Skip to content

Hardanger Bestikk har uppnått ökad effektivitet och exakthet med nytt WMS

Om Hardanger Bestikk

Hardanger Bestikk är en erkänd tillverkare av kvalitetsbestick i rostfritt stål. Företaget, som fortfarande är familjeägt, har genom åren erhållit flera designpriser och är känt för sina ikoniska produkter, som är designade i samarbete med några av Skandinaviens bästa designers. Hardanger Bestikk fokuserar på att kombinera traditionellt hantverk med modern teknologi för att skapa hållbara och estetiskt tilltalande produkter.

BRANSCH
Produktion
IntegraTIon
Visma
ANSTÄLLDA
7 på lagret
PLATS
Kinarvik, Bergen
ETABLERAD
1958
UTMANINGEN

Ökande krav gjorde WMS till en nödvändighet​

Hardanger Bestikk upplevde ökande krav från både kunder och detaljhandelskedjor, som förväntade sig mer omfattande dokumentation, individuell anpassning och hög leveranssäkerhet. Deras befintliga system var huvudsakligen fokuserat på produktionen och kunde inte hantera de nya och mer komplexa kraven. Detta ledde till utmaningar med noggrannheten i lagerhållningen och svårigheter med att optimera produktionsprocesserna. Deras tidigare system resulterade i ineffektiv lagerstyrning och behov av stora säkerhetsmarginaler för att uppfylla kundernas krav. Det fanns därför ett akut behov av en lösning som kunde integrera både produktion och lagerstyrning på ett sätt som var tillräckligt flexibelt för att möta kundernas specifika behov.

"Vi har inte haft så mycket fokus på logistiken tidigare, men vi kan märka att den blir allt viktigare. Våra kunder kräver mer av oss när det gäller dokumentation och individuell anpassning. Förr kunde vi som producent i högre grad bestämma villkoren, men nu påverkas vi av de krav som de stora kedjorna ställer, och dem måste vi kunna leva upp till."

LÖsningen

Stark projektstyrning och fast pris avgjorde saken​

Efter en grundlig marknadsundersökning valde Hardanger Bestikk att implementera Apport WMS. Apport valdes på grund av projektstyrningen och fastpriskonceptet, vilket gav säkerhet kring projektets budget och tidsplan.

Implementeringen började i februari 2014 med veckovisa projektledarmöten och anpassningar under sommaren och hösten. Apport WMS inkluderade lagerstyrning och stöd för produktionsprocessen, vilket krävde omfattande förändringar i företagets arbetsprocesser. En av de mest anmärkningsvärda anpassningarna var introduktionen av pick-by-voice, som visade sig vara mycket effektiv, även för anställda med hörapparater.

"Vi fokuserade mycket på hur de tänkte sig att projektet skulle genomföras. Vi har inte själv de interna resurser som krävs för att styra det, så vi var väldigt beroende av att hitta en leverantör som kunde få det i hamn i rätt tid och till rätt pris. När man talar om projektledning så handlar det ju också om kemi, och genom våra möten med Apport blev vi övertygade om att de skulle kunna hjälpa oss."

FrAmtiden

Effektiviteten ökade med 40-50 procent

Med Apport WMS har Hardanger Bestikk sett en betydande ökning i effektiviteten, särskilt i plockeffektiviteten, som har ökat med 40-50 procent. Medarbetarna har snabbt tagit till sig det nya systemet, och den ökade kontrollen över lagerhållningen har gjort det möjligt för företaget att optimera inköp och produktion. Även om det fortfarande pågår arbete med att finjustera registreringsrutinerna i produktionen för att säkerställa en mer exakt lagersaldo, är resultaten redan mycket lovande.

"Det råder det ingen tvekan om. De enskilda medarbetarna har mycket större kapacitet än tidigare, och tittar vi bara på plockeffektiviteten så har den ökat med 40-50 procent. Men här ska man komma ihåg att det är vissa uppgifter som plockarna inte utför längre, så nettoeffektiviseringen är lite lägre. I synnerhet påfyllningsarbetena tog tidigare en del av plockarnas tid, men med det nya systemet har vi kunnat optimera våra arbetsrutiner, så att vi är bättre förberedda för plockning.”

Framöver planerar Hardanger Bestikk att fortsätta förbättra systemet för att utnyttja dess fulla potential och ytterligare förbättra leveranssäkerheten. Företaget ser optimistiskt på framtiden och förväntar sig kunna leverera ännu bättre service och produkter till sina kunder, stödd av den förbättrade lagerstyrningen och produktionskontrollen som Apport WMS har medfört.