Hoppa till innehåll

Coop.dk/MAD sätter kursen mot högre tillväxtmål

Coop.dk/MAD strävar efter att vara bättre än de genomsnittliga dagligvarubutikerna på nätet och med data som flödar in i systemet siktar Coop.dk/MAD på att bli en av de bästa på marknaden.

“När Coop.dk/MAD implementerade Apport WMS hade vi tidigare bara använt oss av enkla plockorder på papper och detta blev en revolution för butiken. Under det första året som systemet var i drift vände det verkligen upp och ner på våra affärsmetoder. Särskilt i relation till styrning och drift av lagret – men även för den ekonomiska delen av det.”
Henrik Hyldgaard Hjorth
Logistikchef, Coop.dk MAD
Bakgrund

Stor satsning på e-handel

I den kalla lagerlokalen i Vallensbæk hittar man exakt samma varor som i en vanlig Coop-butik – men presentationen är onekligen av ett annat slag. Här handlar det inte om att fresta kunderna med ekologiska morötter och mjölk. Istället ska varorna placeras effektivt åt plockarna som kör runt i noggrant planerade rutter och hämtar produkter åt kunder som har lagt sina beställningar på Coop.dk/MAD. Plockarna har fullt upp eftersom Coops internetbaserade stormarknad går på högvarv.

Fram till idag har Coop.dk/MAD effektiviserat sitt lager med Apport Warehouse Management System. Att få ett WMS var själva grunden för att kunna bedriva handel på nätet – att gå från manuella till elektroniska processer.

”Det finns ingen som börjar med att bygga den första våningen på ett hus utan att ha lagt grunden. Idag är det absolut avgörande att man behärskar de grundläggande sakerna när man arbetar med dagligvaror på nätet”, säger Henrik Hyldgaard Hjorth som är logistikchef på Coop.dk/MAD.

Enligt Henrik var det ett stort hopp att ersätta manuella processer med elektroniska metoder. Man var tvungen att säga adjö till vissa anställda. Det är en förändring som hör till den digitala världen och den överlägset största delen av de anställda kan inte föreställa sig en värld utan WMS idag.

”Man har kontroll och kan kvantifiera sina anställda eftersom man får bearbetningsbar data. Man försäkrar sig om en betydligt högre kvalitet och kontroll över hela lagret i relation till bland annat datummärkning och färskhetsgarantier”, fortsätter Henrik Hyldgaard Hjorth.

EFFEKTIV LAGERSTYRNING

Ett bra samarbete är grunden för framgång​

”En av sakerna som Apport är mycket duktiga på är deras förmåga att vara mer än leverantörer. De är bra sparringpartners. Det är inte något som man ser ofta när man talar om IT. Vanligtvis får man inte mycket mer än det man beställt”, anser Henrik Hyldgaard Hjorth, logistikchef på Coop.dk/MAD.

apportsystems_dataanalyzer_midt_1920x1080

Från ledningens synvinkel har det varit en stor fördel att kunna överblicka hela processen med Apport WMS eftersom de nu får rapporter och dylikt. Så när ledningen nu talar om hur de ska driva lagret kan de göra det långsiktigt och fastställa mål.

”Sedan vi började använda WMS-systemet kan vi även se att övertiden har minskat väldigt mycket. Detta är det första området som vi just nu drar ut data för och informationen representerar beställningsnivån för varje rad per order fördelat på arbetsdagar: i början av veckan, slutet av veckan, helgdagar mm. Just på grund av detta har vi tidigare haft för mycket övertid”, berättar Henrik Hyldgaard Hjorth.

Han säger också att det är ledningens ansvar att se till att de anställda har det bra. Det finns uppenbarligen en del ekonomiska och trivselmässiga vinster idag – genom att man gör det rätt första gången. Det ser till att ledningen bevarar överblicken och Apport WMS är ett utmärkt verktyg för att hantera verksamheten på ett överordnat sätt.

Henrik Hyldgaard Hjorth anser att det är viktigt att fokusera på kunden och detta kräver snabb handläggning. Därför uppstår det även ett visst tryck på saken – och hur får man då ut det bästa av det? ”Detta har vi löst genom att skapa en tvåvägskommunikation mellan ledning och personal”, säger Henrik Hyldgaard Hjorth.

Perspektivet

Data är nyckeln till att vara bättre än genomsnittet

Med data kan man avläsa konsumenternas beteende på nätet – men det är bara om dessa data används på rätt sätt som de kan vara till stor hjälp. Enligt Henrik Hyldgaard Hjorth ska vi hjälpa människorna på nätet att bli strukturerade. Det är nämligen något som man inte är av naturen när man granskar handeln inom dagligvaror i Danmark. Att sälja dagligvaror just i Danmark är förmodligen det svåraste man kan göra av alla platser i Europa eftersom det finns så många butiker i landet.

”Just nu vi talar vi om en tillväxttakt på 20 – 22% per år för marknaden av dagligvaror på nätet i Danmark. Vi ligger på nivån för marknaden och följer den. Men vi är inte bättre än så. Det är inte tillräckligt ambitiöst – vi måste vara bättre än genomsnittet ”, tycker Henrik Hyldgaard Hjorth.

"De som vinner på att driva dagligvaror på nätet är de som kan avläsa konsumenternas beteenden som exempelvis hur de tänker. Det roliga med detta är att om man intervjuar personer så säger de en sak men gör en annan. Och det sker omedvetet."

Fakta

Coop.dk MAD

  • Lagret i Vallensbæk är på 6000 m2.

  • Det finns mer än 8000 olika artiklar på hyllorna.

  • Utbudet täcker alla slags dagligvaror inklusive färskvaror samt kylda och frysta varor.

  • Coop.dk/MAD levererar dagligvaror över hela Danmark.

webinar-anna-og-søs-hero-billede