Hoppa till innehåll

Detaljhandeln

Apport WMS hjälper detaljhandeln att klara ökande marknadskrav

Detaljhandeln pressas av ökande förväntningar från kunderna. Därmed blir såväl lageroptimering som fokus på interna logistikprocesser en nödvändighet, om butikskedjorna ska leva upp till kraven.

apportsystems_wms_1920x1080

Detaljhandelsmarknaden ...

– genomgår hastiga förändringar, och upplever bland annat press från e-handeln. Detta ställer krav på butikskedjornas interna logistik, så att de kan leverera snabbt och felfritt. Varornas tillgänglighet är A och O, och därför har branschen allmänt sett fokus på att optimera sin Supply Chain Management.

Många företag i detaljhandelssegmentet kämpar med utmaningar vad gäller lagerstyrning och lageroptimering, men också när det gäller försörjningskedjan till butiksledet. Apport WMS erbjuder lösningar för dessa behov och systemet kan anpassas i takt med företagens tillväxt.

Ledande detaljkedjor väljer Apport

Detta är en av anledningarna till att stora butikskedjor som Matas, Imerco och Danmarks största detaljhandelsföretag på området möbler och inredning, IDdesign A/S (IDEmøbler och ILVA) har valt Apport som WMS-leverantör.

Förutom den viktiga optimeringen av logistikprocesserna är ett välfungerande, ergonomiskt korrekt och modernt lager också väsentligt för personalens trivsel – och därmed ett viktigt element när det gäller framtida rekrytering.

Ökat fokus på BI i detaljhandelsbranschen

För detaljhandelsbranschen är det viktigt med ett individuellt fokus på hårdvara, för att säkerställa att utrustningen lämpar sig specifikt för branschens produktions- och leveranskrav.

Dessutom kan detaljhandelsbranschen dra fördel av ett ökat fokus på rapportering genom Business Intelligence, vilket bland annat bidrar till en förbättrad resursstyrning.

Läs mer här.

Matas

”Det är svårt att förutsäga allt när man kastar sig in i en stor effektivisering av lagret, som vi gjorde, men våra kalkyler när det gäller Apport Systems visade sig hålla. De klarade utmaningen, så att vi idag har ett ytterst välfungerande lager som är effektivt på alla områden.”

- Jesper Amsinck, logistikchef, Matas

Imerco

”De logistiska procedurerna på lagret utgör första ledet i en lång kedja. Ju effektivare logistiken är, desto bättre är den tjänst vi kan erbjuda butikerna, och det skapar i sin tur de bästa möjligheterna för att slutkunden ska få en optimal kundservice.”

Apport WMS-kunder i detaljsegmentet

Didriksons AB

IDDesign A/S

Validus Zebra A/S

Imerco A/S

ENOR/Culina

Fleggaard GmbH

Per Aarskog AS