Skip to content

Effektiv lagerstyrning bidrar till att knyta samman Imerco-familjen

Med 150 butiker och ett enda lager är det långt mellan enheterna i Imerco-kedjan. Järnhandelsgiganten behövde därför ett effektivt WMS-system för att säkerställa den logistikfunktion som är så avgörande för att man ska kunna leverera varan till slutkonsumenten ute i butiken

“En sak som varit ytterst positivt i samarbetet med Apport är att de satsat så helhjärtat på att få saker och ting att fungera optimalt. Vi har hela tiden haft känslan av att vara en viktig kund, och det har bidragit till en bättre lösning och en bättre process än om vi hade suttit där med känslan av att bara vara en i mängden.”
Mikkel Falck Andersen
Logistik- & administrationschef i Imerco
Bakgrund

”Vi ville komma närmare våra kunder”

Ibland kan det vara meningsfullt att ändra på något som fungerar. Det är något som Imerco har fått uppleva, efter att företaget under åtta hektiska månader under 2013 och 2014 gick från att köpa lagerplats och lagerstyrning hos en extern leverantör, till att etablera ett eget stort centrallager.

”Vår tidigare lagerlösning var på sätt och vis bra, men vi behövde ha lagret närmare oss. Vi kunde inte ’bara’ ändra en order, eller titta på varuprover när vi ville, och därför började vi arbeta efter en närhetsprincip. Vi ville komma närmare våra kunder, som är våra egna butiker, och vi ville komma närmare våra egna processer. Båda delarna har vi i hög grad lyckats med”, berättar Mikkel Falck Andersen, logistik- & administrationschef på Imerco.

För Danmarks största järnhandelskedja, med 150 butiker spridda över hela Danmark, är en effektiv logistik en avgörande parameter. Tanken om att etablera ett eget lager utmynnade i en plan, och ledningen satte en tidsram på åtta månader för att förverkliga den.

”Plötsligt fick vi bråttom. Det fanns vissa faktorer som vi måste ta hänsyn till för att hitta rätt placering. Samtidigt fick processen inte gå så fort att vi fick ett WMS-system som inte kunde kommunicera med vårt ekonomisystem. Därför var det av avgörande betydelse att vi kunde hitta en leverantör som kunde leverera varan”, säger Mikkel Falck Andersen.

Valet av Apport

”En helhjärtad insats”

Eftersom Imerco hade bråttom med att få logistiklösningen på plats, gick man igång med att leta efter en leverantör som hade rätt produkt, de rätta referenserna och rätt pris. Och inte minst rätt kundattityd.

. Håndterminalen ligger strategiske plukkeruter samt gør det nemt at udskrive fragtlabels der er direkte integreret med dine fragtleverandører.

”En sak som varit ytterst positivt i samarbetet med Apport är att de satsat så helhjärtat på att få saker och ting att fungera optimalt. Vi har hela tiden haft känslan av att vara en viktig kund, och det har bidragit till en bättre lösning och en bättre process än om vi hade suttit där med känslan av att bara vara en i mängden”, säger Mikkel Falck Andersen.

Den täta kontakten mellan Imerco och Apport innebar bland annat att det inte gick lång tid från beslut till implementering.

”Det blev ett intensivt arbete, för vi behövde ju få igång lagret och alla de underliggande processerna på kort tid.”

”Sett i backspegeln var det friskt vågat av Apport att ta sig an uppdraget inom den fastställda tidsramen, för de var helt klart tvungna att jobba snabbare än normalt, och dessutom i ett pressat läge. Det säger något om deras engagemang”, påpekar Mikkel Falck Andersen.

IMPLEMENTERINGEN

Inget utrymme för fel

Med butiker över hela landet är det mycket som kan gå fel, och inte minst nedtid kan kosta mycket. Därför var det av avgörande betydelse för Imerco att uppbyggnaden av lagret, liksom utbildningen av personalen och implementeringen av systemet, gick smidigt.

”Vi valde redan från början att se det som en fördel att vi startade från scratch. Vi bestämde oss för att titta efter en relativt standardiserad lösning, eftersom det – allt annat lika – skulle minimera antalet fel, och valet föll på Apports Pick by Voice-system.

Det är ett intuitivt system, och det betyder att även om utbildningen av personalen till slut blev en aning forcerad, så har vi faktiskt inte upplevt de driftstopp som är så förödande för en bransch som vår. Förödande, för att kunderna förväntar sig att varan finns där i butiken när de behöver den.

Nedtid är en extremt kritisk sak, och att verksamheten ligger nere en dag under högsäsongen är en katastrof”, säger Mikkel Falck Andersen.

Han menar att en bra dialog under implementeringsfasen är avgörande för att WMS-systemet ska kunna vara helt och hållet implementerat på avtalad tid.

"Nedtid är en extremt kritisk sak, och att verksamheten ligger nere en dag under högsäsongen är en katastrof.”

”Vi skapade en gemensam plattform, där diverse problematiska fall och utmaningar lades upp, och så visades kontinuerligt data för hur nära lösningen varje enskilt ärende var, en så kallad ”issue log”. Det gav en god överblick och en bra magkänsla – en känsla av att saker och ting var under kontroll. Och vi har ju inte heller upplevt några kritiska problem efter go-live-datumet”, säger Mikkel Falck Andersen.

RESULTAT

Högre effektivitet = mer försäljning

Imercos nya centrallager togs i bruk i mars 2014, och idag är de logistiska processerna ännu mer välsmorda än tidigare. Inte minst möjligheten till mer flexibla arbetsrutiner och en löpande anpassning av processerna är enligt Mikkel Falck Andersen en stor fördel jämfört med tidigare:

"Min uppskattning är att vi numera hinner med tre order på den tid som gick åt för att producera en enda order förut.”

”Nu kan vi till exempel hålla orderna öppna längre gentemot butikerna, och därmed själva styra när vi läser ut data. Det har också blivit lättare för oss att justera leveranser och servicenivåer, och det gör oss flexibla gentemot butikerna.”

”De logistiska procedurerna på lagret är första ledet i en kedjereaktion, så ju effektivare logistiken är, desto bättre är den tjänst vi kan leverera till våra butiker, och det ger oss de bästa möjligheterna för att slutkunden ska uppleva att servicen är optimal.”

Samtidig med opbygningen af centrallageret implementerede Imerco ligeledes Apports WMS på virksomhedens eksisterende weblager. Selvom selve håndteringen af ordrerne ikke kører på samme måde, er der ifølge Mikkel Falck Andersen mange fordele ved at have samme leverandør til de to forskellige lagre.

”Vi har ’one line of entry’, så att vi bara behöver förhålla oss till en enda leverantör och därmed en enda kundservice och en enda kontaktperson. På så sätt sparar vi en massa tid och besvär, och det var en markant fördel i implementeringsfasen, då de två lagren kördes in samtidigt”, säger han.

Inte minst på webblagret är skillnaden på tiden före och efter WMS tydligt märkbar.

”Innan vi började samarbeta med Apport hade vi inte något faktiskt WMS-system. Plock- och packningsprocessen var betydligt mer manuell, så det råder ingen tvekan om att effektiviteten ökat markant och att det tar mycket mindre tid att producera en order idag. Min uppskattning är att vi numera hinner med tre order på den tid som gick åt för att producera en enda order förut”, säger Mikkel Falck Andersen.

imerco-butiksfacade.jpg
FAKTA OM

Imerco

  • Imerco A/S är Danmarks största järnhandelskedja, med 151 butiker fördelade över hela landet.

  • Butikerna har en årsomsättning på ca 1,3 miljarder kronor.

  • Imercos centrallager ligger i Skovlunde.

  • Lagret är 5 300 m2 stort.