Hoppa till innehåll

2. AVSNITTET, Et konkurrenskraftigt lager: Dags att få struktur på lagret?

12/08/2021

Först insåg du att ditt lager behövde en optimering. Det var (kanske) på grund av bristande struktur och överblick, ostadig kvalitet av kundservice, alltför många returer, ett behov av mer lagerpersonal, tidsspill – och vi kan fortsätta så här men du förstår tanken.

Alltså, genom en processoptimering av dina lagerprocesser kan man identifiera svinn eller möjligheter i lagerprocesserna och inte minst hitta lösningsmodeller för dessa som är möjliga att implementera.

En sådan processoptimering kan realiseras genom att implementera ett Warehouse Management System (WMS).

Men, nu då?
Jo, nu är det dags att få struktur på lagret och förbereda det för ditt nya WMS.

Hur man förbereder det kan du läsa mer om i den andra delen av bloggserien här: Ett konkurrenskraftigt lager.

Har du ännu inte läst den första delen så kan du med fördel göra detta. Den handlar nämligen om processoptimering och hur viktig den är innan du kan skapa struktur och lagerplatser i ditt lager.

 

lagerstyrning 

Med ett WMS får du struktur på lageret 

Apport .

Vid implementeringen av ett WMS, som även kallas lagerstyrningssystem, kan du automatisera och optimera manuella arbetsmoment för att på så sätt identifiera svinn som noterats i processerna.

Lager .

För att kunna göra detta behöver du däremot bygga upp ditt lager och följa en noggrant organiserad struktur. Med att skapa struktur på lagret, menar vi, att du bestämmer fasta lagerplatser åt allt i ditt lager. Först därefter kan du märka upp ditt lager. Men det behöver du inte ta ställning till förrän i den tredje delen av bloggserien.

Svaret på - vad är lagerstruktur?

Lagerstruktur handlar om att du skapar områden för optimala plockmetoder. Tänk på lagerstrukturen som en ”landkarta”.

Med din landkarta kan du kan bygga upp lagret efter ”adresser” som även kallas lagerplatser. Det betyder att du med din lagerkarta vet exakt var i lagret dina varor ligger. Det gör därför också din plockväg mycket effektivare och mer konkret. Vad lagerplatser är kan du läsa mer om nedan.

Apports lagerstruktur kan förklaras i termer som du säker känner igen från IKEA med Gångar, Fack, Hyllor och Platser. Låt oss utgå från bilden till höger för att visualisera lagerstrukturens uppbyggnad.

Visualisering av lagringsstrukturen

Varje Gång, Fack, Hylla och Plats får ett nummer. Exempelvis Gång 01 – Fack 01 – Hylla 01 – Plats 01. Detta exempel motsvarar en ”adress” på lagret och kan uttryckas som 01-01-01-01.

Med denna struktur kan du enkelt och effektivt plocka dina beställningar, eftersom du vet exakt vilken plats du ska gå till för att hitta de beställda produkterna.

Lagerstrukturen beror på fysiken i lagret.

Det vill säga att ditt lager kan fungera både som en stor struktur eller vara uppdelad i flera strukturer som även kallas zoner. Om du delar upp ditt lager i zoner så kan det bero på att dina produkter måste delas upp i frysta, kylda och torra zoner. Genom att dela upp lagret i zoner och strukturer är det möjligt att styra vad personalen ska ta hänsyn till i samband med sitt arbete.

Till exempel, det är vettigt för plockaren att avsluta sin plockväg i frostzonen, snarare än att börja i frost.

Helt konkret så hjälper lagerstrukturen till att optimera plockrundan på så sätt att lagerarbetarna kan arbeta lättare och mer effektivt.

Hur är det med buffertlagringen?

Utöver denna struktur har ditt lager förmodligen även ett buffertlager. Ditt buffertlager kan på samma sätt vara placerat i varje fack genom att ha en egen hylla. Liksom ovanstående får buffertplatsen också en egen ”adress”.

Till skillnad från en ”normal” hylla som du plockar från, där flera produkter kan ligga, så används hyllan på buffertplatsen oftast bara för placeringen av en enda helpall. Det vill säga att buffertplatsen inte används under den normala plockrundan.

Man måste däremot bestämma, om man använder buffertlagret för att fylla på från, om det är låg varubehållning på platsen man plockar från, eller om man ska plocka direkt från buffertplatsen i händelse av låg varubehållning / utsålda produkter. Du kan däremot även välja att placera buffertlagret på en annan plats än i horisontell förlängning av facket.

När du har struktur vet du garanterat var dine produkter finns plassert

För att förstå hur lagerplatserna i lagret optimerar ditt arbete så måste du först förstå vad en lagerplats är. En lagerplats är produktens placering på lagret – tänk på det som en adress. Bortsett från adressen så kan man också se hur många produkter som ”bor” på adressen. När lagret senare märks upp med en streckkod, kommer streckkoden för adressen även visa hur många produkter som finns på platsen.

En plats är produktens adress

En adress kan innehålla en eller flera produkter och du kan alltid slå upp adressen och se var på lagret som produkterna finns eller vilka produkter som finns på adressen.

Detta är möjligt på grund av märkningen i form av en streckkod för varje lagerplats med tillhörande adress. Oroa dig inte, det där med streckkoder och märkning tar vi först i den tredje delen.

Men, det innebär alltså, att du med din landkarta för lagret har byggt upp ditt lager efter adresser eller så kallade lagerplatser. Samtidigt innehåller landkartan för lagret också en systemmässig struktur som berättar något om vad du kan göra på de enskilda ”adresserna” i samband med genomförandet av transaktioner i systemet.

Exempelvis kan ditt lager ha lagerplatser, där du ska reservera styckplock eller pallar och andra lagerplatser som innehåller tunga, lätta, några stora och några små produkter.

GUIDAS TILL PRODUKTENS LAGERPLATS

5 fel struktur & platser tar bort

Med ett WMS optimerar du många lagerprocesser som bland annat ditt gångavstånd och tidsförbruk genom att plocka, vilket naturligtvis avgör i slutändan, om du kan serva fler kunder.

Med struktur och lagerplatser kan man guidas till lagerplatserna via Apport WMS. Därutöver kan man enkelt sätta upp en försäkran om att när man befinner sig på rätt lagerplats så tar man samtidigt rätt produkt från lagerplatsen.

Detta kallas en dubbelbekräftelse och därför ska du både skanna streckkoden på adressen och produkten för att säkra att du har guidats till rätt plats. I slutändan undviker du försändelser med felaktiga produkter. 

1. Minskar ditt gångavstånd.

Placera musen och se vilket fel som elimineras.

Minskar ditt gångavstånd.

Minskar ditt gångavstånd genom att låta systemet guida dig till rätt produktplats.

2. Undviker felleveranser.

Placera musen och se vilket fel som elimineras.

Undviker felleveranser.

Undviker felleveranser av produkter genom att skanna lagerplatsen samt ev. produkten i form av en dubbelbekräftelse för att säkra ett korrekt arbete.

3. Minskar antalet stressade medarbetare.

Placera musen och se vilket fel som elimineras.

Minskar antalet stressade medarbetare.

Minskar antalet stressade medarbetare, eftersom systemet kan på ett säkert och enkelt sätt visa vikarier och studentarbetare på rätt väg. Apport WMS förenklar nyanställningar, eftersom de nyanställda kan sätta igång direkt utan problem.

4. Eliminerar fel i varans resa.

Placera musen och se vilket fel som elimineras.

Eliminerar fel i varans resa.

Eliminerar fel vid bl.a. mottagning, placering, plockning och leverans av produkter genom struktur över översikten.

5. Undviker tidsspill.

Placera musen och se vilket fel som elimineras.

Undviker tidsspill.

Undviker tidsspill genom att låta systemet optimera dina lagerprocesser.

Apport hjälper dig med lagerstrukturen og lagerplatserna 

Svend Sørensen, Systemkonsult berättare: