Skip to content

Kraftfullt WMS till hälso- och sjukvårdssektorn

För hälso- och sjukvårdssektorn är spårbarheten och förmågan att leva upp till stränga myndighetskrav av stor betydelse, och här fyller Apport WMS ett stort behov.

För vårdinstitutioner ...

– och läkemedelsföretag är spårbarheten och myndighetskrav i fokus när det gäller logistik. Säkerheten spelar stor roll, i synnerhet i produktionen, men även i försörjningskedjan i allmänhet.

Produkterna i detta segment kan exempelvis vara sterila eller temperaturkänsliga, och det kan handla om stora försändelser som ställer krav på intern och extern logistikhantering.

Stor besparingspotential

För många företag i detta segment finns en stor besparingspotential när det gäller försörjningsvägar och interna processer. Med Apport WMS kan den utnyttjas.

Systemet bidrar till en konstant ekonomisk optimering genom exempelvis lageroptimering och placeringsförslag i samband med plockning.

Individuellt fokus på hårdvara

Vi rekommenderar företag i sjuk- och hälsovårdssektorn att välja hårdvara som lämpar sig just för branschens produktions- och försörjningskrav. Dessutom kommer ett ökat fokus på rapportering genom Business Intelligence att kunna förbättra resursstyrningen och bidra till en löpande analys av placeringar på lagret.

Apport WMS-kunder inom sjuk- och hälsovårdssektorn

Validus Engros AS