Skip to content

Funktioner i Apport lagersystemet

Få koll på funktionerna i Apport

Låt ditt företag växa genom att automatisera logistiken och processerna på lagret. Få kontroll över alla lagerprocesser med lagersystemet och upplev hur lagerlogistiken når nya rekord. Dina kunder kommer att tacka dig för det.

Alla smarta funktioner

Med Apport Pro WMS får du professionell lagerhantering, och lagersystemet är fullt av smarta funktioner som följer med dig hela vägen. Från kundens kassa till att ordern skickas. Om kunden returnerar varor kan du enkelt hantera det i ditt lagerhanteringssystem. Lagersystemets funktioner är omfattande, och både de grundläggande och avancerade funktionerna bidrar till att göra hela lagerprocessen effektiv, enkel och fel fri. Utforska funktionerna här.

Beräkning av lagerkostnad

Håll koll på din verksamhet med en löpande beräkning av värdet på din lager. Du behöver bara se till att kostnadspriserna och lagren i ditt lagersystem är i ordning.

Dashboard

Med Dashboard får ni en visuell översikt över lagerets nyckeltal, så ni alltid kan bedöma hur ni exempelvis ska fördela medarbetare på olika uppgifter.

Dela och leverera dina order

Tillmötesgå dina kunder genom att dela leveranserna av dina order tills du har allt på lager.

FIFO reservation

När en order har lagts på webbshoppen reserveras produkterna automatiskt på plockplatserna. Medarbetaren skickas därmed aldrig förgäves för att plocka varor som redan är reserverade.

Flyt produkter till ny plats/lokation

Gör produkter tillgängliga för försäljning eller frigör plats på lagret genom att flytta produkter mellan lagerplatser, så att deras platser alltid är optimerade för plock.

Försändelse

Effektivisera försändelseprocessen genom att dela upp flödet för plock och försändelse, vilket eliminerar eventuella flaskhalsar mellan plock och orderförsändelse.

Intelligent ordrerprioritering

Låt lagersystemets intelligens styra prioriteringen av orderhanteringen på lagret, så att det exakt passar dina affärsprocesser.

Inköp och disponera varor

Samla ditt lagerhantering och ditt inköp med en inköpsmodul i Apport WMS, som automatiskt beräknar hur mycket du behöver beställa hem.

Indplacering och rutter

Spara tid och gångavstånd med lagersystemet som beräknar de mest optimala rutter för inplacering av produkter.

Justera beholdningarna

Lagersystemet gör det enkelt att justera produktbeholdningen på lagret. Till exempel kan beholdningen enkelt justeras på grund av en reklamation.

Lagerinventering

Med lagersystemet görs lagerinventering och avstämning av lagret enkelt och effektivt. Processen säkerställer korrekt lagerbeholdning för varje lagerplats.

Optimera plockjobben

Lagersystemet sammansätter plockrutter med order där varorna ligger så nära varandra som möjligt. Medarbetarna kan därmed plocka betydligt mer effektivt.

Plocka enstaka stycksorder

Spara tid och effektivisera ditt arbetsflöde med One Piece Pick. Genom att samla flera enskilda beställningar till en enda plockning sparar du mycket tid.

Returordrer

Hantera enkelt dina returorder med handterminalen, som automatiskt initierar returprocesser och återbetalning till din kund.

Samla in materialstamdata med hjälp av handterminal

Automatisera dina lagringsprocesser genom att få kontroll över ditt föremåls stamdata: längd, höjd, bredd, vikt och EAN.

Synkronisera lagerbeholdningen

Med automatisk lagersynkronisering över olika webbutiker kan du vara säker på att du aldrig översäljer produkter som säljs på flera webbplatser.

Strukturerad plockprocess

Få struktur över dina plockprocesser med handterminalen som guide för dina lagermedarbetare, så att kunder snabbt och felfritt kan få sina order levererade.

Uppfyllning

Få kontroll över beholdningen med automatisk skapande av uppfyllningsjobb. På så sätt finns det alltid produkter på plockplatserna, och lagret utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Varumottagning

Effektiv varumottagning, där dina medarbetare snabbt och enkelt kan registrera mottagningen av de inköpta produkterna.

Överblick över inköpsorder

Ladda upp alla inköpsorder till lagersystemet och få överblicken, så att du enkelt kan planera din bemanning i varumottagningen.

Öppen API/Webhooks

Med ett öppet API kan Apport lager-hantering enkelt integreras med era befintliga system. Ni säkerställer en komplett flöde i hela order-processen.

Spara tid, pengar och energi. Få en timmes gratis rådgivning med Christian.