Skip to content

GreenDozer kommer att bidra till att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CCO

Under våren 2023 besökte vi Greendozer i deras nya lokaler i hjärtat av Aarhus för att lära oss mer om deras verksamhet och hur vårt WMS-system har hjälpt dem. Läs nedan för att höra mer om grundaren och CEO, Jan Rohdes, syn på framtidens återvinning och hållbara byggande.
Sustainability

Vem är Greendozer?

Greendozer är en digital plattform som sammanför aktörer inom byggsektorn med syfte att minska byggsektorns klimatavtryck. Greendozer grundades 2017 med målet att främja hållbart byggande genom att sälja nya överskottsmaterial från byggbranschen.

Jan visste från sin bakgrund inom grossistbranschen att både grossister, byggmarknader och tillverkare vanligtvis har stora partier av överskottsmaterial. Med utgångspunkt i detta och hans ambition att minska spill, föddes Greendozer. Några år senare, 2019, började återanvändningen av byggmaterial verkligen ta fart, vilket snabbt fångade Greendozers uppmärksamhet.

Idag är Greendozers stora fokus att vara den plattform som används för att få en sammanhängande översikt över de återvinningsbara material som är tillgängliga för byggändamål.

Vill du lära dig mer om Greendozer? Besök deras hemsida her.

Vad kan du göra för att bli grönare?

HVarför återvinning?

Lagstiftning om hållbart byggande

Byggsektorn utvecklas långsamt mot mer hållbart byggande, och det är en utveckling som Greendozer gärna vill delta i.

I en cirkulär ekonomi förstås det att material och produkter inte bara är resurser som kan användas en gång, utan att de kan ha en längre livslängd och flera användningsområden. Det handlar om att hålla material och produkter i omlopp så länge som möjligt och minska mängden avfall som produceras.

Greendozer är för närvarande involverade i ett spännande projekt där de ser till att material från gamla bostadsblock som ska rivas återanvänds. Bland annat kommer en betydande mängd golv att säljas för återvinning för att få nytt liv.

Med hänsyn till miljön har det redan införts krav på CO2-utsläpp vid byggnader med en yta över tusen kvadratmeter, vilket i de kommande åren kommer att utvidgas för att gälla alla byggprojekt. Det kommer också att ställas nya krav på selektiv nedrivning för att främja återvinning och hållbart byggande. Det finns alltså många incitament för att återanvända byggmaterial.

"Framtiden för återvinning är generellt enorm på tvärs av branscher. Isolerat sett har vi enorm potential eftersom vi kommer att se byggnader som kommer att byggas av andra material än idag."

Varför Apport?

Kontroll och översikt

Greendozer har flera fysiska lager runt om i landet och såg därför ett stort behov av att kunna kontrollera sin lagerbeholdning så att de alltid har översikt över vad de har i lager och var det finns. Eftersom Greendozer hanterar byggmaterial är plockfel särskilt kostsamma för båda parter.

"Vi har ett nära samarbete med Apport. Vi implementerar Apport på våra knutpunkter, vilket sedan integreras med vår plattform, så att vi har full kontroll över de varor som säljs genom den kanalen."

Greendozers team hade länge övervägt att implementera ett WMS och utforskat marknaden efter det system som bäst passade deras behov. Efter att ha fått en överblick valde Greendozer Apport, eftersom vårt system är enkelt att komma igång med och våra medarbetare alltid är redo att hjälpa till. Dessutom var skalbarheten i vårt system en stor fördel för ett växande företag som Greendozer.

Vi är mycket stolta över våra skickliga kunder, och vi har sett hur vårt lagerstyrningssystem har hjälpt dem att bli ännu bättre. Därför är det viktigt för oss att ge plats för tillväxt.

Är din logistik redo för tillväxt? Läs mer här.