Skip to content

Glamox Optimerar Lagerhantering med Apport WMS

Se videoen

Om Glamox.

Glamox är en av de ledande norska industrikoncernerna som specialiserar sig på utveckling, produktion och försäljning av professionella belysningslösningar över hela världen. Med en årlig omsättning på cirka 400 miljoner euro och närvaro i över 13 länder runt om i världen har Glamox en omfattande global närvaro. Företagets lagerfacilitet i Molde sträcker sig över 8.000 kvadratmeter och inkluderar 30 anställda på lagret. Lagret rymmer över 100.000 aktiva artikelnummer fördelade på 7.000 pallplatser och 7.000 smålager.

Industri
Produktion
Integration
MSMQ
Anställda på lagret
31
Lager
8.000 kvm.
Antal beställningar
18.000 pr. månad
Utmaning

Vägen till förbättring: Glamox's lagerutmaningar före WMS.

Innan implementeringen av Apport WMS stod Glamox inför allvarliga utmaningar. En av de mest framträdande utmaningarna var bristen på exakt data och effektiv lagerhantering.

Manuella uppgifter som hantering av varor krävde både värdefull tid och resurser, samtidigt som plockfel var vanliga (med cirka 500-600 plockfel per år). Detta resulterade i betydande ekonomiska förluster och administrativa problem.

"Tidigare hade vi cirka 500-600 plockfel per år. Med ett WMS-system där vi nu skannar platsen och bekräftar genom att skanna artikelnumret och liknande återstår endast manuella fel, som egentligen är räkningsfel. [...] För oss beräknar vi att det kostar cirka 1.000 euro per fel."

Lösning

Effektivisering genom samarbete: Glamox optimerar lagerhantering 2015.

År 2015 inledde Glamox ett samarbete med Apport med ett tydligt mål att förbättra sin lagerhantering och sina processer. Själva WMS-systemet gav Glamox tillgång till värdefull data och effektiva verktyg för hantering, vilket underlättade identifieringen av möjligheter till förbättring när det gällde plockhastighet och antalet plockfel. Denna styrda hantering av varor möjliggjorde en mer strategisk placering av varor, vilket resulterade i snabbare och mer exakta plockningar.

"Med WMS fick vi kontroll över placeringen, och vi kunde även placera mer ABC där vi hade placerat alla A-varor, det vill säga varulagrets omsättningshastighet. Omplaceringen innebar att vi spenderar mindre tid per plock. Därför har våra transaktioner ökat från fyra till fem transaktioner per timme till nästan åtta transaktioner per timme."

Framtid

Glamox och Apport transformerar lagerhantering och planerar en integrerad framtid.

Samarbetet mellan Glamox och Apport har lett till betydande förbättringar inom lagerhantering och produktivitet. Glamox har fått bättre kontroll över sitt lager, minskat plockfel och ökat effektiviteten avsevärt. Enligt Vidar Andreassen ser de nu fram emot att dra nytta av Apports nya molnbaserade lösning och planerar att uppgradera sitt befintliga system.