Skip to content

Apport WMS hjälper detaljhandeln att klara ökande marknadskrav

Detaljhandelsmarknaden ...

– genomgår hastiga förändringar, och upplever bland annat press från e-handeln. Detta ställer krav på butikskedjornas interna logistik, så att de kan leverera snabbt och felfritt. Varornas tillgänglighet är A och O, och därför har branschen allmänt sett fokus på att optimera sin Supply Chain Management.

Många företag i detaljhandelssegmentet kämpar med utmaningar vad gäller lagerstyrning och lageroptimering, men också när det gäller försörjningskedjan till butiksledet. Apport WMS erbjuder lösningar för dessa behov och systemet kan anpassas i takt med företagens tillväxt.

Ledande detaljkedjor väljer Apport

Detta är en av anledningarna till att stora butikskedjor som Matas, Imerco och Danmarks största detaljhandelsföretag på området möbler och inredning, IDdesign A/S (IDEmøbler och ILVA) har valt Apport som WMS-leverantör.

Förutom den viktiga optimeringen av logistikprocesserna är ett välfungerande, ergonomiskt korrekt och modernt lager också väsentligt för personalens trivsel – och därmed ett viktigt element när det gäller framtida rekrytering.

Ökat fokus på BI i detaljhandelsbranschen

För detaljhandelsbranschen är det viktigt med ett individuellt fokus på hårdvara, för att säkerställa att utrustningen lämpar sig specifikt för branschens produktions- och leveranskrav.

Dessutom kan detaljhandelsbranschen dra fördel av ett ökat fokus på rapportering genom Business Intelligence, vilket bland annat bidrar till en förbättrad resursstyrning. Läs mer här.

Apport WMS-kunder i detaljsegmentet

”Det är svårt att förutse allt när man kastar sig in i en omfattande effektivisering av lagret, som vi gjorde, men våra förväntningar på Apport visade sig hålla. De klarade utmaningen, och idag har vi ett ytterst väl fungerande lager, som är effektivt på alla områden.”

- Jesper Amsinck, Logistikchef

“En sak som varit ytterst positivt i samarbetet med Apport är att de satsat så helhjärtat på att få saker och ting att fungera optimalt. Vi har hela tiden haft känslan av att vara en viktig kund, och det har bidragit till en bättre lösning och en bättre process än om vi hade suttit där med känslan av att bara vara en i mängden.”

- Mikkel Falck Andersen, Logistik- & administrationschef