Skip to content

Motor Part har dubblat sin plockhastighet med Apport WMS

Se videoen

Om Motor Part.

Motor Part, ett ledande företag inom i Motor Gruppen, levererar reservdelar, tillbehör och professionella tjänster till bilägare i Norge som kör Mitsubishi, Renault, Hongqi och Dacia. Motor Part är beläget i Drammen, där deras 4000 m2 lager och över 25 000 SKU:er spelar en avgörande roll inom bilimport, försäljning och service.

Industri
Automobil
IntegraTIon
ERP
lagringsautomat
Anställda
11
Lager
4.000 kvm.
Antal beställningar
25.000 pr. månad
Utmaning

Ett Akut Behov av Optimering.

Innan Motor Part implementerade Apport WMS ställdes de inför flera utmaningar. Deras befintliga lagerhanteringssystem krävde frekventa manuella inventeringar som var tidskrävande och ineffektiva, och ofta krävde hela helger. Motor Part saknade också spårbarhet och noggrannhet, vilket ledde till försenad distribution.

Det fanns också ett brådskande behov av att optimera plockrutinerna och förbättra kommunikationen mellan avdelningarna. Motor Part ville gå bort från driftstopp och övergå till mer effektiva rullande inventeringar.

"Vi hade också perioder då det var svårt att hålla koll på var våra varor befann sig vid varje given tidpunkt. Det förekom många diskussioner mellan inköp och distribution om var varorna hade försvunnit. Det fanns också mycket driftstopp, och jag tror att nu när Apport till exempel körs på sin egen server innebär det att om ERP-systemet upplever problem på servern kan vi fortfarande arbeta."

Lösning

WMS som en Spelväxlare för Motor Parts Lager och Plockrutiner.

Motor Part valde en enkel initial version av Apport för att få kontroll över kärnfunktioner innan de utökade systemet. Denna strategi gjorde det möjligt för dem att undvika att tappa fokus och arbeta målinriktat med att optimera sin lagerlogistik.

För att säkerställa en smidig implementering av lagersystemet hade Motor Part noggrant förberett sina data, och en annan nyckelfaktor var införandet av plock med röststyrning, vilket signifikant ökade effektiviteten och minskade fel i plockprocessen.

"En annan intressant faktor med avseende på plock med röst är att med den tidigare lösningen med hissen kunde vi ha två operatörer i varuhissen, och tillsammans kunde de hantera upp till 300 rader. Nu, med röst och en operatör, kan de hantera 250 rader per timme med endast en person. Jag tror att det beror på att röst håller dig igång, så röst är definitivt också ett verktyg att överväga."

Framtid

Mot en Optimerad Lagerlogistik och Förbättrad Kundservice

Motor Part ser fram emot att fortsätta sitt samarbete med Apport och planerar att ytterligare utveckla systemet. De arbetar med att implementera volymberäkningar som kommer att ha avgörande betydelse för deras distributionsavdelning och Motor Part som helhet. Apport spelar en central roll i detta projekt, där deras uppgift är att säkerställa att små detaljer inte förbises samtidigt som implementeringen lyckas.

Motor Part har insett att en gradvis strategi och en tydlig systemutvecklingsstrategi är nyckeln till framgång. De är optimistiska inför framtiden, där de både kommer att optimera sin lagerlogistik och leverera bättre service till sina kunder. Tillsammans med Apport ser de fram emot att fortsätta att uppnå positiva resultat inom sin bransch.