Skip to content

Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter

Apport Systems är ansvarigt för att skydda och hantera personliga data och information korrekt i denna integritetspolicy. Vi strävar efter att ge dig största möjliga transparens i förhållande till dina uppgifter och hur vi på Apport Systems behandlar dem.

Insamling av information och användning av data

Personliga uppgifter är data som vi har samlat in i samband med att du har använt våra tjänster. Det vill säga att du har laddat ner eller använt de resurser som vi tillhandahåller för dig på vår hemsida (E-böcker, nyhetsbrev, seminarier eller andra evenemang).

Vi använder de personliga data som du aktivt har gett oss genom att fylla i ett formulär. Informationen använder vi för att skicka dig relevant och användbart material, samt för att anpassa den fortsatta kommunikationen eller förbättra din upplevelse när du använder vår hemsida.

Eftersom du aktivt måste fylla i ett formulär på vår hemsida, kan vi inte skicka dig information utan att du har gett oss tillåtelse till detta.

De personliga uppgifter vi samlar in kommer aldrig att säljas eller delas med en tredje part. Detta gäller dock inte om syftet är internt, såsom support för våra system.

Dina data lagras i vårt CRM-system, som är kopplat till vår hemsida. Här säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på bästa sätt med lösenord, kryptering och backup. När det gäller lagring av dina informationer, lagras de inte längre än absolut nödvändigt för att realisera de syften som informationen samlades in för.

I lagstiftningen finns olika krav för alla de personliga uppgifter som samlas in. Det innebär att beroende på vilka uppgifter det handlar om och vad syftet med informationen är, kommer kraven att variera. Enligt skattelagstiftningen gäller en bevarandeperiod på sju år.

På Apportsystems.se används cookies. Dessa innehåller information om din dators IP-adress, geografiskt område, använd webbläsare, antal besökare, hur länge du har vistats på sidan och vilka sidor du har besökt. På hemsidan ber vi dig uttryckligen om tillåtelse till detta. Har du gett ditt tillstånd till detta och önskar du ta bort dessa cookies, kan detta göras genom användning av en Opt-Out.

Rätten till tillgång, radering och klagomål

Du kan alltid be oss om tillgång till dina data, om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig. Vi skickar gärna en kopia, varvid du kan framföra rättelser eller tillägg.

I samband med detta kan du också alltid be oss att radera dina data enligt reglerna i Dataskyddsförordningen eller att radera alla dina uppgifter. Önskar du att alla dina uppgifter raderas, ska du kontakta Christian Mikkelsen på följande e-post: [email protected]. Din begäran om detta kommer vi att behandla så snabbt som möjligt.

Denna integritetspolicy kommer att uppdateras kontinuerligt i förhållande till hur vi behandlar våra insamlade data, för att upprätthålla säkerhet och bekvämlighet.