Skip to content

E-handelns höga tillväxt kräver ett kraftfullt WMS

En effektiv lagerlogistik är av fullständigt avgörande betydelse när det gäller e-handel, och i kraft av sin skalbarhet lämpar sig Apport WMS väl för en bransch i tillväxt.

Utan effektiva ...

– lagerprocesser och en mycket låg felfrekvens vad gäller leveranserna, når man ingen framgång inom e-handeln. Kunderna ställer höga krav, och det är lätt att hitta en annan webbshop, om den första inte kan leverera tillräckligt snabbt.

E-handelssegmentet kännetecknas av hög tillväxt och fokus på snabbt omsättningsbara varor, och konstanta optimeringar av logistik och lager är en nödvändighet.

E-handeln omfattas av sträng lagstiftning, vilket ställer så höga krav på företagens kassaflöde att lagerstyrningen av produkterna, liksom deras omsättningsbarhet, är av fullständigt avgörande betydelse.

Skalbar lösning

Med sin indbyggede skalerbarhed er Apport WMS gearet til at håndtere webshops hastige vækst og behov for brug af flere lagre samtidigt. Det gør Apport WMS til et meget velegnet og økonomisk fordelagtigt værktøj for webshops, og derfor bruger store webshops som Coolshop Apport WMS.

Fokus på bättre rapportering

Rekommendationen till e-handelssegmentet är att fokusera på hårdvaran, och att satsa på en utrustning som lämpar sig för det aktuella behovet – även det en uppgift som Apport kan bistå med.

Dessutom rekommenderar vi ökat fokus på rapportering genom Business Intelligence, bland annat för att uppnå bättre resursstyrning.

Apport WMS-kunder på e-handelsområdet

“Vårt mål är att utvecklas tillsammans med önskemål och krav från våra kunder – och det är möjligt med hjälp av Apport.”

- Camilla Haltbakk, Supply Chain Manager

“Vi sparar väldigt mycket tid med Apport WMS då en order inte kan startas om en hylla är tom.”

- Martin Pedersen, Warehouse System Manager

“Apport har bra referenser samt det verkade vara en bra match för oss. Både när det gäller den lösning som Apport kunde tillhandahålla, men också personkemin stämde.”

- Mikkel Grene, Adm. Direktør