Skip to content

Apport Data Analyzer ger dig ordentlig insikt i din egen logistik

Med Apport Data Analyzer kan du enkelt analysera dina WMS-data och se annars dolda samband i din logistik. Med Business Intelligence-modulen får du helt nya möjligheter att göra logistiken till en konkurrensfördel.

Snabb åtkomst - djup kunskap!

De flesta företag kan svara på hur stora deras övergripande logistikkostnader är, men gräver man lite djupare blir bilden ofta otydlig:

– För vad kostade den senaste säljkampanjen i fråga om lagerhantering?
– Vilken leverantör är dyrast att hantera? Vilka kunder är mest resurskrävande för lagret?

Kan man svara på det, har man lagt grunden till enkla, men effektiva optimeringar, och det är just den kunskapen som Apports Business Intelligence-modul får fram ur alla dina WMS-data.

Apport Data Analyzer ger dig snabb tillgång till ingående kunskap och ersätter magkänsla med fakta.

Gör lagret strategiskt

Apport Data Analyzer optimera lagret

Så kan Apport Data Analyzer optimera lagret

Ditt Warehouse Management System innehåller massvis av data, och om du kan kombinera dem på rätt sätt, har du den grund som krävs för ett bättre beslutsfattande.

Få ut mer av dina resurser

Apport Data Analyzer ger dig en realtidsbild av hur stora resurser du har använt och var du ska placera resurserna på lageret lagret för att snabbare bli klar med dagens order. Det förebygger panik före stängningsdags och gör det möjligt att vara mer effektiv.

Optimera dina lokationer

Med några få klick får du en tydlig bild av hur du kan optimera dina lokationer för att få ett så effektivt lager som möjligt.

Gör en snabb ledningsrapportering

Automatisera ledningsrapporteringen och låt Apport Data Analyzer skicka överskådliga rapporter om valda KPI:er vid de tidpunkter du själv vill.

Analysera dina kostnader i detalj

Gör enkelt och smidigt en kostnadsanalys på allt från varunummer och kunder till personal, så att du hela tiden kan fatta rätt beslut.

Fakta

Apport Data Analyzer optimera lagret

  • En Business Intelligence-modul till Apport WMS.
  • Utvecklad i samarbete med befintliga kunder och Business Intelligence-experterna Inspari.
  • Baserad på den användarvänliga plattformen Tableau.
  • Kan nås från både dator och mobil.
  • Gör alla analyser direkt i Apport Data Analyzer – inga data behöver exporteras.
  • Finns både som Cloud- och on premise-lösning.

Apport Data Analyzer gör lagret strategiskt

Det är inom logistiken som kampen om kunderna avgörs och det är med kunskap och inte med lösa antaganden som man vinner matchen. Apport Data Analyzer öppnar upp nya möjligheter att lyfta lager och logistikfunktion, från att enbart vara en kostnad, till en strategisk nivå där lagret blir en viktig konkurrensparameter.