Skip to content

Rätt WMS för distributionsbranschen

Distributionsföretagen ...

– kännetecknas allmänt av att det ställs extremt höga krav på exekvering och optimering av flöden genom många fysiska lager.

De bästa företagen i branschen arbetar därför kontinuerligt på att optimera de komplexa logistiska processerna, vilket Apport WMS stöder i alla delar av verksamheten.

Säkerställer bättre kassaflöde

WMS-systemet säkerställer snabb orderexpediering, vilket gör det möjligt att fakturera snabbare och att uppnå bättre kassaflöde.

En professionell hantering av såväl in- som utgående varor är i dagens konkurrenspräglade samhälle en nödvändighet för tillväxt i denna bransch.

BI ger förbättrad resursstyrning

Distributionsbranschen bör som andra branscher fokusera på att välja hårdvara som lämpar sig exakt för branschens produktionskrav, vilket Apport Systems kan bidra med.

Samtidigt ger ett ökat fokus på Business Intelligence och utvidgad rapportering möjlighet till exempelvis bättre resursstyrning.

Apport WMS-kunder på distributionsområdet

“Andelen felplock har minskat med 77 procent. Det är viktigt, eftersom det är högt prioriterat för oss att leverera rätt varje gång.”

- Lennart Andersson, Senior Advisor & Operations Manager