Skip to content

Apport WMS fungerar som stöd under alla led i varans resa

Genom att optimera alla processer på lagret skapar Apport WMS effektivitet och god överblick. Systemet konfigureras efter företagets behov, så att lagret fungerar som ett stöd för den övergripande strategin.

Apport WMS 

Varans resa

Från det att varan anländer tills den lämnar lagret igen. Och allt däremellan. Apport WMS-lösningen stöder alla steg i produktens resa, som tillsammans utgör effektiv lagerhantering.

Varumottagning

När den nya varan kommer till lagret tar lagerarbetarna normalt emot den med hjälp av en hånd-terminal. Apport WMS är utformat för att göra denna process så enkel som möjligt.

Placering

Apport WMS hittar alltid den optimala placeringen för en given vara – detta med utgångspunkt från de regler som ni har fastställt.

Påfyllning och flyttning

Apport WMS bidrar till att optimera påfyllning och flyttning, så att dessa processer stöder verksamhetens behov.

Orderplockning

Möjligheterna till orderplockning är många, och konfigurationen utgår alltid från verksamhetens behov.

Emballering och utskick

Efter avslutad plockning ska order eventuellt prioriteras och konsolideras före utskick, följesedlar och frakt-dokumentation skrivas ut, och order-läsning genomföras.

Apport WMS

Andra funktioner

Lagerinventering

Apport WMS kan användas vid manuella, periodiska och löpande inventeringar, och i allmänhet kan alla inventeringar utföras medan lagret är i drift. Med löpande inventeringar slipper man den resurskrävande årliga inventeringen.

Löpande inventeringar kan genomföras i form av:

– Nollinventeringar.

– Inventeringar som aktiveras p.g.a. ett visst antal på en lokation.

– Inventeringar som sker enligt en fastställd cykel för hur ofta man vill att en viss vara ska inventeras.

– Inventeringarna kan naturligtvis varieras beroende på om det handlar om A-, B- eller C-varor, och det är också möjligt att göra manuella eller periodiska inventeringar, då valda delar av lagret inventeras allt efter behov.

– Manuella inventeringar kan genomföras antingen i form av traditionella ”vara på lokation”-inventeringar eller som lokationsinventeringar.

Business Intelligence, övervakning och rapportering

Apport WMS gör det möjligt att samla in data och använda dem för att fatta bättre och mer proaktiva beslut.

Med Apport WMS är det möjligt att få en avancerad Business Intelligence-lösning – med visning av data i realtid och översikt över relevanta KPI:er – samt en mer traditionell rapportering.

Har du läst vår e-bok: Hur man får modern affärsinformation i ditt lager?

Integrering i ERP-system

Apport WMS kan integreras i i stort sett alla ERP-system på marknaden. 

Vi arbetar med utgångspunkt från en genomtestad standardintegration, men denna kan anpassas och ändras efter kundens och ERP-leverantörens önskemål.

Automatiseringslösningar

WMS-lösningen rymmer många möjligheter till integration i externa automatiseringsenheter.

Det gäller både enkla lagerautomater, banstyrning, styrning av robotar, samt komplexa lösningar med styrning av ”minikranar”, goods-to-man-stationer etc.

Modern teknik

Röstplockning eller trådlösa handterminaler

Apport WMS samarbetar med marknadens bästa hårdvaruleverantörer. Apport WMS erbjuder röststyrning (Apport Voice), vilket gör det möjligt för lagerpersonalen att ta emot order och skicka meddelanden till systemet via ett headset. Mjukvaran för taligenkänning tillhandahålls av amerikanska Vocollect. Systemet kan även skötas via trådlösa handterminaler från exempelvis Honeywell. Dessa är enkla att hantera och behagliga att arbeta med.