Skip to content

Orderprioritering

Intelligent orderprioritering
för plockprocessen

Ditt utbyte med funktionen

Ge dina medarbetare en positiv upplevelse genom att låta lagerstyrningssystemet intelligent prioritera dina order. Order prioriteras också i rätt ordning som passar dina affärsprocesser.

Funktionens fördelar

Affärsbehov

Prioritering och plockning av order sker i en automatisk och strukturerad process.

Prioritering av order

Anpassa orderprioriteringen baserat på ordertyp och totalt antal orderlinjer i enlighet med dina affärsbehov.

Effektivisering av plock

Lagerhanteringssystemet säkerställer att de viktigaste order automatiskt blir plockade först.

Optimera resursförbrukningen

Spara resurser genom att låta dina medarbetare fokusera på effektiv orderplockning istället för att manuellt behöva prioritera order korrekt.

Hantering av
brådskande order

Medarbetaren kan manuellt och utan att avbryta ett plock, ändra orderns prioritet vid en brådskande order.

Användning av funktionen

Sætter label på pakke
imerco

Funktionens flow vid integration

Spara tid, pengar och energi. Få en timmes gratis rådgivning med Christian.