Skip to content

Möt Bo som är konsultchef hos Apport

Bos dagliga arbetsuppgifter hos Apport är en blandning av ledning och utveckling av kundernas lösningar.

Bo Kristensen är anställd som konsultchef och har arbetat hos Apport sedan 2016. Hans dagliga arbetsuppgifter hos Apport består av ledning och utveckling av kundernas lagerprocesser och WMS-lösningar.

Vad motiverar dig?

“Det som motiverar mig är att skapa värde. Hos Apport har man gott om möjligheter för värdeskapande aktiviteter ”, svarar Bo.

 

Bo berättar vidare: ”Det sker både indirekt för våra kunder och direkt. Indirekt består det i utvecklingen av våra interna processer och förbättringar av vår leveransapparat. Direkt kan man tala om analyser och specifikationer av uppgifterna och förändringsbehoven som våra kunder har”.

“Det som motiverar mig är att skapa värde.”

– Bo Kristensen, Konsultchef hos Apport

Hur skapar du värde åt kunderna?

Sätter mig in i deras behov

”Som sagt så finns det en direkt och en indirekt väg, men om man ska fokusera lite på den direkta vägen så handlar den om att förstå kundernas behov och analysera vad som är rätt lösning för den givna kunden och sedan lägga upp en plan för genomförandet och leveransen av förändringarna som det kan åstadkomma”, svarar Bo.

Utmanas du i ditt arbete hos Apport?

Apport har många kunder som specialiserat sig i olika riktningar.

”Jag utmanas hos Apport genom att vi har en mycket bred kundbas med många specialiserade lösningar och därför är det sällan två fall som är desamma. Vårt kundsegment är mycket brett och sträcker sig från det lilla företaget med stort fokus på precision till det stora företaget med stort fokus på effektivitet”, säger Bo.

mennesker der arbejder
HVORDAN VIL DU BESKRIVE KULTUREN HOS APPORT?

Det är inte långt från direktör till konsult


”Kulturen hos Apport bygger på den mycket platta organisationen som Apport har. Det är inte långt från direktör till konsult. Det präglar sättet som vi arbetar på och hur vi agerar gentemot varandra i vardagen”, säger Bo Kristensen som är konsultchef hos Apport.

Hur ser

– Vardagen ut hos Apport?

”För mig handlar vardagen hos Apport mycket om att planera uppgifter, delegera uppgifter och analysera kundernas specifika behov.

Så det finns en stor del av ledning i vardagen, men det finns också en 60/40 fördelning som handlar om vidareutveckling av våra kunders lösningar”, säger Bo.

Vilket personalevenemang minns du bäst och varför?

“Jag minns bäst personalevenemanget då vi var i Escape Room i Århus och hade några roliga timmar tillsammans”, minns Bo och fortsätter:

 

”Rundan i Escape Room var mycket rolig för där fick vi jobba över grupperna som vi vanligtvis befinner oss i och fick dela ansvaret på ett annat sätt än här på arbetsplatsen. Så där fick man även några andra vinklar och lärde sig förstå sina kollegor på ett annat sätt.”

Hur sparrar du med dina kollegor?

Vi stöttar varandra

“Det sker mycket sparring kring kunduppgifterna som vi arbetar med och där måste vi gå till våra specialister för att få exakt kunskap”, säger Bo och fortsätter:

“Sparring i vardagen hos Apport handlar mycket om att söka specialistkunskap från de olika experterna som vi har inom olika områden av lösningen, men också kundernas specifika lösningsalternativ”.

“Sett till ledningen så har vi en ledningsgrupp, där vi stöttar varandra i förhållande till den dagliga ledningen och utvecklingen av verksamheten”, berättar Bo.

Vad vill du säga

– Om du ska rekommendera Apport som arbetsplats åt andra?

”Om jag ska rekommendera Apport som arbetsplats så vill jag understryka att man får en arbetsdag som är väldigt dynamisk och man har mycket att säga till om i sin planering av uppgifter.

Man får många olika uppgifter och har också möjligheten att knyta relationer med kunderna som man har mest att göra med”, säger Bo.

Om jag ska beskriva Apport med tre ord så vill jag använda:

Seriöst

Målinriktat

Rymligt

Har du läst om Merete som arbetar som servicechef hos Apport? Ta annars en titt här.