Skip to content

Apport Enterprise

Gör lagret till en konkurrensfördel

WMS skapar lageroptimering

På många lager går personalen fortfarande runt med listor som skrivits ut från ERP-systemet. När lagret växer blir detta snabbt ett ineffektivt och oöverskådligt sätt att arbeta på. Apports Warehouse Management System skapar lageroptimering genom att automatisera manuella arbetsgångar och ge lagerarbetarna den överblick som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på både snabbare och bättre sätt.

Systemet bygger på den senaste tekniken, som röststyrning, röstplock, streckkoder och trådlös datafångst – allt för att effektivisera lagerrutinerna. Sammantaget leder detta i genomsnitt till en effektivisering av lagret med 25-40 procent.

När kunden får fel varor tvingas lagret lägga resurser på att ta tillbaka dessa varor och skicka de rätta i stället. Och vad värre är: Kunden får en negativ upplevelse.

Felplock står ett företag dyrt på flera sätt, och därför är en minskning av antalet felplock en viktig fördel med Apport WMS. Manuella procedurer innebär i sig en risk för fel, och genom en automatisering av procedurerna ser Apport WMS till att felplock i princip inte inträffar.

Få ordning på alla dina processer

Ett gammaldags lager kan vara en kaotisk plats. Apport WMS skapar både överblick och lugn. Lagerpersonalen vet alltid vilken uppgift som ska utföras och hur de löser den på optimalt sätt. Detta ger ett gott arbetsklimat, vilket i sin tur bidrar till att göra företaget till en attraktiv arbetsplats.

 

0 +
Daglige brugere
0 +
Standard integrationer
0 k+
daglige ordrehåndteringer
Ankomstregistrering

Ankomsten av leveransen registreras och ditt ERP-system informeras automatiskt, så att du snabbt kan få en överblick över om det finns varubehov som måste täckas vid plockning.

Vareindplacering

Objekt rangordnas efter dimen-sioner eller volym, baserat på antingen ABC-kategorier eller ABC-optimering. Systemet be-räknar optimala placerings-vägar.

Orderplock

Systemet möjliggör både påfyll-ning av varor från buffertplatser till plockplatser och påfyllning till vidarebefordran av platser när orderbehov behövs. Påfyll-ning till max eller från fjärr-lagring är också alternativ.

Leverans

Komplett orderplockning i den handhållna terminalen och låt systemet slutföra frakt och automatisk integration till TA-system, samt skriva ut följe-sedlar, innehåll, etiketter och fraktetiketter. Systemet konsoli-derar dina beställningar och hanterar dina fraktenheter på olika platser i fraktområdet. Lastning av fraktenheter i för-hållande till leveranser.

Varumottagning

Ta emot och registrera varorna från leveransen. Använd cross-docking för att hantera försälj-ningsorder direkt i varumot-tagningen. Systemet samlar in information som mått, vikt och streckkoder samt data som se-rienummer, batchnummer och utgångsdatum.

Produktinventering

Låt systemet generera kontinu-erliga, periodiska eller spontana räknejobb eller skapa manuella räkningar. Räkningar-na kan utföras medan lagret är i drift, så att du kan undvika den re-surskrävande årliga räkningen.

Varupåfyllning

Välj artiklar för produktions-order och plocka direkt i frakt-förpackningen. Hantera beställ-ningar som saknar lager med delvis plockning. Dessutom kan du använda den röststyrda pick by voice-funktionen för att välja.

Integrera med dina befintliga system

Gør lageret stragisk med vores tilkøbsmoduler

Vores lagerstyringssystem gør det muligt at opsamle data og bruge dem til at træffe bedre og mere proaktive beslutninger. Læs vores e-bog Sådan får du moderne business intelligence på lageret, eller kontakt os for at høre mere.

Med arkiveringsmodulen kan ni förvara era data under en längre tid för exempelvis användning som BI (Business Intelligence). 

Få en ögonblicksbild av hur det står till på lagret för valda nyckeltal.   

Apport Data Analyzer erbjuder en djupgående insyn i aktiviteterna på lagret.

Apport Autostore-Framework integrerar lösningen autostore med resten av lagret och skapar sammanhang som är särskilt viktigt för företag med plock i och utanför autostore.

Apport MES (Manufacturing Execution Systems) tar hand om kommunikationen mellan lager och produktionsavdelning.

WCS (Warehouse control system) är vår tilläggsmodul som möjliggör integration med andra system.

Spara tid, pengar och energi. Få en timmes gratis rådgivning med Christian