Hoppa till innehåll

Norsk verktygsjätte ökar effektiviteten markant

Hitachi Power Tools nordiska centrallager utanför Oslo har förbättrat sin effektivitet med mer än 20 procent efter införandet av Apport WMS, och det finns potential för ännu större förbättring, berättar logistikchefen Sondre Ressem. Övergången från papper och manuell plockning till ett modernt, röststyrt WMS har varit smidig.

apportsystems_kundecase_hitachi_1920x1100
“Vi är väl rustade för ytterligare tillväxt, bland annat för att vi har fått ett framtidssäkert lagersystem. Det är en stor fördel, när utvecklingen går så snabbt.”
Sondre Ressem
Logistikdirektør, Hitachi Power Tools Norway
BAKGRUND

Tillväxten skapade behov av nytänkande

Hitachi Power Tools Norway är en av Skandinaviens största leverantörer av elverktyg, handverktyg och infästningar till den professionella marknaden.

Med omkring 20 000 varunummer på hyllorna i det stora centrallagret utanför Oslo krävs en strikt styrning av logistiken, och efter flera år med kraftig tillväxt hade företaget år 2011 kommit till en punkt då lagret inte längre kunde optimeras inom befintliga ramar. Det krävdes nytänkande, berättar logistikchefen Sondre Ressem.

”Vi strävar efter att arbeta kostnadseffektivt i alla sammanhang, och till slut var vi tvungna att ändra vår lagerstyrning.

Vi hade många manuella rutiner, och plockade våra varor med ett papperssystem, och därför ville vi gärna ha ett större systemstöd. Vi övervägde att utvidga vårt ERP, men det hade blivit alltför omfattande, och ändå inte gett oss de funktioner vi ville ha. Därför satte vi igång med att screena WMS-marknaden ordentligt” förklarar han.

Se videoen: Hitachi | Apport Systems – Tom Erik Picking & Shuttle Operator

Valet af Apport

Övertygad av andra kunder

Sonderingen av marknaden ledde till att man fick upp ögonen för Apport WMS. Efter att man besökt några av Apports befintliga kunder blev man på Hitachi Power Tools övertygad om att Apport WMS var rätt lösning att satsa på.

”Vi besökte företag – Bent Brandt och Matas – som vi kunde identifiera oss med, och vi fick både bra och ärliga svar på våra frågor. Vi kände att både plus- och minussidor blev belysta, så att vi fick en trovärdig bild av att vi skulle kunna effektivisera vårt lager markant”, berättar Sondre Ressem, som också lyfter fram Apports fastpris-koncept som en avgörande faktor för att valet föll på Apport.

Implementeringen

Smidigt och över all förväntan

Ett noggrant förarbete inför övergången till Apport WMS visade sig bära frukt, för övergången till det nya systemet gick precis så bra som man hoppats. Det berättar Christian Gudmundsen, som är driftschef på Hitachi Power Tools Norway.

”Det gick väldigt smidigt och faktiskt över all förväntan. Vi hade haft en bra utbildningsperiod innan, och det innebar att plockningen var effektiv från dag ett med det nya systemet”, säger han.

"Plockningen var effektiv från dag ett med det nya systemet.”

Resultatet

Effektivisering med 20 procent – och mer väntar

Ett halvår efter implementeringen kan Hitachi Power Tools göra preliminär status, och den är positiv. ”Vi kan konstatera att vi har effektiviserat vårt lager med cirka 20 procent. Vi hanterar större volymer med samma antal medarbetare som tidigare på lagret, och vi har dessutom inte alls lika mycket övertidsarbete som tidigare”, berättar logistikchefen Sondre Ressem. Både han och Christian Gudmundsen är dock säkra på att ytterligare effektiviseringar finns att hämta med det nya systemet.

apportsystems-wms_1920x1080

”Vi vill vara ännu effektivare, och i takt med att vi får större erfarenhet av systemet kan vi också se var det finns något att hämta – det handlar bland annat om samordningen mellan olika typer av hanteringar, som fortfarande kan förbättras. Vi har fått mycket hjälp från Apport Systems med att ändra och anpassa systemet så att det blir så effektivt som möjligt med avseende på just våra behov”, säger Christian Gudmundsen.

Han och Sondre Ressem räknar med ytterligare effektiviseringar på 5-10 procent under kommande halvår, så det slutliga resultatet kommer att vara en effektivisering på cirka 30 procent.

Man har också lyckats reducera antalet felplockningar, även om man redan från början hade en ganska låg felprocent. Hitachi Power Tools kunder har nämligen varit vana vid en leverantör som levererar både snabbt och med mycket få fel, och därför har det varit viktigt för företaget att upprätthålla det ryktet.

”Det kostar mycket för våra kunder om vi gör fel. Tiden är en mycket viktig parameter. Utöver kvalitetsmedvetna kunder har vi ett japanskt moderbolag som kräver mycket hög kvalitet av oss och det har vi hela tiden kunnat leverera. Det har dock varit förenat med högre kostnader än nu”, berättar Sondre Ressem.

Perspektiv

Väl rustade för ytterligare tillväxt

Övergången till Apport WMS har medfört fler fördelar än bara den direkta effektiviseringen.

”Vi har fått mycket bättre rapporteringsmöjligheter, vilket ger oss en bra överblick. Till exempel vet vi nu tidigt på dagen om vi kommer att ha behov av övertidsarbete”, säger Sondre Ressem.

Dessutom har den enkla hanteringen av Apport WMS gjort det lättare att lära upp ny personal.

"Vi har fått mycket bättre rapporteringsmöjligheter, vilket ger oss en god överblick.”

”Vi kan märka stor skillnad jämfört med den gången då vi plockade varorna manuellt, med hjälp av papper. Tidigare krävdes det två-tre veckor för att lära upp personalen, men nu är de fullärda efter en till två dagar. Det är en stor fördel när vi anställer nytt folk, och inte minst när vi måste ha in vikarier”, säger Christian Gudmundsen.

Hitachi Power Tools centrallager omfattar idag mer än 5 300 kvadratmeter, men företaget växer fortfarande, och inom kort inleds byggnationen av ytterligare 1 000 kvadratmeter lager.

”Vi ser ljust på framtiden och känner oss väl rustade inför ytterligare tillväxt, bland annat för att vi fått ett framtidssäkrat lagersystem. Det är en stor fördel, när vi utvecklar oss så snabbt”, säger Sondre Ressem.

Hitachi Power Tools centrallager omfattar idag mer än 5 300 kvadratmeter, men företaget växer fortfarande, och inom kort inleds byggnationen av ytterligare 1 000 kvadratmeter lager.

”Vi ser ljust på framtiden och känner oss väl rustade inför ytterligare tillväxt, bland annat för att vi fått ett framtidssäkrat lagersystem. Det är en stor fördel, när vi utvecklar oss så snabbt”, säger Sondre Ressem.

FAKTA

Hitachi

  • Hitachi Power Tools Norway A/S är ett dotterbolag till Hitachi Koki, som köpte företaget år 2005, då det hette Markt & Co.
  • Hitachi Power Tools Norway A/S omfattar, utöver huvudkontoret i Oslo, även dotterbolag i Sverige, Danmark, Finland och Polen.
  • Hitachi Power Tools Norway A/S har ett 5 300 kvadratmeter stort lager vid Kjeller cirka 25 km från Oslo. På själva lagret arbetar 25 man, men sammanlagt sysselsätter företaget 65 personer.
  • Företaget är en del av den globala industrikoncernen Hitachi Ltd., som hör till världens tio största koncerner.
apportsystems_wms_1920x1080.jpg