Skip to content

Den rätta WMS-lösningen för FMCG-företag

Apport WMS löser FMCG-segmentets behov av att basera varuhanteringen på utgångsdatum samt de särskilda lagerrutiner som kännetecknar ett lager med kort tidshorisont för den enskilda expedieringen.

Om du ...

– arbetar med dagligvaror och liknande i FMCG-segmentet (Fast Moving Consumer Goods), vet du att företag i detta segment bland annat kännetecknas av att de bygger sin varuhantering på FEFO-principen (first expired, first out).

Apport WMS kan användas för att upprätthålla en mycket hög grad av varukontroll med avseende på utgångsdatum, och systemet stöder också branschens fokus på leveranssäkerhet ch spårbarhet, vilket är en nödvändighet när man levererar dagligvaror till kunderna. Gruppering av varor för utskick ingår som ett naturligt element i uppbyggnaden av Apport WMS.

Snabba expedieringar och många användare

I FMCG-segmentet är lagerrutinerna oftast baserade på ett stort antal ”time slots” på grund av den korta tidshorisonten för den enskilda expedieringen. Detta tar Apport WMS höjd för. Dessutom är systemet uppbyggt för att hantera de många användare som använder systemet samtidigt.

När vi arbetar med företag i FMCG-segmentet rekommenderar vi ofta att de väljer en hårdvara som lämpar sig just för företagets behov och inte minst för det framtida tillväxtscenariot.

Tänk in BI i WMS-lösningen

Dessutom kan det vara värdefullt för företag i FMCG-segmentet att välja en lösning med större fokus på rapportering via Business Intelligence (BI). Det kan finnas stora vinster att hämta genom optimering av resursstyrning på den här typen av lager.

Kundexempel

Coop.dk MAD

”Vår lagerstyrning är förutsättningen för att vi ska lyckas med allt annat. Om vi inte har varorna på hyllorna, så att vi kan packa dem på korrekt sätt och leverera dem i tid, så spelar det ingen roll vad man gör i övrigt. För oss handlar det framför allt om att sätta kunden i centrum, och om vi ska kunna göra det, samtidigt som vi växer ordentligt, ställer det stora krav på att produktionsapparaten, och att den klarar av att följa med.”

– Jesper Wacherhausen, kommerciel direktør, Coop.dk MAD

apportsystems_kundecase_coop_1920x1100

Apport WMS-kunder i FMCG-segmentet

Rett Hjem Norge AS
Coop.dk MAD