Först insåg du att ditt lager behövde en optimering. Det var (kanske) på grund av bristande struktur och överblick, ostadig kvalitet av kundservice, alltför många returer, ett behov av mer lagerpersonal, tidsspill – och vi kan fortsätta så här men du förstår tanken. Alltså, genom