Skip to content

Relekta blev av med övertiden och halverade antalet felplock med Apport WMS

För mycket övertidsarbete, risk för manuella plockfel, utgångna varor och en tungrodd lagerinventering gjorde det nödvändigt för norska Relekta att investera i bättre lagerstyrning. Med Apport WMS har lagret lagt i en ny växel, och nu är det möjligt att leva upp till företagets tillväxtmål utan att lagerpersonalen sliter ut sig.

“När vi hanterade allting manuellt tog det cirka en månad längre att lära upp en man. Vi har satt in en extra man idag. Honom lärde vi upp igår.”
Rune Midtrud
Lagerchef, Relekta

Tidigare skrev Relekta ut plocklistor från sitt ERP-system, vilket gav en omfattande manuell hantering, och med tiden hade lagrets komplexitet gått om ERP-systemets kapacitet på insidan.

”Vi har 1 700-1 800 lagerplatser och varor placerade externt på två andra lager.

Vi hade ökat bemanningen och arbetade övertid, och manuellt kunde vi inte komma längre.

Vi kunde inte ta in mer personal, för vi skulle bara gå i vägen för varandra”, berättar Rune Midtrud om bakgrunden till att Relekta valde att satsa på en WMS-lösning i stället.

Bakgrund

Tillväxtmål gjorde lageroptimering nödvändig

Relekta är marknadsledande inom varor för reparation och underhåll i industrin, och det norska företaget har som målsättning att växa med 10-15 procent varje år. ”Med tanke på vår strategi för tillväxt är logistiken fullständigt avgörande. Om den inte är i topp kan vi helt enkelt inte hantera tillväxten, så därför har vi fullt fokus på det”, säger Rune Midtrud, som är lagerchef på Relekta.

webinar-anna-og-soes-hero-billede.jpg
VALET AV APPORT

Behov av att förstå logistiken på djupet

För Relekta var det avgörande att hitta en leverantör som kunde sätta sig in i företagets speciella behov.

”Vi har väldig mycket som vi anpassar speciellt till kunderna om de behöver något som inte finns i vårt sortiment. Vi ville ha en WMS-leverantör som förstod våra utmaningar och allmänt sett verkligen begrep vad logistik handlar om. Det märkte vi snabbt att Apport gjorde. Allt deras folk hade sin bakgrund i logistikvärlden, och det betyder att man får en verklig diskussionspartner som kan hjälpa en att se på logistiken med nya ögon och komma med lösningsförslag”, säger Rune Midtrud.

Att Apport arbetar med ett fastpris-koncept var också ett plus.

”Sådant förpliktar ju, och det indikerar att man har både kraft och vilja nog att genomföra projektet i tid. Det är viktigt att vi kan lita på att vår samarbetspartner är en drivande kraft i ett projekt av det här slaget”, säger Rune Midtrud.

"Allt deras folk hade sin bakgrund i logistikvärlden, och det betyder att man får en verklig diskussionspartner.”

FÖRANKRING I ORGANISATIONEN

Kraftfull utbildning av användarna

Själva implementeringen av Apport WMS skedde genom ett samarbete mellan Apport, ERP-leverantören, en integrationsspecialist och Relektas eget folk från IT, inköp och lager.

”Det blev väldigt komplext, men när vi hade fått såväl kravspecifikation som alla avtal på plats, gick det fort. Vi kom i mål planenligt, och det var effektivt arbete från alla parter. Apport hade en bra, löpande uppföljning under implementeringen, och projektet fick en god start i såväl ledningsgrupp som projektgrupp, så alla kunde se värdet av förändringen”, säger Rune Midtrud, som också betonar Apports utbildning av användarna.

apportsystems_landingpage_5_1920x1080.jpg

Apport var 100 procent närvarande under utbildningen av superanvändarna, och när vi satte igång med att använda WMS-systemet på allvar, var Apport också här, så att de kunde hjälpa oss med de frågor som uppstod”, säger Rune Midtrud, som lyfter fram användarvänligheten hos Apport WMS som en av de stora fördelarna:

“När vi hanterade allting manuellt tog det cirka en månad längre att lära upp en man. Vi har satt in en extra man idag. Honom lärde vi upp igår.

RESULTATEN

Högre effektivitet och färre fel

För Relekta har övergången till Apport WMS inneburit en optimering av lagret på en rad områden.

Först och främst har effektiviteten ökat ordentligt: Färre personer utför mer arbete på kortare tid.

Tidigare hade företaget nio fasta medarbetare och sju vikarier, och nu är det åtta fast anställda och fem vikarier. Samtidigt har mängden orderrader ökat med 8 procent och den interna produktionen med 18. Och vad viktigare är: Övertiden är inte längre ett problem.

Relekta har ett tydligt fokus på eliminering av felplock, och det är något som Apport WMS i hög grad bidragit till.

”Vi har vissa artikelserier som är komplexa att plocka. Varorna liknar varandra, och det är lätt att göra fel, men med ett WMS kan du inte plocka innan WMS-systemet har godkänt att det är rätt lokation och rätt artikel. Det betyder att vi mer än halverat vårt felplock, till 0,5 promille”, säger Rune Midtrud.

"Vi har mer än halverat vårt felplock.”

Innan Apport-systemet infördes kämpade Relekta med en omständlig inventeringsprocess som bland annat innebar att lagret måste vara helt stängt de tre första arbetsdagarna varje år.

Det gav en massa övertidsarbete, och dagarna efter stängningen präglades av kaotisk, manuell orderuppföljning. Nu arbetar Relekta i stället med löpande inventering, vilket ger en kontinuerlig överblick över lagerstatus.

På ett mer praktiskt plan har införandet av Apport WMS reducerat lagrets pappersförbrukning med 70 procent, eftersom man inte längre behöver skriva ut plocklistor och samlingsplocklistor.

ÖVERBLICK ÖVER VAROR OCH PROCESSER

Inga varor blir för gamla

En del av Relektas varor – till exempel lim och fogmassa – har ett visst hållbarhetsdatum, och ska behandlas enligt FIFO-principen (first in, first out). Detta var svårt att styra manuellt, och det hände att det i samband med inventering dök upp pallar med varor som inte längre kunde säljas, eftersom utgångsdatum passerats.

”En pall med fogmassa kostar 80-90 000 kronor, och det handlade om varor som vi antingen måste skänka bort eller kassera. Nu kan jag i stället dra ut en lista över varor som närmar sig utgångsdatum, och så kan jag skicka iväg den till säljavdelningen, så att de kan köra en kampanj på varorna”, säger Rune Midtrud.

Överblicken över lagerprocesserna är enligt Rune Midtrud en av de stora fördelarna med att man implementerat Apport WMS.

”Om en kund säger att något saknas i en leverans, kan jag ta ut en översikt och se precis vad vi har plockat vid vilken tidpunkt, vad vi har skickat och vad kunden har mottagit. På så sätt kan vi se om vi har gjort fel, och vi kan också se när det faktiskt är kunden som misstar sig. Det innebär en helt annan kvalitet i vårt uppföljningsarbete”, säger han.”

Perspektivet

En framtida samarbetspartner

Relekta ska flytta till ett nytt lager under 2019, och Rune Midtrud ser Apport som ett viktigt bollplank under den processen.

”Jag ser framför mig hur vi kan utveckla våra processer ännu mer, och kanske också gå över till röstplock. Det finns fortfarande en mängd saker som vi kan bli bättre på, så att vi får full effekt av systemet. Och här förväntar jag mig att Apport blir en viktig samarbetspartner”, säger han.

Fakta om

Relekta

  • Relekta-Gruppen är en marknadsledande leverantör av reparations- och underhållsprodukter till verkstäder, industri och byggbranschen i Norge.
  • Över 100 medarbetare.
  • Stort fokus på arbetsmiljö, bland annat har företaget utsetts till ”Årets arbetsgivare” i European Business Award (EBA) 2016. Uppköpt av Indutrade AB i 2015.