Skip to content

Uppfyllningsjobb

Automatisk skapande av uppfyllningsjobb

Ditt utbyte med funktionen

Utnytt lagerutrymmet med buffert- och plocklokationer. Lagersystemet hjälper dig att se till att det alltid finns produkter på dina plocklokationer, så att medarbetarna inte behöver plocka produkter från olämpliga buffertlokationer.

Funktionens fördelar

Optimala plocklokationer​

Optimera plockprocessen med plock- och buffertlokationer, så produkterna är lättillgängliga för plockaren.

Integrering mellan lageravdelningarna

En påfyllnadsuppgift skapas när en order väntar på produkter som bara finns på en buffertlokal.

Automatisering

Användaren tilldelas automatiskt en påfyllnadsuppgift och ser till att flytta rätt mängd produkter från buffert- till plocklokationen.

Minska gåsträckan
och spara tid.

Med plock- och buffertlokationer kan produkter som kan plockas placeras nära fraktområdet för att spara tid och minska gångavståndet.

Var i förväg

Om en plockningsplats når sin minimumsbeholding tilldelas användaren automatiskt en påfyllningsuppgift.

Databasbaserad kunskap

Skapa snabbt påfyllningsuppgifter som säkerställer lager på plocklokationerna, så att medarbetarna snabbt kan
plocka order.

Användning av funktionen

imerco

Användning av funktionen

Spara tid, pengar och energi. Få en timmes gratis rådgivning med Christian.