Skip to content

Søstrene Grene möter framtiden med ett nytt systemlandskap

Om Søstrene Grene

Søstrene Grene är en dansk detaljhandelskedja, känd för sitt breda sortiment av heminredningsartiklar, kontorsmaterial, leksaker, hobbyartiklar och gastronomiska produkter, allt presenterat i en unik och inspirerande butiksinredning. Företaget grundades 1973 i Århus av paret Inger Grene och Knud Cresten Vaupell Olsen. Idag drivs Søstrene Grene av grundarnas söner Mikkel och Cresten Grene. Med över 260 butiker spridda över 16 europeiska länder fortsätter kedjan att växa och utvecklas, fortfarande trogen mot de ursprungliga värderingarna och den unika shoppingupplevelsen som gjorde Søstrene Grene till ett känt namn.

BRANSHE
Detail
IntegraTIon
Division
Antal butiker
260
Lager
30.000 kvm.
följare på Facebook
2.000.000
Utmaningen

Brister i översikt och kontroll

Søstrene Grene stod inför en rad komplexa utmaningar som hotade att hämma deras tillväxt och effektivitet. Som ett växande företag med en expanderande online-närvaro, pressades de av behovet att hantera en exponentiellt växande varuström till och från deras lager. Deras befintliga lagerhanteringssystem var föråldrat och kunde inte integrera de fysiska butikernas behov med de online-operationer, vilket resulterade i ineffektivitet och fel i plockprocesserna. Dessa problem orsakade förseningar i orderhanteringen, vilket ledde till missnöje bland kunderna och ökade driftskostnader.

Dessutom fanns det ett akut behov av att optimera deras lagerutrymme för att effektivt kunna hantera det ökande antalet SKU:er, vilket krävde en avancerad lösning som kunde erbjuda både flexibilitet och skalbarhet. Utöver dessa operativa utmaningar stod Søstrene Grene också inför logistiska flaskhalsar som begränsade deras förmåga att snabbt anpassa sig till föränderliga marknadstrender och konsumentpreferenser. Denna brist på smidighet i lagerhanteringen och distributionen förhindrade dem från att utnyttja nya affärsmöjligheter och upprätthålla en konkurrensfördel i en snabbt föränderlig detaljhandelsmiljö.

Lösningen

Från fysisk återförsäljare till omnichannel-företag

För att möta dessa utmaningar implementerade Apport en fullt integrerad WMS-lösning i deras nya och moderna logistikcenter väster om Århus. Denna lösning bestod av avancerade algoritmer för lagerplatsallokering, som optimerade användningen av det tillgängliga lagerytan och markant förbättrade effektiviteten i plockprocesserna. Genom att använda lösningar för realtidsdata utrustades lagerpersonalen med handhållna enheter som gav dem omedelbar tillgång till lagerstatus, orderstatus och varuplacering, vilket minskade plockfel och förbättrade ordrebehandlingstiden.

"Utvecklingen av vår interna logistik har varit viktig för oss, eftersom vi befinner oss mitt i en digital transformation där vi går från att vara en klassisk fysisk återförsäljare till att bli ett omnichannel-företag. Det ställer helt nya krav på oss. Dels ska vi effektivisera den nuvarande logistiklösningen som servar butikerna, men till det kommer att vi står inför helt nya krav eftersom vi också ska sälja på andra sätt."

Detta skräddarsydda WMS säkerställer en sömlös integration mellan Søstrene Grenes fysiska butiker och online försäljningskanaler, vilket möjliggör en effektiv omnichannel-upplevelse för deras kunder. För att säkerställa en framgångsrik implementering och övergång, genomförde Apport en serie workshops och utbildningssessioner för att utrusta medarbetarna med de nödvändiga färdigheterna och kunskapen för att fullt ut utnyttja det nya systemet. Denna omfattande tillvägagångssätt säkerställde inte bara en smidig övergång utan också att systemet snabbt och effektivt integrerades i den dagliga verksamheten, vilket medförde en märkbar förbättring i produktiviteten och lagerhanteringen.

mand på lager
FrAmtiden

Ett modernt WMS som pekar mot framtiden

Genom att Søstrene Grene har automatiserat sina lagerprocesser är de nu starkt rustade för att möta framtidens utmaningar. Planerna på att expandera till nya marknader och öka den online försäljningen stöds kraftfullt av den nya lagerinfrastrukturen, som inte bara har ökat effektiviteten utan också förbättrat kundnöjdheten. Den skalbara naturen av Apports lösning säkerställer att den kan anpassas och utvidgas i takt med Søstrene Grenes tillväxt och de föränderliga marknadskraven.

"Apport har goda referenser, och det verkade som en bra matchning för oss. Både vad gäller lösningen som Apport kunde leverera, men också kemin. Det betydde också något att det är en samarbetspartner som är nära fysiskt. Med ett utländskt företag kunde det kanske vara svårare att ha den riktigt nära dialogen, som vi har nu. Vi ville ha ett modernt WMS som pekar mot framtiden, men samtidigt skulle det inte vara alltför komplext. Det har vi fått med Apport WMS."

Framöver kommer Apport att fortsätta vara en värdefull partner för Søstrene Grene, eftersom Apport erbjuder kontinuerligt stöd och vägledning för att säkerställa att WMS-lösningen fortsätter att utvecklas och optimeras. Denna framtidssäkrade strategi kommer inte bara att bibehålla Søstrene Grenes position på marknaden, utan också skapa nya möjligheter för innovation och tillväxt.

Dessutom kommer den kontinuerliga utvecklingen av lagerhanteringssystem, inklusive integration av avancerad dataanalys och maskininlärningsalgoritmer, att ge Søstrene Grene kontroll över sina lageroperationer. Detta kommer inte bara att optimera lagerhanteringen, utan också möjliggöra ett mer proaktivt tillvägagångssätt till supply chain management, vilket säkerställer att de kan förbli smidiga och responsiva inför både marknadens och kundernas föränderliga behov.