Skip to content

PWT uppnår anmärkningsvärd lageroptimering med Apport WMS

Se videon

Om PWT Brands

PWT Brands är ett ledande nordiskt modehus inom herrkläder som verkar inom B2B, B2C och D2C. Med huvudkontor i Aalborg och en stark närvaro i över 32 länder erbjuder PWT Brands kvalitetsprodukter genom sina fem starka varumärken. Företaget är känt för sitt effektiva och värdefulla samarbete med stora online- och offline-återförsäljare.

BRANCHE
Retail
IntegraTIon
Tailor Headless ERP
ANSTÄLLDA
35 på lagret
Lager
14.000 kvm.
Antal ARTIKELNUMMER
26.000
uTMANINGEN

Från fem platser till én

Med en vision om att förena fem olika logistikcenter under ett tak stod PWT inför en rad logistiska utmaningar. Med ett lager på 10.000 kvm, 26.000 artikelnummer och ett växande behov av effektivisering var företagets befintliga metoder, baserade på manuella processer och föråldrade system, otillräckliga för att kunna stödja företagets tillväxt.

"Innan vi fick Apport sprang vi runt med plocklistor, plockade efter dem och skapade själva fraktsedlarna efteråt."

Det var alltså avgörande för PWT att hitta en lösning som kunde modernisera deras lagerhantering, förbättra noggrannheten i lagerbehållningen och optimera plockprocesserna för att möta den ökande efterfrågan.

lÖSNINGEN

En användaranpassad version av Apport

För att ta itu med nämnda utmaningar valde PWT en användaranpassad version av Apport WMS. En lösning utformad för att fungera oberoende av företagets befintliga ERP-system. Detta var avgörande för PWT, eftersom de såg en fördel i att välja en WMS-lösning som opererar utanför ramarna för ERP-systemet. Genom Apports lagersystem har PWT uppnått betydande förbättringar i lagerets dagliga drift, vilket totalt sett har ökat produktiviteten och förbättrat arbetsmiljön. Sedan 2018 har PWT lyckats minska arbetskraften på lagret med 25%, samtidigt som de har uppnått en förbättring på 25% i plockeffektiviteten.

"Det har ju gett kolossala förändringar i förhållande till arbetet, och det har gett oss några effektiviseringsmöjligheter som vi överhuvudtaget inte hade förut. Vi har en översikt och lite historik som vi kan använda för planeringen av bemanningen på de enskilda dagarna, och hur vi annars driver ett lager."

uppgraderingen

Övergången till Apport standard

I takt med utvecklingen av PWTs behov beslutade de sig i september 2023 för att byta det användaranpassade WMS:et till Apport Standard. Detta strategiska beslut drevs av behovet att omfamna de senaste utvecklingarna inom lagerhantering utan de utmaningar som följer med användarspecifika anpassningar. Genom att välja en standardiserad lösning har PWT säkrat tillgång till löpande uppdateringar, nya funktioner och en plattform som är fullt utrustad för att stödja PWTs tillväxtstrategi, inklusive starkare D2C-förbindelser.

Kort efter övergången satte PWT tre nya plockrekord: Ett tydligt bevis på att uppgraderingen var det rätta valet. Dessa rekord understryker den positiva effekten som den uppdaterade WMS-lösningen har haft på företagets förmåga att hantera beställningar snabbare och mer exakt än någonsin tidigare.

Bakom PWTs beslut: Valet av Apport Standard

framtiden

En enighet kring slutmålet

Partnerskapet mellan Apport och PWT Brands kännetecknas av en ömsesidig förståelse för att även om målen är satta, kan vägen till framgång vara flexibel. Detta samarbete kännetecknas av en unik balans där Apport inte bara fungerar som en leverantör, utan som en strategisk partner som utmanar och utvecklar PWTs logistiska kapaciteter. Genom att förena PWTs branschkunskap med Apports teknologiska expertis säkerställs en kontinuerlig utveckling mot mer effektiva och smidiga lagerprocesser, redo att stödja företagets tillväxt.

"Så det är alltid bra att använda dem som logistikpartners och bollplank om hur saker också kan göras. De vågar utmana oss på hur vi gör saker och hur vi också skulle kunna göra saker. Så det är en lärorik process för alla, om man är villig att lyssna på båda parter."