Skip to content

Ett WMS för de komplexa utmaningarna i produktionsföretag

Produktionsföretag kännetecknas av att de har extremt stort fokus på lönsamhet genom försörjningskedjan som helhet, och det ställer höga krav på den interna logistiken. Apport har stor erfarenhet av branschens speciella utmaningar.

Produktionsföretag ...

– (tillverkningssegmentet) agerar normalt på en mycket konkurrensutsatt marknad, där utflyttning av arbetsplatser utgör ett konstant hot.

Det betyder att företagen i detta segment konstant måste förbättra sig i alla processer, samtidigt som de måste se till att hålla hög kvalitet i distributionen, när produkterna skickas ut.

Tillverkningssegmentet kännetecknas därför av en extremt hög fokusering på lönsamhet genom produktionsprocessen som helhet – från råvarumottagning och fysisk produktion till distributionsledet.

Lång erfarenhet av produktionsföretag

Apport WMS har stor erfarenhet av dessa komplexa utmaningar, med åtföljande specifika krav på affärsförståelse. Därför vet vi också hur man undviker de obehagligheter som följer i kölvattnet på bristande struktur och överblick.

Vi har många års erfarenhet av produktions- och logistikstyrning, och den ställer vi till kundernas förfogande när produktionsföretag önskar genomföra uppköp eller outsourcing.

Välj rätt hårdvara

Vi rekommenderar generellt att man inom tillverkningssegmentet satsar på att välja hårdvara som lämpar sig just för branschens produktionskrav. En uppgift som Apport också kan hjälpa till med.

Dessutom kommer tillverkningssegmentet att kunna uppnå stort värde genom ett ökat fokus på rapportering genom Business Intelligence, bland annat i kraft av bättre resursstyrning.

Kundexempel

Hardanger Bestikk

”Vår lagerstyrning betyder nästan allt. Våra kunder ställer höga krav på leveranssäkerhet, så vi måste ha full kontroll över våra varor för att kunna leverera rätt produkt i rätt tid. Att vi nu har fått större kontroll över vårt lager betyder också att vi kan optimera våra inköp och vår produktion. Tidigare var vi tvungna att ha säkerhetsmarginaler, men nu kan vi köpa in och producera precis så mycket som behövs.”

– Oddbjørn Pedersen-Rise, driftsdirektør, Hardanger Bestikk

apportsystems_kundecase_hardangerbestikk_1920x1100

Apport WMS-kunder i tillverkningssegmentet:

Superfos RPC A/S

Glamox A/S

S.A.Christensen & Co

Cembrit A/S

Kvik A/S

Morsø A/S

Dyrup A/S

Niko-Servodan A/S

PLUM A/S