Skip to content

Ett lagerstyrningssystem effektiviserar varans resa

Ett automatiskt lagerstyringssystem. Du har kanske hört talas om det redan, och kanske har du blivit fascinerad av ordet ‘automatisk’? De flesta har nog upplevt situationer där önskan om att gå från manuella till mer automatiserade processer på lagret har varit stor. Ett automatiskt lagerstyringssystem kan uppfylla denna önskan.

Et lagerstyring system som oppfyller dine ønsker

Ett lagerstyrningssystem. Om ditt företag har ett lager har du säkert hört talas om det redan. Men om du är osäker på om investeringen i ett lagerstyrningssystem är värd både pengarna och projektet? Det kan vara lätt för en leverantör av lagerstyrningssystem att påstå att det självklart är värt investeringen. Men det är faktiskt bevisat att ett lagerstyrningssystem kan effektivisera lagret med 25-40 %, så det är inga tomma påståenden.

Läs vidare, här kommer vi att försöka beskriva hela varans resa för dig. Så förhoppningsvis kan du se var och hur ett lagerstyrningssystem kan effektivisera och optimera arbetsprocesserna på ditt lager. Vi lovar dig att det är mycket enkelt. Själva lagerstyrningssystemet bygger nämligen på ett intuitivt och enkelt tillvägagångssätt.

 

Hvordan fungerer et lagerstyring system?

Hur fungerar ett lagerstyrningssystem?

Det bästa sättet att visualisera ett lagerstyrningssystem är genom varornas resa. Alla lagermedarbetare känner vanligtvis till varornas resa. Lagerstyrningssystemet stöder processen från det att varorna ankommer lagret tills de lämnar lagret igen, och detta gäller även för alla steg däremellan.

"Lagerstyrningssystemet stöder processen från det att varorna ankommer lagret tills de lämnar lagret igen, och detta gäller även för alla steg däremellan."

Låt oss börja vid första steget. Du tar emot varorna på lagret. Med ett lagerstyrningssystem börjar du vanligtvis med att skanna varorna med hjälp av en handterminal, som sedan vägleder dig genom den vidare processen.

Lagerstyrningssystemet guidar dig och visar den optimala placeringen av varan baserat på de regler du själv definierar. Sedan hjälper lagerstyrningssystemet till med att optimera påfyllning och förflyttning, och säkerställer att lagerbeholdningen alltid är i linje med företagets önskemål och behov.

Lagerstyrningssystemet visar strategiska plockrutter för lagermedarbetarna. På så vis blir plocklinjerna mer effektiva och snabbare. Lagerstyrningssystemet säkerställer optimal orderplockning, oavsett om det handlar om enkelorder eller batchplockning. Allt baserat på företagets och lagrets behov.

Lagerstyrningssystemet vägleder lagermedarbetaren efter att varorna har plockats. Det informerar om rätt förpackning för den aktuella ordern. Därefter skrivs följesedlar och fraktpapper ut och ordern kan skickas iväg. Allt styrs av lagerstyrningssystemet.

Ett automatiskt lagerstyrningssystem effektiviserar lagret med 25-40%​

Vägen till ett lagerstyrningssystem

Ett lagerstyrningssystem kräver implementering. Ett implementeringsprojekt kräver vanligtvis en viss grad av tålamod och omställning. Men genom att genomföra implementeringen av lagerstyrningssystemet på ett strategiskt och enkelt sätt kan företaget dra nytta av dess många fördelar under många år framöver.

Det är ett faktum att implementeringen av IT-projekt ofta kan ta lång tid. Detta gäller dock inte för lagerstyrningssystemet om det genomförs på rätt sätt.

För att kunna implementera lagerstyrningssystemet så snabbt och effektivt som möjligt är det viktigt att förbereda lagret för att uppfylla grundläggande krav. Dessa krav har dock generella fördelar för ditt lager oavsett.

Checklista för en framgångsrik WMS-implementering

Vad bör du överväga om du vill implementera ett Warehouse Management System (WMS)? Få 5 tips om hvordan du sikrer en vellykket WMS-implementering.

Lagerstyrningssystemets krav på struktur och märkning

När du implementerar ett lagerstyrningssystem är det första steget att se till att ditt lager städas upp och struktureras. Om du inte redan har en struktur på ditt lager kommer du att få det nu. Det kommer i sig självt att skapa översikt och göra jobbet enklare för lagerpersonalen och för driften av lagret generellt.

Utöver detta kräver lagerstyrningssystemet att varorna på lagret är märkta. Det innebär att det måste läggas tid och ansträngning på att sätta streckkoder på varorna. Det är dock en stor fördel för ditt företag att märka varorna, eftersom det i sig självt skapar en konkurrensfördel för företaget. Idag kräver många, särskilt internationella kunder, att varorna ska ha streckkoder.

Därför kan förberedelserna innan implementeringen av ett lagerstyrningssystem också ge flera indirekta fördelar för företaget.

Det är alltså aldrig så illa att det inte är bra för något. Ett lagerstyrningssystem optimerar och effektiviserar inte bara processerna efter att det har implementerats. Nej, det gör det redan på vägen dit. Det krävs lite ansträngning för att implementera ett lagerstyrningssystem.

Vi rekommenderar att du ser det som ett förändringsprojekt som du kommer att dra nytta av över tid. Vi tror nämligen att om du ser positivt på de förbättringar som ett lagerstyrningssystem kommer att medföra, kommer implementeringsprocessen att vara en positiv upplevelse.

Möta våra kunder

Över 180 företag litar på Apport WMS när de dagligen strävar efter att leverera rätt produkt i rätt tid till sina kunder. Möt några av dem här.