Skip to content

Färre fel i logistiken och hög leveransförmåga

Om Triscan

Triscan är en av Europas ledande leverantörer av bildelar och tillbehör till eftermarknaden. Med över 45 års erfarenhet levererar Triscan produkter till bilverkstäder och återförsäljare i mer än 35 länder. Företaget fokuserar på hög kvalitet, pålitlig service och innovation för att säkerställa en optimal kundupplevelse och starka affärsrelationer. Triscan har en omfattande produktportfölj och en effektiv logistikstruktur som säkerställer snabba och precisa leveranser.

BRANSCH
Grossist
IntegraTIon
Axapta
ANSTÄLLDA
145 totalt
aDM. + Lager
23.000 kvm.
ANTAL ARTIKELNUMMER
50.000
UTMANINGEN

Manuella processer ledde till fel och förseningar

Innan Triscan implementerade ett nytt WMS-system stod de inför betydande utmaningar med lagerhantering och orderbehandling. Logistikmedarbetarna använde manuella processer för att hålla reda på lager och platser, vilket ofta resulterade i felplockningar och förseningar. Medarbetarna hade ingen möjlighet att skanna varor eftersom det saknades skannrar, vilket innebar att de inte kunde utnyttja streckkoderna på produkterna effektivt. Denna situation ledde till en ineffektiv och tidskrävande hantering av order, där både översikt och precision saknades. Triscan insåg att de behövde en elektronisk lösning för att öka effektiviteten och minska felen i sina lageroperationer.

"Det som var det stora målet var att få mer effektivitet i vår logistik och självklart klassikern – att minimera fel. Dessutom ville vi ha översikt över vår logistik och ha bättre kontroll över lokationerna."

Efter att ha beslutat att övergå till en mer elektronisk logistiklösning började Triscan att utvärdera olika leverantörer av WMS-system. Valet föll på Apport, eftersom deras system uppfyllde de nödvändiga kriterierna för effektiv platsstyrning, driftsstabilitet och möjligheten till integration med både röst- och handskannerteknologi. Målet var tydligt: att öka effektiviteten i logistiken, minimera fel och uppnå en bättre översikt över lagerbeholdningen.

LÖSNINGEN

25-30 procent i förbättring

Implementeringen av Apports WMS-system hos Triscan medförde en markant förbättring av deras lagerhantering och orderbehandling. Med det nya systemet ersattes manuella processer med automatiserade lösningar där streckkoder och skannrar integrerades fullt ut i logistikarbetet. Detta ledde till en betydande minskning av felplockningar och ökade effektiviteten i orderbehandlingen.

Triscan upplevde snabbt fördelarna med det nya systemet. Inom några månader uppnådde de en förbättring på 25-30% i sina logistikoperationer. Apports WMS-system gav Triscan möjlighet att få en detaljerad översikt över lagerbeholdningen och optimerade deras platsstyrning. Detta förbättrade inte bara effektiviteten utan även medarbetarnas förmåga att hitta och plocka varor korrekt och snabbt. Triscan kunde nu hantera fler order med högre precision och på kortare tid, vilket ökade deras leveransförmåga och kundnöjdhet markant.

Triscans huvudfokus är deras leveransförmåga.

FrAmtiden

Fortsatta samarbetspartners

Triscan ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete med Apport och Slimstock. Med de positiva resultat och det värde som systemen har tillfört är Triscan övertygade om att de kan upprätthålla och vidareutveckla sina logistikkunskaper under många år framöver. Triscan har ett tydligt mål att förbättra sin konkurrenskraft och optimera sina processer kontinuerligt. Med Apport och Slimstock som partners känner de sig väl rustade för att möta framtida utmaningar och uppnå sina ambitioner.

"Vi har valt våra lösningar för att förbättra vår konkurrenskraft så att vi kan optimera i flera avseenden. När vi pratar om att vara bäst, eller åtminstone försöka ligga i den övre delen av fältet, så tror jag att det är oerhört viktigt att vi inte har gjort alltför många misstag när det gäller de verktyg vi väljer att bygga vårt företag på. Det är viktigt att vi är väl försedda med bra system och att dessa system kan hålla jämna steg med vår utveckling."

Triscan planerar att utnyttja de avancerade funktionerna i sina WMS- och prognossystem för att ytterligare optimera sin lagerhantering och orderbehandling. Detta inkluderar användning av dataanalys för att bättre förutse efterfrågan och anpassa inköpsstrategier. Triscan kommer fortsätta att fokusera på att leverera hög kvalitet och effektiv service till sina kunder, och de är fast beslutna att hålla sig i spetsen av branschen genom att använda de bästa tillgängliga teknologiska lösningarna.