Skip to content

Ett starkt WMS som möter Food-segmentets höga krav

Food-segmentet kännetecknas bland annat av höga krav på spårbarhet – något som Apport WMS kan lösa.

Företag ...

– som arbetar med mat och livsmedel omfattas av stränga bestämmelser vad gäller spårbarhet och dokumentation. Food-segmentet kännetecknas dessutom av att man arbetar enligt FEFO-principen (first expired, first out).

Därför är företag i denna bransch tvungna att löpande optimera varuprocesserna, och här fungerar Apport WMS som stöd i alla delar av verksamheten.

Batch- och produktspårning

Apport WMS möjliggör batch- och produktspårning, inklusive spårning tillbaka i systemen och gentemot underleverantörerna, vilket skyddar företaget mot fel. En professionell hantering av både in- och utgående varor är en nödvändighet för att säkerställa stabilitet och tillväxt för företag i denna bransch.

Välj rätt hårdvara

Liksom med andra segment rekommenderar vi att företag i Food-segmentet ser till att välja hårdvara som passar specifikt till branschens produktionskrav. Detta är något som Apport har stor erfarenhet av.

Dessutom kommer ökad satsning på rapportering genom Business Intelligence att tillföra stort värde, bland annat med avseende på resursstyrning.

Apport WMS-kunder inom Food-segmentet