Skip to content

Flytta produkter mellan platser

Flytta produkter mellan platser

Ditt utbyte med funktionen

Flytta produkter från en lagerplats till en annan för att göra produkterna tillgängliga för försäljning eller för att frigöra utrymme på lagret. Produkter kan också placeras i karantän genom att placera dem på icke-säljbara lagerplatser, eller produktens lagerplats kan optimeras för plockning.

Funktionens fördelar

Uttnyttja lagerutrymmet

Konsolidera lagerbeholdningen och frigör lagerutrymme genom att samla flera liknande produkter på en plats.

Fördelarna med funktionen

Säkerställer att den fysiska lagerbeholdningen överensstämmer med lagerbeholdningen som lagersystemet har registrerat.

Utrymme för förändringar

Flyt enkelt produkter mellan platser vid till exempel en kampanj eller omstrukturering på lagret.

Optimera lagerutrymmet

Med en enda flytt kan alla produkter på en plats enkelt och effektivt flyttas till en ny plats.

Översikt över dina produkter

Uppdatera produktens dimensioner eller EAN-kod när produkten flyttas till en annan plats.

Nem omstrukturering

Flytta produkter mellan plockplatser och karantänplatser för exempelvis kvalitetskontroll eller reparation.

Användning av funktionen

Man with box
imerco

Funktionens flow vid integration

Spara tid, pengar och energi. Få en timmes gratis rådgivning med Christian.