Skip to content

HiKOKI Power Tools förblir konkurrenskraftig med Apport WMS

Se videon

Om HiKOKI

Hikoki är en internationell tillverkare av elektriska verktyg och maskiner. Företaget producerar ett brett urval av elektriska verktyg, inklusive borrmaskiner, sågblad, slipmaskiner och mycket mer. Hikoki har ett centrallager i Kjeller, som fungerar som distributionscenter för hela Norge.

BRANCH
Distributör
IntegraTIon
Axapta
Anställda
23
Lager
6000 kvm.
Antal artikelnummer
20.000
utmaningen

Konkurrenskraft kräver överblick

När HiKOKI implementerade Apport WMS på sitt centrallager 2012, var syftet att uppnå en bättre överblick. Detta mål uppnåddes för verktygsgiganten. Innan det automatiska lagerhanteringssystemet togs i bruk saknade HiKOKI en tydlig översikt över sitt lager. Med ett omfattande lager som innehöll över 20 000 artikelnummer var det både tidskrävande och krävde djupgående kunskap om lagrets layout för att effektivt genomföra plockprocesserna, vilket ofta resulterade i dyra felaktiga plockningar.

Dessutom fanns ingen kontroll över lagerbehållningen, vilket negativt påverkade deras konkurrenskraft. Här blev implementeringen av Apport WMS avgörande för att få HiKOKI tillbaka på rätt spår. Det visade sig att en bättre översikt inte var den enda fördelen HiKOKI uppnådde genom att implementera det automatiska lagerhanteringssystemet.

fördelarna

Möjlighet att konkurrera med tredje parter inom logistik i utlandet

HiKOKI Power Tools har upplevt en markant tillväxt efter att ha implementerat det automatiska lagerhanteringssystemet, vilket har resulterat i betydande ekonomiska fördelar för företaget. Detta har skapat ekonomiska vinster för företaget, som har ökat sin omsättning från 500 miljoner kronor 2012 till 700 miljoner kronor.

"Med Apport kan vi leverera det andra inte kan, tack vare strukturen som lagerhanteringssystemet skapar i lagret [...] Efter implementeringen av Apport WMS är det möjligt att plocka dubbelt så mycket i timmen samtidigt som man minimerar plockfel. Vi gick från att kunna hantera maximalt 19 plocklinjer i timmen till att kunna klara av det dubbla."

Efter implementeringen av lagerhanteringssystemet har HiKOKI märkt en markant ökning i kundnöjdheten. Systemet håller koll på både lagerinnehåll och själva lagret, vilket ger kunderna en känsla av trygghet när de lägger sina beställningar.

Samtidigt som effektiviteten ökar, blir det mycket lättare att växa – en erfarenhet som HiKOKI snabbt gjorde. Tillväxten eskalerade snabbt, men tack vare systemets effektivitet kunde lagerarbetare nu plocka mycket mer effektivt än tidigare. Detta gjorde det möjligt att hantera själva tillväxten och till och med minska antalet anställda på lagret trots ökad aktivitet. HiKOKIs centrallager i Oslo har gått från att ha 26 anställda 2012 till att nu ha 23 lagerarbetare.

Framtiden

Effektivitet som hjälper tillväxten ​

Det är dyrt att ha lager i Norge, men Apport WMS har gjort det ekonomiskt hållbart för verktygsgiganten att ha sitt centrallager placerat i Norge. Tack vare Apports lagerhanteringssystem uppnår HiKOKI besparingar på sista raden, bland annat genom att minimera plockfel och säkerställa bättre kontroll över varulagret. Apport WMS utgör grunden för säker tillväxt, och HiKOKI har satt ett ambitiöst mål om att nå en årlig omsättning på 1 miljard kronor.

För att realisera företagets framtidsmål krävs ett strategiskt tillvägagångssätt. Med Apports automatiska lagerhanteringssystem samlas alla lagerdata in, vilket ger HiKOKI en djupgående översikt som är avgörande för att utveckla en framsynt strategi. Detta möjliggör för HiKOKI att sätta tydliga mål för framtiden.

"För att nå våra mål är vi beroende av att Apport är med oss i processen – systemet möjliggör för oss att hantera tillväxt [...] Det skulle ha varit svårt att föreställa oss framtiden utan Apport."