Skip to content

Färre logistiska fel och stor leveranskapacitet

När Triscan A/S på sin tid valde Apport WMS som sitt lagerhanteringssystem upplevde de en förbättring på 25-30% under loppet av några få månader. Det var det rätta valet för företaget som idag har en servicenivå på 96,5%.

Tillsammans med Slimstock har Apport besökt Morten Hallum som är logistik- och IT-chef hos Triscan, för att höra vad samarbetet mellan de två företagen har inneburit, hur det går och hur framtiden ser ut.

Triscan A/S importerar bilreservdelar och märker reservdelarna med deras eget varumärke Triscan som de säljer och marknadsför internationellt på 35 – 40 olika marknader.

De har cirka 100 anställda varav 35 arbetar med logistik på det totalt 12 500 kvm stora centrallagret Brabrand vid Århus. Triscan råder totalt över ungefär 17 000 kvadratmeter inkl. lager i respektive Glostrup, Danmark och Iserlohn vid Dortmund i Tyskland.

Verksamheten i Brabrand har existerat sedan 1976 och har byggts ut på vägen i takt med en positiv tillväxt genom åren. Idag har de 57 000 varunummer i sitt produktprogram.

1.-EPISODE-Et-konkurrencedygtigt-lager-Har-dit-lager-brug-for-procesoptimering.jpg
BAKGRUNDEN FÖR VALET …

– av Apport WMS och Slim4

”Under flera år försökte vi att få till ett WMS. Vi provade att implementera ett skanningssystem i vårt affärsdatasystem vid implementeringen av Axapta 2.5 i 2000 – men vi stoppade systemet eftersom det inte fungerade som förväntat. Sedan körde vi på fram tills 2008 med bara utskrivna plocksedlar och blyertspennor och hanterade allt manuellt ”, berättar Morten Hallum, logistik- och IT-chef hos Triscan.

Innan Triscan fick lagerstyrning hanterade de inventeringsmässigt platserna över deras buffertplatser genom att göra anteckningar på pappersbitar och flytta markeringarna för fjärrlager. Det var i sig själv något av en utmaning.

”Det var också en utmaning eftersom de anställda i lagret inte alltid visste vem som fick vilka ordrar och på vilka lagerplatser. Det innebar att de ibland råkade plocka fel eller förbise en order. Allt var mycket manuellt. Det fanns givetvis streckkoder på varorna – men de kunde man inte riktigt använda till något eftersom man inte hade skanners”, minns Morten Hallum.

”När vi hade tagit beslutet om att gå lite mer elektroniskt till väga med vår logistik, genom att implementera ett nytt WMS, valde vi givetvis att gå den vägen, där vi började med att granska 3-4 olika leverantörer i processen. Valet föll på Apport med hänsyn till parametrarna som vi på den tiden la mycket stor vikt vid, effektiv lagerhantering, driftstabilitet och effektivitet, att systemet kunde arbeta med både röststyrning och vanliga plockskanners och så vidare”, berättar Morten Hallum och fortsätter:

”Det som var det riktigt stora målet var att få ut mer effektivitet av vår logistik och naturligtvis klassikern – att minimera fel. Dessutom ville vi gärna få en överblick över vår logistik och mer kontroll över lagerplatserna.”

Med Slim4 från SlimStock fick Triscan under 2011 ta del av ett system som kunde hjälpa dem att skapa prognoser och planera inköp.

”Tidigare använde vi vanliga affärsdataverktyg för dispositionsprocessen och vi kunde tydligt se att det i allmänhet var lite svårt att ta hänsyn till säsonger och försäljningsvariationer. Det var också intressant för oss att gå in och se mer på de statistiska modellerna som ligger till grund för våra prognoser. Alltså att fokusera på att använda rätt modeller i rätt situationer”, förklarar Morten Hallum.

En annan viktig sak var, att Triscan med rätt prognossystem fick möjligheten att strukturera arbetet med inköp och disponering. Det hade de tidigare haft mycket svårt att lösa.

"Nu vet vi mer detaljerat hur vår verksamhet kör och presterar och vi har fått en stor mängd värde ut ur båda systemen.”

STOR FRAMGÅNG

25-30 procent förbättring

Hos Triscan förväntade de sig att hitta det de sökte relativt snabbt – och det gjorde de. Vi upplevde en 25 – 30% förbättring på bara några månader. Det var ju en stor framgång för både Triscan och Apport.

”Om man tittar på nyckeltalen som Apport WMS gav så var det logiskt att vi blev 25-30% snabbare – nästan i ett andetag. Det var så vi kände på den tiden och sedan vänjer man sig ju vid att vara på den nivån och då vill man komma vidare. Och det har vi gjort med vissa justeringar”, säger Morten Hallum och fortsätter:

”Vi har en bra metod för tydlig ledningsinformation i båda systemen. KPI-data som gör att vi mer detaljerat vet hur vår verksamhet kör på och presterar. Vi har utvecklat oss med systemen och systemen har utvecklat sig med oss. Så det har varit en mycket positiv upplevelse för oss.”

IMPLEMENTERINGSPROCESSEN

Fantastiskt bra erfarenheter och uppfyllda avtal

Morten Hallum har bara positiva minnen av hela implementeringsprocessen.

Morten berättar: ”Vi har i samband med båda installationsuppgifterna fått något som liknar ett fastpris för de avtalade tjänsterna och båda implementeringarna har det hållit sig mycket nära gränsen för vår överenskommelse. Det vill säga att förväntningsuppfyllelsen har varit bra – både avseende Apport WMS och Slim4. Vi är mycket nöjda med systemen och det var relativt väsentligt att vi inte upplevde en kostnad som sprang iväg.”

Morten Hallum tycker att inkörningsprocessen för båda systemen har varit positiva upplevelser. Det var hårt arbete – men det var värt vartenda öre i proportion till arbetsinsatsen och det värde som vi sedan kunnat skörda.

"Det har varit mitt i prick för båda projekten."

Se videoen: Triscans huvudfokus är deras leveransförmåga

HUVUDFOKUS

En hög leveranskapacitet

Det viktigaste hos Triscan i förhållande till logistik, kunder och bra service är deras leveranskapacitet.

”Vårt mål har under årens lopp varit en servicegrad på 97% – och om vi ska vara ärliga, är målet högt ställt. Reellt har vi en servicenivå på cirka 96%. På senare tid har vi justerat vårt mål från 96% i 2019 till 96,5% här i 2020 och det är en positiv utmaning för oss”, säger Morten.

Morten säger dessutom: ”Det finns många saker som kan påverka servicenivån, exempelvis att vi kan skapa en korrekt prognos för disponering och inköp. Vi måste kunna ta emot en order på några sekunder, hitta rätt produkter och leverera den första leveransen i tid. Vi hanterar dagligen cirka 2000 beställningar varav 80% ska levereras före kl. 07.00 nästa morgon. Så pressen finns där och det ska den också.”

Framtiden

Fortsatta samarbetspartners

Hos Triscan ser de inte någon anledning till att avbryta samarbetet med Apport eller SlimStock under många år framöver.

”Vi är mycket glada över våra system och vill gärna utvecklas tillsammans med våra leverantörer, om de kan bevara skärpan i relation till våra ambitioner för utveckling. Då ska vi säkert få det att fungera framöver. Det är mycket positivt”, säger Morten Hallum och fortsätter:

”Vi har valt våra lösningar för att förbättra vår konkurrenskraft och därmed optimera i flera avseenden. När vi talar om att vara bäst, eller åtminstone försöker att vara i den övre delen av fältet, tror jag att det är mycket viktigt att vi inte har tagit alltför mycket fel i förhållande till verktygen som vi väljer att bygga vår verksamhet på. Det är viktigt att vi är väl ”påklädda” med bra system och att systemen kan hålla jämna steg med vår utveckling.”