Skip to content

Stor erfarenhet av lagerstyrning för grossister

Apport WMS hanterar de särskilda lagerkrav som gäller för grossistbranschen – till exempel olikartade partier, samt snabb leverans till butiksledet.

Grossistföretagen ...

– har hand om förmedlingen av varor mellan producenterna och detaljledet, vilket i sin tur ofta består av ett antal icke-homogena små och mellanstora butiker. En av utmaningarna för merparten av grossistföretagen är hanteringen av många olika varor i både stora och mycket små partier.

Behov av lageroptimering

Ökad konkurrens från e-handeln innebär en utmaning för grossisterna och ställer krav på en stringent lagerstyrning när det gäller varornas omsättningsbarhet, samt snabbare leveranstider.

Grossistsegmentet har alltså behov av lageroptimering och ett kraftfullt försörjningsflöde till butiksledet. Apport WMS täcker dessa behov och stöder alla processer i den interna logistiken. WMS-systemet kan anpassas efter företagets tillväxt.

Fokus på BI

Rekommendationen till grossistsegmentet är att satsa på en hårdvara som lämpar sig specifikt för branschens produktionskrav och kundernas leveranskrav. En uppgift som Apport också kan hjälpa till att lösa.

Dessutom rekommenderar vi att man i högre grad fokuserar på rapportering genom Business Intelligence – i synnerhet vad gäller resursstyrning och analys av omsättningshastighet.

KUNDExempel

”Gör vi fel ser sig kunderna om efter en annan leverantör nästa gång, så det är livsviktigt för oss att vårt lager fungerar optimalt.”

– Lennart Andersson, Senior Advisor & Operations Manager, Brammer

KUNDExempel

”Vi har fått en bättre, effektivare och säkrare distributionslösning.”

– Audun Johnsen, logistikchef, Wittusen & Jensen

KUNDExempel

”Vi ser ljust på framtiden och känner oss väl rustade för ytterligare tillväxt, bland annat för att vi har fått ett framtidssäkrat lagersystem. Det är en stor fördel, när vi nu är inne i en så snabb utveckling.”

– Sondre Ressem, logistikdirektør, Hitachi Power Tools Norway

Apport WMS-kunder i grossist-segmentet

Bent Brandt A/S

Enor/Culina AS

Carl Ras A/S

ID Rexholm A/S

Fleggaard GmbH

Sæther Nordic A/S

Linds A/S

Cembrit A/S

HP Schou A/S

Elworks A/S

ICM Safety A/S

Relekta Services AS

Festival AS

Meldgaard Engros A/S