Skip to content

Nize Equipment ser fram emot att maximera potentialen i sitt nya lagersystem

Se videon

Om Nize Equipment

Nize Equipment är en ledande leverantör i Norden av storformatsskrivare, skärbord och tillhörande programvara för grafiska branschen. Företaget lägger stor vikt vid nära kundkontakt och djupgående expertis.

BRANCHE
Engros
IntegraTIon
E-conomic WooCommerce
ANSTÄLLDA
1 på lageret
Lager
200 kvm.
Antal ARTIKELNUMMER
2.000
UTMANINGEN

Beställning med penna och papper

Innan samarbetet med Apport stod Nize Equipment inför en del logistiska utmaningar. Deras lagerhantering var övervägande manuell, vilket ledde till tidskrävande processer och risk för mänskliga fel. Särskilt utmanande var hanteringen av varor med batchnummer och serienummer, eftersom dessa behövde matas in manuellt på fakturor för att säkerställa spårbarhet.

Dessutom fanns det stora utmaningar med att hantera lagerplatserna för deras resande tekniker, som ofta hade dyra reservdelar i sina serviceväskor utan effektiv kontroll. Dessa utmaningar ledde till förseningar och fel i leveranserna, vilket påverkade driftseffektiviteten och kundnöjdheten.

LÖsningen

Servicebilarna blev till små lager

Nize Equipment ville automatisera och effektivisera sina lagerprocesser, vilket ledde till ett samarbete med Apport Systems. Resultatet blev ett WMS-system som automatiserat beställningsprocessen och finjusterat deras lokationshantering. Detta har lett till en ny vardag med handscanners och streckkoder, vilket har minskat tidsåtgången på lagret samt antalet plockfel.

En viktig del av lösningen var lokationshanteringen för deras servicebilar samt teknikernas utrustning. Genom ett beställningsmodul tilldelades varje tekniker en specifik plats i systemet, vilket möjliggjorde exakt registrering och uppdatering av alla reservdelar de hade i besittning.

"De utmaningar vi stod inför med Apport i förhållande till servicebilar eller de resande teknikerna, det var helt klart att vi hade svårt att hålla koll på vad de hade med sig. Det finns ju en stor osäkerhet i vilka reservdelar vi hade var [...]. I samband med Apport har vi skapat en beställningsmodul, så att våra tekniker faktiskt kan gå in och beställa varor på samma villkor som våra kunder."

Hör hur Nize Equipments servicebilar blir till små lager

Framtiden

Inga plockfel 2024

Med implementeringen av ett lagerhanteringssystem är Nize Equipment nu bättre rustade för att hantera sin växande marknad i Norden utan att behöva öka antalet anställda på lagret.

"Det har alltid varit en önskan för mig att vi skulle kunna fortsätta med att bara ha en heltidsperson nere på lagret för en tid framöver, även om vi växer. Det här med att kunna automatisera vissa processer och kunna optimera, så att saker inte tar så lång tid och så att man kan göra det på ett smartare och bättre sätt. Det är viktigt för mig."

Med inga plockfel 2024 och förbättrade arbetsförhållanden på lagret är företaget också inställt på att förbättra kundupplevelsen genom felfri leverans och snabbare servicetid. Nize Equipment ser fram emot att utnyttja Apports fortsatta stöd och uppdateringar för att maximera användningen av systemet, samtidigt som de fortsätter att utvidga sina tjänster och närvaro hos sina kunder.