Skip to content

1. AVSNITTET: Behöver ditt lager processoptimering?

17/05/2021
Picture of Författare
Författare

Christian Mikkelsen, CCO

Kort sagt innebär det att man kan optimera och effektivisera sin lagerhantering genom processoptimering. Helt konkret handlar processoptimering om att identifiera svinn eller möjligheter i lagerprocesser och inte minst att hitta lösningsmodeller för dessa som är möjliga att implementera.

Processoptimering av lagerstyrning omfattar allt från erkännandet av ett behov till förverkligandet av en lösning. Detta innebär alltså att om din verksamhet har ett behov av att spara pengar, kvalitetssäkra eller optimera lagerprocesser så kan detta realiseras genom att implementera ett WMS.

WMS kallas även lagerstyrningssystem och det kan både automatisera och optimera manuella arbetsmoment för att på så sätt identifiera svinn som uppmärksammats i processerna. Låt oss gå igenom de klassiska stegen av processoptimering med dig. Viktigast av allt är att man erkänner ett behov. 

Erkänner man exempelvis ett behov av att spara pengar så erkänner man samtidigt att lösningsmodellen ska slutligen hjälpa verksamheten att realisera detta ekonomiska behov.

Den klassiska processoptimeringens fyra faser

Svinn
Det finns många typer av svinn. Exempelvis måste en lager-arbetare kanske lägga 4 minuter på att räkna antalet produkter på en pall eftersom det inte alltid beställs hel-pallar. 4 minuter som snabbt blir till många arbetstimmar.

Holistisk perspektiv
Genom att avtäcka lagerprocesserna utifrån ett holistiskt perspektiv så tar vi samtidigt ställning till hur optimeringen i ett led eller process påver-kar ett annat led eller process. Vi hjälper er att undvika under-optimering och “cut-of-corners” genom att tänka holistiskt.

Hanling
När svinnet har identifierats så tar vi ställning till vad vi kan göra åt det och vilka åtgärder som krävs för att lösa det. Det kan exempelvis vara sådant som att produkten inte passar bra på sin nuvarande lagerplats och kräver därmed extra hantering. Det kan också vara sådant som att kunden får fel varor vid leverans.

Optimering
Processoptimering via ett lagerstyrnings-system eller kort sagt WMS kan påverka hela organisationens processer genom att förbättra företagets strömlinjeformning, skapa en bättre arbetsmiljö, underlätta och påverka arbetsuppgifterna och inte minst se till att lagret blir en stabil konkurrensparameter.

Vilka fel kan en processoptimering reducera eller eliminera?

Vad ger en processoptimering dig? Ett bra exempel på ett processduo är plockning och varumottagning: processen där produkten blir tillgänglig för plockning på lagret.

För vad händer om den anställda plockar varorna på rätt plats fast får fel vara? Då måste vi ta ett steg tillbaka och optimera varumottagningen så att processen av att ta emot och placera produkten på rätt plats sker korrekt.

För kommer du ihåg vad vi pratade om tidigare – den holistiska metoden: Mät inte resultaten av era lagerprocesser som isolerade moment. Varuhanteringen i varumottagningen visar sig kanske isolerat sett för att ha en hög flödeseffektivitet som innebär att ni kan dra ned på personalstyrkan. Kanske en ökning av returer eller reklamationer till och med anses för att vara ett fel i plockningsprocessen. 

Men kom alltså ihåg det holistiska tillvägagångssättet. För när man har granskat alla lagerprocesser så visar det sig kanske att felen uppstått på grund av felaktig hantering i processen fram till plockningsplatsen.

Klicka här för att se video om hur ett plockflöde går till korrekt med Apport WMS, där medarbetaren vet exakt vad som behöver plockas och var godset finns på lagret.

LEAN: Processoptimeringsverktyg

Har du hört talas om LEAN? LEAN är en metod som kan användas för processoptimering. Metodverktyget LEAN är helt enkelt en värdeflödesanalys. Med detta försöker man avtäcka alla processer i värdekedjan: genom hela värdekedjan med allt som sker på vägen från kundens beställning och betalning tills kunden har implementerat lösningen och tagit den i bruk.

Vi hos Apport åker ut till dig och fokusera på vad som sker i lagret och pekar på nödvändiga processförändringar – både i lagret och även exempelvis i relation till affärssystem, inköp, försäljning eller punkten där det ohållbara svinnet startar.

Låt oss gå konkret tillväga med exempeler.

Det er ikke så billigt, som du tror.

1. exempel.

Det er ikke så billigt, som du tror.

Som företag har du (kanske) köpt in dig hos en leverantör eftersom du får en billig lösning där. Billig eftersom de kanske inte etiketterar produkterna. Men i själva verket är de inte så billig som du tror. De är istället en dold kostnad för ditt företag eftersom ni själv måste hantera den extra lagerprocessen med att etikettera produkterna.

Medarbejdere pålægges ekstra arbejdsindsats.

2. exempel.

Medarbejdere pålægges ekstra arbejdsindsats.

Om ditt företag säljer separata produkter istället för paketlösningar som egentligen ger det bästa värdet för både ditt företag och kunden, måste dina anställda utföra extra arbete jämfört med om kunden fick informationen att produkterna endast säljs per paket.

Hur kommer Apport in i bilden avseende processoptimering?

Apport WMS optimerar ditt lager

Apport har mer än 20 års kunskap. Vi har kunskap om branschområdet och systemet. Därför använder vi vår erfarenhet och kunskap för att hjälpa dig att optimera företagets lagerprocesser på bästa möjliga sätt.

Så om du har läst genom det här blogginlägget, har du också blivit medveten om hur ditt företag kan öka tillväxten, glädja kunderna och håva in vinsterna genom processoptimering. Nu är ditt nästa steg en servicekontroll. Helt praktiskt så besöker vi ditt lager och tillsammans med företagets driftpersonal och experter går vi runt och utvärderar era processer: vilka utmaningar står ni inför, hur uppstår problemen och vilka alternativ och lösningar finns det för optimering.

Vi arbetar ständigt på att bygga in kvalitetssäkring i våra lösningar. Detta gör vi genom att organisera processerna för bästa möjliga användning via systemet. Vi ser alltså till att exempelvis varumottagningen kan dra fördel av de bästa verktygen som Apport WMS tillhandahåller och därmed se till att varorna hamnar på rätt plats. 

Ett helt banalt exempel är att man skannar in en vara för att känna till dess exakta plats.

Hos Apport förespråkar vi – att det är människorna bakom systemen som skapar förändringar. Förändringar som möjliggör processoptimering med ett WMS. Det finns inga logistikprojekt som inte samtidigt är tillvägagångsprojekt eller förändringsprojekt. Vi guidar och stödjer därför människorna bakom logistikprojekten under hela processen för att ditt företag ska uppnå bästa resultat och vinst.

Dela inlägg:

Är du intresserad av att höra mer om WMS?

Behöver du hjälp med att bedöma om ett lagerhanteringssystem är rätt för din verksamhet? Du är alltid välkommen att kontakta mig så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för ditt företag. 

Picture of Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CEO, Apport Systems Sverige

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Picture of Christian Mikkelsen
Christian Mikkelsen

CEO, Apport Systems Sverige

E: [email protected]
T: +45 4177 6304

Har du läst dessa blogginlägg?

4 kollegaer mænd på et lager

Vil du optimere dit lager med 30%?

1.000+ andre virksomheder får ugentligt vores bedste råd og viden om lagerstyring og optimering.

Så hvad venter du på?
Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv klogere på hvordan du effektiviserer din logistik.