Skip to content

Allokera ordrar till plockjobb

Effektivisera plockjobb
genom att allokera ordrar

Din nytta med funktionen

Lagersystemet möjliggör att medarbetarna kan plocka order på mest effektiva sätt, genom att lagersystemet sammansätter plockrutter med ordrar där varorna ligger så nära varandra som möjligt.

Funktionens fördelar

Prioritera dina plockjobb

Planera de viktigaste jobben utifrån val av plockvagn och lagerområde.

Val av plats/lokation

Bestäm själv var på lagret du vill plocka från med hänsyn till valet av lagerområde.

Allokering av plockjobb

Ordrar allokeras endast till en användare om alla produkter finns i lager.

Effektivisering

Lagersystemet beräknar plockrutter baserat på orderns innehåll och produkternas platser.

Skräddarsytt för dina behov

Bestäm själv hur många order som ska plockas åt gången utifrån valet av plockvagn.

Minska antal gångmeter och tid

Lagersystemet sätter samman strategiska plockjobb och minskar gångmetrar på lagret vid plockning.

Användning av funktionen

imerco

Funktionens flow vid integration

Spara tid, pengar och energi. Få en timmes gratis rådgivning med Christian.