Skip to content

Automatisk utskrift av fraktetikett

Optimera processen för leverans av ordrar

Din nytta med funktionen

Dela upp ditt flöde för plockning och leverans i två processer på ditt lager. Syftet är att göra processerna oberoende av varandra för att eliminera eventuella flaskhalsar mellan plockning och leverans av ordrar. På så sätt kan resurser enkelt omallokeras från plockning av ordrar till leverans eller vice versa.

Funktionens fördelar

Matcha korrekt​

Gör det enkelt för användaren att matcha ordrar med rätt fraktetikett.

Enkel integration

Integrera din fraktplattform med lagersystemet.

Lätt och enkelt

Det är lätt att ändra transportör och vikt direkt på handterminalen när försändelsen skapas.

Automatisering​​

Automatisering av försändelsen säkerställer snabb orderhantering.

Undvik fel

Eliminera fel genom att först starta utskrift av fraktetikett när ordern är färdigplockad.

Ordrehåndtering​

Minimera risken för förväxling av ordrar genom att hantera dem i frakten enkeltvis.

Användning av funktionen.

imerco

Funktionens flow vid integration

Automatisk utskrift

Automatisk utskrift av fraktetikett kräver integration med en transportplattform. Apport har standardintegrationer till Webshipper, Shipmondo, Consignor eller Unifaun. Om du vill integrera direkt med din fraktleverantör, se vårt öppna API som låter dig skapa dina egna integrationer.

Försändelse

Vid avslutad plockning på handterminalen skickar lagersystemet information till den integrerade fraktplattformen, som förbereder försändelsen och skriver ut fraktetiketten. Därefter skickas ett meddelande till kundens webbshop om att ordern har blivit färdigbehandlad och skickad.

Lagerhantering med Apport Pro förklarad på under 2,5 minuter.

Spara tid, pengar och energi. Få en timmes gratis rådgivning med Christian.