gav fördubblad effektivitet och högre konkurrenskraft.

Gains

Möjlighet att konkurrera med tredje parter inom logistik i utlandet

 

HiKOKI Power Tools har upplevt en betydande tillväxt sedan implementeringen av det automatiska lagerstyrningssystemet. Detta har skapat ekonomiska vinster för HiKOKI som med en omsättning på 500 miljoner NOK i 2012 nu har nått en omsättning på 700 miljoner NOK.  

"Med Apport kan vi leverera det andra inte kan utifrån den struktur som lagerstyrningssystemet skapar på lagret", betonar Stavros Tsamis.

Efter implementeringen av lagerstyrningssystemet konstaterar HiKOKI att kunderna i hög grad är nöjda när de handlar av verktygsjätten. Systemet håller reda på både lager och lagerbehållning så kunderna alltid kan känna sig trygga när de lägger sina beställningar.

Det skapar ökad tillfredsställelse som i sin tur kompletterar den positiva slingan av konkurrenskraft och tillväxt som HiKOKI upplevt sedan implementeringen av Apport WMS. “Vi kan konkurrera med tredjeparter inom logistik i utlandet”, tillägger lagerchef, Stavros Tsamis.

“Det kostar mycket att åtgärda ett misstag. Vi har räknat ut att ett plockfel kostar oss cirka 2000 NOK.”

Effektivitet som hjälper tillväxten

Utöver strukturen som HiKOKI upplever märkbara fördelar av med ett lagerstyrningssystem så är den optimerade effektiviteten på det stora centrallagret i Oslo en annan väsentlig fördel för HiKOKI. 

”Vi gick från max. 19 plocklinjer per timme till att klara av det dubbla”

Stavros Tsamis förklarar: “Efter implementeringen av Apport WMS kan vi plocka dubbelt så mycket per timme och samtidigt minimera de frekventa plockfelen. Vi gick från max. 19 plocklinjer per timme till att klara av det dubbla”. 

När effektiviteten ökar blir det lättare att växa – och det kunde märkas av hos HiKOKI. Tillväxten tog snabbt fart. Trots ökad tillväxt kunde varje enskild lagermedarbetare plocka betydligt mer effektivt och det resulterade i en minskning av arbetskraften på lagret. 

HiKOKIs centrallager i Oslo har gått från att ha 26 anställda 2012 till att nu ha 23 anställda på lagret. Enligt Stavros Tsamis målar detta upp en bra bild av hur verktygsjätten har optimerat och effektiviserat processerna i lagret med hjälp av lagerstyrningssystemet.

Ekonomiska besparingar på slutresultatet

HiKOKIs lagerchef Stavros Tsamis säger att det är kostsamt att ha ett lager i Norge. Men Apport WMS hjälper verktygsjätten att göra det ekonomiskt möjligt att ha sitt centrallager placerat i Norge. Med Apports lagerstyrningssystem sparar HiKOKI pengar på slutresultatet. 

Lagerchef hos HiKOKI, Stavros Tsamis, förklarar att minimeringen av plockfel och det att ha koll på exempelvis lagerbehållningen är något som sparar HiKOKI pengar på slutresultatet. 

Stavros Tsamis tillägger dessutom att det automatiska lagerstyrningssystemet även skapar förpackningsbesparingar eftersom systemet väljer rätt förpackning utifrån lagd beställning. “Struktur sparar pengar”, understryker lagerchef Stavros Tsamis – och Apport WMS skapar struktur. 

Det automatiska lagerstyrningssystemet har alltså inte bara haft en engångseffekt för HiKOKI Power Tools. Systemet upprätthåller kontinuerligt effektiviteten, ökar konkurrenskraften och säkerställer hög kundnöjdhet. Därför är Apport också en stor del av HiKOKIs mål inför framtiden.

Läs mer om resultaten som du kan förvänta dig med ett WMS.

"Vi skulle inte kunna forma framtiden för lagret utan Apport"

Utrustad för tillväxt med Apport WMS

Med Apport WMS är det tryggt att växa med vetskapen om att man förblir konkurrenskraftig. Ett av målen för HiKOKI är att nå 1 miljard NOK i årlig omsättning: “För att nå våra mål var det nödvändigt att ha Apport med oss i processen – de hjälper oss att tackla tillväxten”, betonar Stavros Tsamis. 

Målsättningen inför framtiden kräver en bra strategi. Med Apports automatiska lagerstyrningssystem samlas alla lagerdata för framtida strategier och bästa möjliga överblick – och detta bidrar till att sätta mål inför framtiden för HiKOKI. Stavros Tsamis betonar: “Vi skulle inte kunna forma framtiden för lagret utan Apport”.

Är din logistik inriktad på tillväxt? Läs här.