Skip to content

Ett WMS som motsvarar fordons- och flygindustrins höga krav

Apport WMS stöder fordons- och flygindustrins stora fokus på kvalitetssäkring och spårning av varor.

Företag ...

– inom fordons- och flygindustrin (Automotive & Aerospace) har normalt sett höga krav på varukontroll genom hela försörjningskedjan.

Apport WMS stöder uppfyllandet av dessa mycket höga krav på kvalitetssäkring genom spårning av varor, och bidrar på så sätt till ökat fokus på kostnadsoptimering, eftersom det går fortare att identifiera eventuella fel.

I Automotive & Aerospace-segmentet arbetar man ofta med höga krav på teknisk utveckling och optimering av time-to-market. Apport WMS bidrar till denna process på flera sätt, bland annat genom integrering i automatiseringslösningar.

Välj rätt hårdvara

Rekommendationen för Automotive & Aerospace-segmentet är, precis som när det gäller andra segment, ett individuellt fokus på hårdvara, så att utrustningen lever upp till branschen speciella behov.

Dessutom kommer till exempel resursstyrningen att kunna optimeras genom ökat fokus på rapportering genom Business Intelligence.

Apport WMS-kunder i fordons- och flygindustrin

”Vi har en bra metod för tydlig ledningsinformation i båda systemen. KPI-data som gör att vi mer detaljerat vet hur vår verksamhet kör på och presterar. Så det har varit en mycket positiv upplevelse för oss.”

- Morten Hallum, Logistics & IT Director