Behöver ditt lager processoptimering?

Helt konkret handlar processoptimering om att identifiera svinn eller möjligheter i lagerprocesser och inte minst att hitta lösningsmodeller för dessa som är möjliga att implementera.

Processoptimering av lagerstyrning omfattar allt från erkännandet av ett behov till förverkligandet av en lösning. Detta innebär alltså att om din verksamhet har ett behov av att spara pengar, kvalitetssäkra eller optimera lagerprocesser så kan detta realiseras genom att implementera ett WMS.

WMS kallas även lagerstyrningssystem och det kan både automatisera och optimera manuella arbetsmoment för att på så sätt identifiera svinn som uppmärksammats i processerna.    

Kort sagt innebär det att man kan optimera och effektivisera sin lagerhantering genom processoptimering.

Viktigast av allt är att man erkänner ett behov. Erkänner man exempelvis ett behov av att spara pengar så erkänner man samtidigt att lösningsmodellen ska slutligen hjälpa verksamheten att realisera detta ekonomiska behov.

Låt oss ta dig med 

Den klassiska processoptimeringens 4 faser

1
Svinn

Vi hjälper dig att avtäcka och registrera berörda de utmaningar dina lagerupplevelser har. Vi gör detta genom att identifiera vilka typer av svinn ditt lager har.

 

2
Holistiskt

Vi hjälper er att undvika underoptimering och "cut-of-corners" genom att tänka holistiskt. Således tar vi ställning till hur optimeringen i en länk eller process påverkar en annan länk eller process.

3
Handling

När svinnet har identifierats så tar vi ställning till vad vi kan göra åt det och vilka åtgärder som krävs för att lösa det. T. ex. det kan vara sådant som att kunden får fel varor vid leverans.

4
Optimering

Processoptimering via ett lagerstyrningssystem kan påverka hela organisationens processer, eftersom företaget effektiviseras och en bättre arbetsmiljö skapas.

 

Vilka fel kan en processoptimering reducera eller eliminera?

Vad ger en processoptimering dig? Ett bra exempel på ett processduo är plockning och varumottagning: processen där produkten blir tillgänglig för plockning på lagret.

För vad händer om den anställda plockar varorna på rätt plats fast får fel vara? Då måste vi ta ett steg tillbaka och optimera varumottagningen så att processen av att ta emot och placera produkten på rätt plats sker korrekt.

För kommer du ihåg vad vi pratade om tidigare – den holistiska metoden: Mät inte resultaten av era lagerprocesser som isolerade moment. Varuhanteringen i varumottagningen visar sig kanske isolerat sett för att ha en hög flödeseffektivitet som innebär att ni kan dra ned på personalstyrkan. Kanske en ökning av returer eller reklamationer till och med anses för att vara ett fel i plockningsprocessen. Men kom alltså ihåg det holistiska tillvägagångssättet.
För när man har granskat alla lagerprocesser så visar det sig kanske att felen uppstått på grund av felaktig hantering i processen fram till plockningsplatsen. 

Videon till höger visar t.ex. hur en plockväg utförs korrekt med Apport WMS, där medarbetaren vet exakt vad han ska plocka och varorna kan hittas på lagret.

Det är inte så billigt som du tror.

Klicka här för att läsa 1. exemplet.

Det är inte så billigt som du tror.

Som företag har du (kanske) köpt in dig hos en leverantör eftersom du får en billig lösning där. Billig eftersom de kanske inte etiketterar produkterna. Men i själva verket är de inte så billig som du tror. De är istället en dold kostnad för ditt företag eftersom ni själv måste hantera den extra lagerprocessen med att etikettera produkterna.

Anställda utföra extra arbete.

Klicka här för att läsa 2. exemplet.

Anställda utföra extra arbete.

Om ditt företag säljer separata produkter istället för paketlösningar som egentligen ger det bästa värdet för både ditt företag och kunden, måste dina anställda utföra extra arbete jämfört med om kunden fick informationen att produkterna endast säljs per paket.
LEAN

Processoptimeringsverktyg

Har du hört talas om LEAN? LEAN är en metod som kan användas för processoptimering. Metodverktyget LEAN är helt enkelt en värdeflödesanalys. 

Med detta försöker man avtäcka alla processer i värdekedjan: genom hela värdekedjan med allt som sker på vägen från kundens beställning och betalning tills kunden har implementerat lösningen och tagit den i bruk. 

Vi hos Apport åker ut till dig och fokusera på vad som sker i lagret och pekar på nödvändiga processförändringar – både i lagret och även exempelvis i relation till affärssystem, inköp, försäljning eller punkten där det ohållbara svinnet startar.

Låt oss gå konkret tillväga med två exempel till höger.

Apport WMS optimerar ditt lager

Apport har mer än 20 års kunskap. Vi har kunskap om branschområdet och systemet. Därför använder vi vår erfarenhet och kunskap för att hjälpa dig att optimera företagets lagerprocesser på bästa möjliga sätt.

Så om du har läst genom det här blogginlägget, har du också blivit medveten om hur ditt företag kan öka tillväxten, glädja kunderna och håva in vinsterna genom processoptimering. Nu är ditt nästa steg en servicekontroll. Helt praktiskt så besöker vi ditt lager och tillsammans med företagets driftpersonal och experter går vi runt och utvärderar era processer: vilka utmaningar står ni inför, hur uppstår problemen och vilka alternativ och lösningar finns det för optimering.

Vi arbetar ständigt på att bygga in kvalitetssäkring i våra lösningar. Detta gör vi genom att organisera processerna för bästa möjliga användning via systemet. Vi ser alltså till att exempelvis varumottagningen kan dra fördel av de bästa verktygen som Apport WMS tillhandahåller och därmed se till att varorna hamnar på rätt plats.

Ett helt banalt exempel är att man skannar in en vara för att känna till dess exakta plats.

"Hos Apport förespråkar vi - att det är människorna bakom systemen som skapar förändringar.”

Hos Apport förespråkar vi – att det är människorna bakom systemen som skapar förändringar. Förändringar som möjliggör processoptimering med ett WMS. Det finns inga logistikprojekt som inte samtidigt är tillvägagångsprojekt eller förändringsprojekt. Vi guidar och stödjer därför människorna bakom logistikprojekten under hela processen för att ditt företag ska uppnå bästa resultat och vinst.

Hur kan ett företag känna till at de behöver optimera sina processer? 

Bo Kristensen, Head of Aftersales ger 5 tips: