Hoppa till innehåll

Ditt WMS-projekt kapsejsar utan förankring bland medarbetarna

20/03/2019

”Det är smart. Det kan väl alla se.”

Ovanstående är ofta orsaken att ett stort antal IT-projekt kapsejsat redan innan de kom ut ur hamnen.

Alla ser nödvändigtvis inte det smarta i att implementera ett nytt IT-system med tillhörande nya processer och rutiner. Förändring är inte ett positivt ord i alla människors öron, och särskilt inte om det känns som om förändringen tvingas på en.

Även om det är de bästa intentionerna som ligger till grund för att ett nytt IT-system som till exempel ett Warehouse Management System blir implementerat, krävs det en noggrann förberedelse för att lyckas med en sådan omfattande förändring – även om förändringen objektivt sett är en bra idé för alla parter.

Många företag har genom åren gjort misstaget att implementera IT-system, ge lite introduktion och sedan förvänta sig människor att ta det till sig. Men man kan inte ta för givet att folk förstår vad WMS är, vilken skillnad det kan göra för lagret och varför det är viktigt för företaget att införa det.

2 viktiga anledningar för engagemang

Förståelse kommer genom deltagande i både beslutsfattandet samt implementeringsprocessen, det finns minst två viktiga skäl till varför människor på lagret måste vara inblandade tidigt i ett WMS-projekt.

För det första är det avgörande att samtliga små dagliga rutiner på lagret uppmärksammas, så att de tas till vara vid utvecklingen av processerna i lagerhanteringen. Om du inte har med den mänskliga faktorn riskerar du att utforma processer som inte passar för de verkliga behoven på lagret. Det kan vara så enkelt som att komma ihåg att sammanställa serienummer eller att göra processer för påfyllning så att lagerarbetarna inte kör till en tom lagerplats.

För det andra handlar det om att få med folk från början. Det finns risk för att det kommer att bli en lång och hård kamp i uppförsbacke, om inte alla anställda förstår att förändringsprocessen är viktig för företaget.

Om du inte har med den mänskliga faktorn riskerar du att utforma processer som inte passar för de verkliga behoven på lagret.

Låt lagerarbetarna välja hårdvara

Känslan av att vara involverad i processen kan säkerställas genom att involvera de anställda på lagret i ett tidigt skede, precis som det är uppenbart att lagerarbetarna input tas till vara vid val av hårdvara. Det är trots allt de som måste hantera terminalerna i sina händer varje dag.

På många lager finns det anställda med större erfarenhet som har nyckelpositioner. Att kunna lagret ut och in är en stor fördel när man arbetar på det traditionella sättet med att plocka med penna och papper.

 Erfarenhetsbehovet minskar när du börjar använda WMS, där systemet ger det mest effektiva sättet att plocka. Därför kommer vissa erfarna lagerarbetare känna att deras nyckelposition hotas.

Det kan vara en stor fördel att involvera just dessa medarbetare tidigt i processen, så att de med sin position på lagret kan hjälpa till att driva projektet framåt istället för att bli bromsklossar.

Slutligen är det viktigt att prioritera utbildning – både av superusers och ”vanliga” användare. Det är viktigt att medarbetarna inte får en dålig upplevelse av WMS-systemet då de inte haft tillräckligt bra kunskap för att kunna använda det.

Bra argument för ett WMS-projekt

När man skall förankra ett WMS-projekt hos medarbetarna och få dem att se fördelen med det, då finns det ett antal argument som man med fördel kan använda

Istället kan det kaotiska stämningen som kan uppstå när det är mycket att göra på lagret, hjälper WMS till att skapa ett lugnt arbetsflöde där saker automatiskt tas i rätt ordning.

Det viktigaste är att involveringen av medarbetare inte bara är ett försök att signalera engagemang, utan en uppriktig önskan att ta vara på lagerarbetarnas kompetenser i förhållande till WMS-projektet. Detta skapar det bästa projektet, och den positiva bieffekten är grunden som är avgörande för ett lyckat projektet.