Skip to content

3. AVSNITTET, Et konkurrenskraftigt lager: Nu ska du uppmärksamma ditt optimerade lager

14/10/2021

Nu har vi nått det tredje och sista avsnittet i bloggserien: Ett konkurrenskraftigt lager. Därför har det blivit dags för oss att ta upp märkningen av ditt lager.

Har du inte läst det första avsnittet “Behöver ditt lager processoptimering?” eller andra avsnittet “Dags att få struktur på lagret?” så du kan ta en snabb titt på dem först. Annars kan det här avsnittet bli lite (för) nördigt.

Vad har märkning och lagerstyrning med varandra att göra?

Kommer du ihåg från tidigare blogginlägg att vi pratade om termerna för lagerstrukturen? Termer som exempelvis gång och plats – du känner helt säkert igen dem från IKEA. Apport rekommenderar liknande systematik i samband med att man skapar en lagerstruktur. Denna struktur kallar vi: Gång, Fack, Hylla och Plats.

När du har byggt upp ditt lager enligt ovanstående struktur så kan du börja märka ditt lager – det vi kallar uppmärkning. Uppmärkning innebär att du ger varje plats i ditt lager en tillhörande unik streckkod.

Och för dig som inte har lagt konceptet plats på minnet så är platsen artikelns adress och placering på lagerhyllan. Så när alla platser har märkts upp med en unik streckkod blir det bland annat möjligt att (1) slå upp artiklar, (2) minimera gångavstånd och tidsförbruk vid orderplockning, (3) praktiskt taget eliminera felplockning och (4) “dra in människor från gatan” som extrapersonal på lagret.

Lager med forklaring

Uppmärkningen går därför hand i hand med ett lagerstyrningssystem, eftersom systemet fungerar först när lagret har fått unika streckkoder och platser. Detta beror på att platsen berättar för systemet hur man på bästa sätt kan förhålla sig till hanteringen av varorna på lagret.

Streckkoden (platsuppmärkningen) berättar således för systemet vilken artikel den ska relatera till och som vi nämnde i det andra avsnittet så innehåller “lagerkartan” alla dina platser. Din platskalkyl är därför också liktydig med streckkoder för att uppmärkning av varje enskild plats.

Næste step

Din metod för uppmärkning

I det här skedet, när du läser detta blogginlägg, så har ditt lager förmodligen en av dessa två metoder för uppmärkning. Antingen så är lagret delvis uppmärkt eller så har det ingen uppmärkning alls.

Detta är helt förståeligt eftersom din uppåtgående tillväxt är (kanske) anledningen till att lagerstyrning inte har kommit på agendan i ditt företag förrän nu. 

Din övergripande metod för lagerhantering kan därför följa tre steg:

1. En lille smule lagerstruktur.

Klik og se scenariet.

Systematisk opbygning.

Om du redan har en liten struktur på lagret i form av uppmärkning så kan du också enklare bygga upp ditt lager i en platskalkyl. Det vill säga "lagerkartan" som byggt upp ditt lager utifrån adresser och som följer en systematisk struktur. Lagerkartan berättar något om vad du kan göra på de separata "adresserna" i samband med genomförandet av transaktioner i systemet.

2. Endnu ingen lagerstruktur.

Klik og se scenariet.

Lagerstruktur.

Om du ännu inte har en lagerstruktur och därmed ingen uppmärkning så måste du först överväga: vad vill du göra med ditt lager? Vill du att det ska delas in i gångar eller zoner? Ska det vara skalbart? Detta är grundläggande för din framtida lagerstyrning eftersom uppmärkningen beror på hur du har skapat din lagerstruktur. Lagerstrukturen är alltså grunden. Du kan med fördel gå "ett steg tillbaka i bloggserien" och läsa det andra avsnittet här, eftersom det tar dig igenom processen avseende lagerstruktur.

Alla tre stegen hjälper Apport gärna till med när du skaffar Apport WMS. Och bara för att ge dig en tidskänsla av de tre stegen så ska uppmärkningen vara klar innan ditt företag kan köra igång systemet för lagerstyrning. Men uppmärkningen kan ta många timmar eftersom alla streckkoder måste produceras och placeras ut. Oroa dig inte – du och dina anställda kan enkelt slå ut och fördela arbetet över en längre period. Uppmärkningen av hela lagret behöver inte ske på en dag.

Detta leder oss vidare till verktygen som du behöver för att märka upp lagret.

TIPS: Du kan med fördel titta på den här videon för att visualisera detta eller slippa läsa de två följande avsnitten.

Optimer din Lagerstyring

Verktygen för uppmärkning och dina fördelar 

Streckkoden fungerar som den specifika adressen till platsen .

Som du vet så märks alla platser ut med en streckkod. Streckkoden fungerar som den specifika adressen till platsen eftersom den innehåller alla data för platsen och är en förutsättning för lagersystemets förmåga att hitta fram till platsen. Därför måste du tänka på streckkoden som platsen.

För att producera streckkoder krävs det att du har en skrivare .

För att producera streckkoder krävs det att du har en skrivare som kan skriva ut platsetiketter samt en streckkodsgenerator som kan generera och skapa bilder av streckkoderna. För att dra nytta av dessa streckkodsetiketter på alla platser så behöver du en terminal - även kallad handskanner. Uppmärkningen av platserna gör det därmed möjligt att skanna streckkoder på alla platser.

Med lagerstruktur och lagerstyrning så får man överblick .

Och kom ihåg att uppmärkningen sker för att optimera hela din lagerstyrning. För med lagerstruktur och lagerstyrning så får man överblick, lätthet och spillet minskar i ditt lager. Dina medarbetare kan därför påbörja sina plockrundor på ett enkelt sätt eftersom terminalen visar den första platsen som plockaren ska gå till. Dina medarbetare reducerar alltså gångavstånd och tidsförbrukning. Därefter ber terminalen medarbetaren att skanna streckkoden på platsen för artikeln som ska plockas. Sedan ska medarbetaren skanna artikeln och ange antalet som plockats. Slutligen skannas lådan som artikeln placeras i på en plockvagn och medarbetaren kan nu fortsätta till nästa plats och upprepa proceduren tills plockningsrundan är klar. Detta skapar säkerhet och eliminerar plockfel.

Sju snabba från höften 

Dina fördelar med lagerstyrning beror på uppmärkningen

Med lagerstrukturen, uppbyggnaden av en struktur för platser och streckkoder överallt så skapar man en enhetlighet på lagret. Detta innebär att man nu kan “dra in människor från gatan” eftersom alla platser är märkta på samma sätt. Och nu när nummersystemet är detsamma så tar det ingen tid att utbilda nya medarbetare – unga som gamla, studenter som heltidsanställda. 

Uppmärkningen spelar dessutom en roll när du vill flytta på artiklar. Kom bara ihåg att skanna streckkoden för artikeln som ska flyttas samt streckkoden för den nya platsen. Streckkoderna hjälper alltså till genom att berätta hur en artikel har flyttats från en plats till en annan.
Låt oss uttrycka det så här; om du och dina medarbetare inte använde uppmärkning så hade ni varit tvungna att göra det manuellt och komma ihåg allt – båda adresserna, artikelns placering, lagersaldo och med mera. Med systemet är det inte längre ett problem att komma ihåg var artiklarna finns, inte finns, vilken plockrunda som är mest optimal, och återigen med mera.

Professionell lagerhantering för alla

Christian Mikkelsen, CCO:

Vi har nu kommit till slutet av serien: Ett konkurrenskraftigt lager.
Har du förstått begreppet lagerstyrning? Vad kan det göra för ditt företag? Och hur ska du ta dig an en sådan optimering? Bra.

Hos Apport anser vi att alla företag oavsett storlek ska få tillgång till professionell lagerhantering. Därför erbjuder vi också olika WMS-lösningar som uppfyller både nuvarande och framtida behov för just ditt företag.

Med Apport som sparringpartner får ditt företag en lageroptimering som ger nöjdare kunder, gladare medarbetare och en konkurrensfördel som leder till en uppåtgående tillväxtkurva.

Vi följer med dig från början till slut – eller uttryckt med dessa tre blogginlägg – vi följer med dig från insikten av att ni behöver en processoptimering, guidar och vägleder er under processerna för lagerstrukturer och platser, samt ser till att du och dina medarbetare kan använda lagerstyrningssystemet. Vi följer med dig på hela vägen. Även efter det att ditt företag har gått live med Apport WMS så står vi kvar som din sparringpartner.

Bli kontaktad när det passar dig och ta en öppet samtal med Christian Mikkelsen som är CCO hos Apport Systems. Bli klokare på behoven för ditt företag – oavsett om det avser ett dedikerat WMS eller om ni kan fortsätta att använda ert nuvarande affärssystem?