Skip to content

Creativ Company slår rekord varje år med Apport WMS

Om Creativ Company

Creativ Company, etablerat år 2000, har etablerat sig som en ledande återförsäljare av hobbyartiklar. Hos Creativ Company möts passion och kreativitet. Företaget, med huvudkontor i Danmark och en stark global närvaro i över 46 länder, strävar efter att inspirera sina kunder till kreativitet genom olika hobbyartiklar. Företagets moderna anläggningar i Holstebro sträcker sig över 14.500 kvm.

BRANSCH
Detail
IntegraTIon
Business Central
ANSTÄLLDA
70 i högsäson
Lager
14.500 kvm.
Antal varenUMRE
18.000
utmaningen

Ineffektivitet, fel och förseningar

Creativ Company stod inför komplexa utmaningar i hanteringen av deras lager och distribution. Deras lagerhantering plågades av ineffektivitet och förseningar. Det traditionella systemet med sedlar och manuell uppdatering ledde till betydande väntetider och ineffektiv resursanvändning.

Den primära utmaningen låg i hanteringen av deras omfattande produktkatalog samt behovet av att upprätthålla snabba och kostnadseffektiva leveransmetoder. Med ett varierande antal anställda beroende på säsong, fanns det ett akut behov av ett lagersystem som kunde optimera och effektivisera lageroperationer, minska tidsåtgången och minimera fel vid orderuppfyllning.

Med en mission att leverera snabbt och effektivt, samtidigt som man håller kostnaderna nere, behövde Creativ Company en lösning som kunde effektivisera deras lagerprocesser samtidigt som den var skalbar och flexibel nog att hantera säsongsvariationer. Marknadskonkurrensen krävde att Creativ Company inte bara upprätthöll utan också förbättrade sin leveranshastighet och kostnadseffektivitet utan att kompromissa med kvaliteten på deras service.

Creativ Company insåg att deras befintliga lagerhanteringssystem inte kunde hålla jämna steg med företagets tillväxt och behov av precision i lagerhanteringen.

Lösningen

Nya standarder med moderna lagerlösningar

Med Apport WMS kunde Creativ Company adressera specifika utmaningar genom automatisering och optimering av lagerprocesserna. Apport WMS skräddarsyddes för Creativ Companys behov och önskemål. Det nya lagerhanteringssystemet blev ett viktigt verktyg för att hantera och prioritera beställningar, samt säkerställa optimal logistik på lagret. Apport integrerade automatiserade processer för plockning, packning och lagerhantering, vilket avsevärt minskade risken för fel på lagret. Denna avancerade lösning eliminerade tidigare flaskhalsar genom att säkerställa att beställningar endast påbörjas när alla varor är tillgängliga, vilket betydligt minskade både tidsåtgång och risken för fel.

Apport WMS levererade också ett intuitivt användargränssnitt, vilket gjorde personalutbildningen snabbare och mer effektiv, en avgörande förbättring med tanke på den höga personalomsättningen. Apport var en värdefull samtalspartner för Creativ Company, eftersom de erbjöd insikter och stöd för kontinuerliga förbättringar av lagerhanteringen och logistiken. Med ett starkt fokus på samarbete och kvalitet, säkerställde Apport att lösningen inte bara uppfyllde, utan överträffade Creativ Companys förväntningar, vilket cementerade en solid grund för ett långsiktigt partnerskap. Detta partnerskapsförhållningssätt säkerställde att systemet inte bara blev ett teknologiskt tillskott, utan en integrerad del av Creativ Companys dagliga verksamhet, förstärkt av Apports förståelse för vikten av mänskliga faktorer och processer i implementeringen av lagerhanteringssystemet.

Apport säkerställde en problemfri implementering inom den överenskomna tidsramen. Kvalitet och förväntningsavstämning prioriterades högt i implementeringsprocessen. Apport levererade en lösning som passade perfekt till företagets behov.

Framtiden

Med innovation och effektivitet är Creative Company rustat för framtiden

Efter implementeringen av Apport WMS har Creativ Companys lagerhantering genomgått en anmärkningsvärd transformation, vilket har resulterat i en förbättrad effektivitet på 30% och en drastisk minskning av plockfel. Detta har inte bara stärkt deras konkurrensposition, utan också säkerställt en strömlinjeformad och felfri kundupplevelse.

"Vi kan bli utmanade på att det inte får kosta för mycket. Våra varor är billiga, och därför måste frakten också vara det."

Med Apport WMS integrerat är Creativ Company nu i en utmärkt position för att navigera genom komplexa logistiska utmaningar och upprätthålla en konkurrensfördel genom snabbare leveranstider och minimala fel i orderuppfyllningen.

Med Apport WMS integrerat i deras lagerhantering ser Creativ Company en ljus framtid där effektivitet, produktivitet och användarnöjdhet står i centrum. Företaget är nu kapabelt att hantera de komplexa logistiska utmaningarna som kommer med ett brett och varierat produktutbud. Genom att minimera plockfel och säkerställa snabbare leveranstider är Creativ Company väl positionerat för att upprätthålla sin konkurrensfördel och fortsätta att imponera på sina kunder med enastående service. Framöver kommer Apport att fortsätta vara en värdefull samtalspartner som säkerställer att Creativ Company förblir i framkanten av innovation och effektivitet på en allt mer krävande och dynamisk marknad.

Med Apports kontinuerliga stöd och engagemang i förbättringsprocessen är Creativ Company väl rustat för att möta framtida utmaningar.