Hoppa till innehåll

E-handel

E-handelns höga tillväxt kräver ett kraftfullt WMS

En effektiv lagerlogistik är av fullständigt avgörande betydelse när det gäller e-handel, och i kraft av sin skalbarhet lämpar sig Apport WMS väl för en bransch i tillväxt.

Utan effektiva ...

– lagerprocesser och en mycket låg felfrekvens vad gäller leveranserna, når man ingen framgång inom e-handeln. Kunderna ställer höga krav, och det är lätt att hitta en annan webbshop, om den första inte kan leverera tillräckligt snabbt.

E-handelssegmentet kännetecknas av hög tillväxt och fokus på snabbt omsättningsbara varor, och konstanta optimeringar av logistik och lager är en nödvändighet.

E-handeln omfattas av sträng lagstiftning, vilket ställer så höga krav på företagens kassaflöde att lagerstyrningen av produkterna, liksom deras omsättningsbarhet, är av fullständigt avgörande betydelse.

Skalbar lösning

Med sin indbyggede skalerbarhed er Apport WMS gearet til at håndtere webshops hastige vækst og behov for brug af flere lagre samtidigt. Det gør Apport WMS til et meget velegnet og økonomisk fordelagtigt værktøj for webshops, og derfor bruger store webshops som Coolshop Apport WMS.

Fokus på bättre rapportering

Rekommendationen till e-handelssegmentet är att fokusera på hårdvaran, och att satsa på en utrustning som lämpar sig för det aktuella behovet – även det en uppgift som Apport kan bistå med.

Dessutom rekommenderar vi ökat fokus på rapportering genom Business Intelligence, bland annat för att uppnå bättre resursstyrning.

apportsystems_kundecase_imerco_1920x1100
Kundexempel

Imerco (webshop)

”Innan vi började samarbeta med Apport hade vi inget riktigt WMS-system. Plocknings- och packningsprocessen var betydligt mer manuell, så det är ingen tvekan om att effektiviteten ökat markant och att det tar kortare tid att expediera en order idag. Jag gissar att vi på den tid som tidigare gick åt till en enda order, hinner med tre stycken idag.”

– Mikkel Falck Andersen, logistik- & administrationschef, Imerco

Apport WMS-kunder på e-handelsområdet

Entertainment Trading ApS (Coolshop)

PompDeLux ApS

Creativ Company A/S

VVS Eksperten A/S

VITA AS