Skip to content

Effektiv plockning av enskilda styckorder

Spara tid och effektivisera ditt arbetsflöde

Ditt utbyte med funktionen

Spara tid och effektivisera ditt arbetsflöde med One Piece Pick. När det finns flera ordrar med bara en vara kan de alla samlas i ett flöde, så att man slipper gå för varje order. Genom att samla flera enkelorder till en plockning sparas mycket tid.

Funktionens fördelar

Optimera plockprocessen

Spara tid genom att samla flera enskilda plockningar till en stor plockning.

Undvik onödig gång

Undvik att gå samma väg flera gånger för enskilda produkter.

Användning av funktionen

integrationer

Funktionens flow vid integration

Spara tid, pengar och energi. Få en timmes gratis rådgivning med Christian.