Hoppa till innehåll

5 snabba svar på frågor om ROI – beräknat utifrån Apports WMS-lösningar

04/08/2018

1. Vilka kostnader räknar Apport in för en investering i ett WMS?

Den totala investeringen består av ett WMS, ett fast pris för implementering, hårdvara (inklusive terminaler), etablering eller uppgradering av WLAN på lagret, serveruppsättning och serverprogramvara samt integration med befintligt ERP-system. Dessutom räknar vi alltid in en buffert för oförutsedda kostnader.

2. Hur går förfarandet till när Apport gör en beräkning av ROI?

När en spekulant visar intresse för en WMS-lösning hämtar vi först in en del grundläggande, skriftlig information från den direkta spekulanten. Informationen är sådan som uppgifter om personalantal, genomsnittliga löneutgifter inklusive sociala avgifter, användning av tillfälligt anställda, nuvarande plockmetoder, antalet plockade orderrader per dag, befintlig automation osv.

Därefter skapar vi en preliminär och kostnadsfri ROI-beräkning baserat på de övergripande siffrorna samt ett besök hos spekulanten för att se lagret i drift.

Om spekulanten sedan vill fortsätta med en möjlig lösning från Apport, skickar vi ut en konsult som ser över allt avseende logistiken i detalj. Vi granskar varje enskild funktion på lagret.

Vi kontrollerar antalet timmar som exempelvis används för varumottagning, påfyllning, orderplockning, returhantering och så vidare. Denna information används för att skapa en mer exakt ROI-beräkning och den är vår uppskattning av effektiviseringen som man normalt kan uppnå med ett nytt WMS.

Vi kontrollerar antalet timmar som exempelvis används för varumottagning, påfyllning, orderplockning, returhantering och så vidare.

3. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan små och stora företag avseende besparingar? 

Ju fler anställda i lagret – desto mer finns det att spara. Och det är normalt effektiviteten vid orderplockning som exploderar i samband med implementeringen av ett bra WMS. I sådana fall kan systemet nämligen räkna ut den billigaste lösningen för allt som transportkostnader, val av emballage och dylikt.

Ett bra WMS tar även hand om den proaktiva uppföljningen och utför en automatisk, kontinuerlig lagerinventering. Alla system kör i realtid och därmed får man ingen felaktig information om lagerhållna produkter. Dessutom blir den totala processen optimerad i ett flöde som löper hela vägen ner till utskrifter av ersättningsfabrikat. Detta innebär även att effektivitetsvinsten syns tydligare om det är ett stort lager.

4. Vilka är de största, potentiella felkällorna vid en beräkning av ROI? Och kan kostnaderna för Apport öka och därmed skapa en ohållbar ROI-beräkning? 

Apport använder sig av fasta priser både avseende våra lösningar och själva implementeringen. Priset är alltså alltid synligt och det finns inga oförutsedda kostnader för kunden i samband med detta. Integrationen med det befintliga ERP-systemet hanteras vanligtvis av kundens egen ERP-leverantör och där får man se upp så att kostnaderna inte löper iväg – det kan annars påverka beräknat ROI.

Apport använder sig av fasta priser både avseende våra lösningar och själva implementeringen.

Dessutom är det viktigt att påpeka att ROI-beräkningen är alltid en ungefärlig och inte exakt bild av situationen. Vi kan uppskatta den förväntade effektivitetsvinsten relativt exakt utifrån den erfarenhet som vi har av liknande projekt hos andra företag. Men vi kan inte med 100% noggrannhet svara på hur mycket ni kommer att spara i er verksamhet. Allt beror på hur anpassningsbara ni är.

 

Men vi har fortfarande inte haft några kunder som inte uppnått en effektiviseringsförbättring på minst 20%.

5. I vilket fall kan det inte löna sig att investera i eller uppgradera WMS?

Om ni inte ser logistik och lager som en framtida konkurrensparameter i er verksamhet ska ni inte satsa på ett WMS. Då är det bättre att ni använder ert ERP-system. Men om ni är ett företag som måste leverera produkter till kunderna när de vill ha dem, till platser där kunderna vill ha dem och med metoder som kunderna begär, är det alltid meningsfullt att tänka i termerna av att stärka ert WMS.