Skip to content

Rubix øger effektiviteten med 20-25 procent med Apport WMS

För en affärsverksamhet som Rubix är det fullständigt avgörande att man kan leverera effektivt och felfritt, och det har Apport WMS bidragit till på företagets lager i Helsingborg. Sedan införandet av systemet har effektiviteten ökat med 20-25 procent, och andelen felplock minskat med 77 procent.

“Andelen felplock har minskat med 77 procent. Det är viktigt, eftersom det är högt prioriterat för oss att leverera rätt varje gång. Samtidigt kan vi nu spåra de få fel som inträffar, så att vi kan se precis var på lagret det skett och vem det är som har plockat. På så sätt har vi möjlighet att förebygga att det händer igen.”
Lennart Andersson
Senior Advisor & Operations Manager
BAKGRUND

Måste leverera rätt produkt på rätt tid och plats

Rubix är specialister på försäljning och distribution av elmotorer, och när någon av Rubix’s kunder kontaktar företaget är det ofta bråttom.

”När de behöver en reservdel kan det bero på att en maskin havererat och att produktionen står still. De är beroende av att vi levererar rätt produkt på rätt tid och plats.”

“Gör vi fel så ser de sig om efter en annan leverantör nästa gång, så det är livsviktigt för oss att vårt lager fungerar optimalt”, säger Lennart Andersson, som är Senior Advisor & Operations Manager hos Rubix och driftansvarig på företagets huvudlager i Helsingborg.

Valet av Apport

”Apport lyssnade och tog oss på allvar”

Sedan september 2012 har Apport WMS utgjort den tekniska lösningen bakom den effektiva logistiken. Före övergången till Apport WMS gick Rubix’s lagerpersonal runt med papper och penna, men med tiden blev behovet av effektivisering tydligare, och därför inledde företaget år 2010 en dialog med möjliga WMS-leverantörer.

Kundecase-Rubix-1920x1080-1.jpg

”Vi övervägde tre olika leverantörer. Det var viktigt för oss att hitta en leverantör som förstod de utmaningar vi hade, och vad vi önskade. Apport kunde visa oss exakt hur de skulle kunna lösa uppdraget, och vi besökte några av Apports kunder, och fick vårt goda intryck bekräftat”, berättar Lennart Andersson när han förklarar hur det kom sig att man valde just Apport.

Att det blev en utländsk leverantör var inte något bekymmer i sig. ”Självfallet tänkte vi på det, men det fanns ju ingen verklig språkbarriär, så vi var inte bekymrade för det. Det viktigaste var att vi upplevde att Apport lyssnade ordentligt på oss och tog oss på allvar”, säger Lennart Andersson.

IMPLEMENTERINGEN

Ett WMS man enkelt lär sig

Den 17 september 2012 plockades de första varorna på Rubix’s lager med Apport WMS, och de 32 lageranställda var glada över det nya lagersystemet. Rubix såg, i samarbete med Apport, till att projektet förankrades ordentligt och att all personal fick utbildning i systemet innan det sjösattes.

”Vi har valt ut fem superanvändare som varit med hela vägen, från första början, och de kan nu lära upp ny personal. Systemet är mycket enkelt att lära sig, vilket är en stor fördel exempelvis under sommaren, när vi behöver vikarier”, säger Lennart Andersson.

"Systemet är mycket enkelt att lära sig, vilket är en stor fördel exempelvis under sommaren, när vi behöver vikarier.”

RESULTATET

Ett mycket effektivare lager

Lennart Andersson menar att Rubix har fått alla de fördelar man hoppades på.

”Vi kan konstatera att vårt lager har blivit mycket effektivare. Utan att ha gjort en exakt mätning gör jag den bedömningen att vi har förbättrat vår effektivitet med 20-25 procent. Helt konkret har det betytt att vi lägger färre timmar på packa ett visst antal varor jämfört med tidigare. Vi har förkortat arbetstiden för vårt nattskift”, säger han.

Inte minst automatiseringen av processerna på lagret sparar mycket tid.

”Tidigare var vi tvungna att lägga in data manuellt i vårt ERP-system, men nu kan vi läsa dem automatiskt, och det är en stor fördel”, säger han.

Med 5 300 m2 lager och över 20 000 olika varunummer löper man en viss risk att göra fel ibland, men det är något som Apport WMS helst ska råda bot på. Rubix hade också väntat sig att antalet felplock på lagret skulle minska, men de blev överraskade när de insåg hur stor skillnad Apport gjorde.

"Helt konkret har det betytt att vi lägger färre timmar på packa ett visst antal varor jämfört med tidigare. Vi har förkortat arbetstiden för vårt nattskift.”

“Andelen felplock har minskat med 77 procent. Det är viktigt, eftersom det är högt prioriterat för oss att leverera rätt varje gång. Samtidigt kan vi nu spåra de få fel som inträffar, så att vi kan se precis var på lagret det skett och vem det är som har plockat. På så sätt har vi möjlighet att förebygga att det händer igen”, förklarar Lennart Andersson.

OPTIMERING AV PROCESSER

Fuld kontrol over alle varer

Kontrol over lageret og varerne er den mest afgørende forskel på lageret før og efter Apport. I dag er der fuldstændig overblik over lagerbeholdningen, og hvor den enkelte ordre befinder sig i systemet, og det er særdeles vigtigt, forklarer Lennart Andersson.

”Vi har mycket större kontroll över alla varor. Vi vet precis var de är, och vi kan se hur långt en viss order har kommit i processen. Tidigare kunde en säljare ringa och fråga var en viss leverans befanns sig, och då måste jag gå ut och kolla med någon på lagret som visste det. Nu räcker det med att jag slår upp det; då kan jag ge ett exakt svar direkt”, säger Lennart Andersson och fortsätter:

”Nu har vi också möjlighet att enkelt styra ordrarna genom systemet, så att om en kund ringer och ska ha en vara inom halvtimme, så kan vi snabbt köra den genom lagret. Vi har fått ett mycket smidigare lager, och Apport har varit en riktigt bra samarbetspartner för oss genom hela processen”, säger Lennart Andersson.

Fakta om

Rubix

  • Rubix är Europas ledande distributör inom underhåll, reparation och produkter till industrin – bland annat när det gäller kullager, elmotorer, frekvensomformare och hydraulik.

  • Det skandinaviska huvudlagret i Helsingborg är på 5 300 m2 med över 20 000 varunummer.

  • Skandinaviskt huvudkontor i Bergen och serviceverkstäder på 12 olika platser i hela Skandinavien.