Skip to content

Apport WMS gör lagret till en konkurrensfördel

WMS skapar lageroptimering

På många lager går personalen fortfarande runt med listor som skrivits ut från ERP-systemet. När lagret växer blir detta snabbt ett ineffektivt och oöverskådligt sätt att arbeta på. Apports Warehouse Management System skapar lageroptimering genom att automatisera manuella arbetsgångar och ge lagerarbetarna den överblick som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på både snabbare och bättre sätt.

Systemet bygger på den senaste tekniken, som röststyrning, röstplock, streckkoder och trådlös datafångst – allt för att effektivisera lagerrutinerna. Sammantaget leder detta i genomsnitt till en effektivisering av lagret med 25-40 procent.

Apport Voice gör det möjligt för lagerpersonalen att ta emot order och skicka meddelanden till systemet via ett headset. Mjukvaran för taligenkänning tillhandahålls av amerikanska Vocollect. Systemet kan även skötas via trådlösa handterminaler från exempelvis Honeywell. Dessa är enkla att hantera och behagliga att arbeta med.

Ett automatiserat lager ger gladare kunder

När kunden får fel varor tvingas lagret lägga resurser på att ta tillbaka dessa varor och skicka de rätta i stället. Och vad värre är: Kunden får en negativ upplevelse.

Felplock står ett företag dyrt på flera sätt, och därför är en minskning av antalet felplock en viktig fördel med Apport WMS. Manuella procedurer innebär i sig en risk för fel, och genom en automatisering av procedurerna ser Apport WMS till att felplock i princip inte inträffar.

“Våra kunder är beroende av att vi levererar rätt produkt vid rätt tid och på rätt plats. Gör vi fel ser de sig om efter en annan leverantör nästa gång, så det är livsviktigt för oss att vårt lager fungerar optimalt.”

– Lennart Andersson, Senior Advisor & Operations Manager, Rubix

WMS effektiviserar lagret med 25-40%​

Användarvänligt och behagligt att arbeta med

Ett gammaldags lager kan vara en kaotisk plats. Apport WMS skapar både överblick och lugn. Lagerpersonalen vet alltid vilken uppgift som ska utföras och hur de löser den på optimalt sätt. Detta ger ett gott arbetsklimat, vilket i sin tur bidrar till att göra företaget till en attraktiv arbetsplats.

Användargränssnittet är utformat för att vara enkelt och behagligt att arbeta med, och med röststyrning i form av Apport Voice kan systemet till och med hanteras utan handterminaler.

Tack vare den användarvänliga uppbyggnaden är det lätt att lära sig hur Apport WMS fungerar, och även säsongsanställda kan snabbt uppleva att de klarar arbetsuppgifterna lika bra som den fasta personalen.

Ett WMS-projekt som håller budgeten

Vi skingrar myten …

Som kund hos Apport vet du redan från början vad ditt WMS kommer att kosta. Som branschens enda WMS-leverantör har vi nämligen alltid ett transparent pris på våra lagerstyrningsprojekt.

Vi vill göra upp med den seglivade myten om att man aldrig kan räkna med att pris och tidsplan håller när man går igång med ett IT-projekt.

När vi har gjort en analys av ert behov och mål, levererar vi därför en sammanhängande projektplan samt ett pris som du kan räkna med håller.

Stark projektmodell håller WMS-projektet på spåret

Att vi kan erbjuda ett fast pris och garantera att vi kan hålla det, beror på vår egen projektmodell.

Projektmodellen fokuserar på tre parallella spår i form av process, teknik och organisation, så att vi hinner med allt och kan skapa sammanhängande lösningar.

Människor bakom förändringen

Vårt tredelade fokus bottnar i vår filosofi om att tekniken i och för sig är den nödvändiga grunden, men att det är människans användning av den som leder till förändring.

Projektmodellen bygger på sex faser från ”Analys och förberedelse” till ”Drift”, och innan en ny fas inleds skriver båda parterna under på att allt är som det ska vara. På så sätt ser vi till att vi alltid löser eventuella problem i tid.

Projektmodellen ställer krav både på oss och på dig som kund – det är det bästa sättet att säkerställa att vi når önskat resultat.

Vill du veta mer om Apport och vilka vi är? Sedan kan du läsa om Apport här.

Varans resa

Från det att varan anländer tills den lämnar lagret igen. Och allt däremellan. Apport WMS-lösningen stöder alla steg i produktens resa, som tillsammans utgör effektiv lagerhantering.

Varumottagning

När den nya varan kommer till lagret tar lagerarbetarna normalt emot den med hjälp av en hånd-terminal. Apport WMS är utformat för att göra denna process så enkel som möjligt.

Placering

Apport WMS hittar alltid den optimala placer-ingen för en given vara – detta med utgångspunkt från de regler som ni har fastställt.

Påfyllning och flyttning

Apport WMS bidrar till att optimera påfyllning och flyttning, så att dessa processer stöder verksamhetens behov.

Orderplockning

Möjligheterna till orderplockning är många, och konfi-gurationen utgår alltid från verksamhetens behov.

Emballering och utskick

Efter avslutad plockning ska order eventuellt prioriteras och konsolideras före utskick, följesedlar och frakt-dokumentation skrivas ut, och order-läsning genomföras.

Andra funktioner

Lagerinventering

Apport WMS kan användas vid manuella, periodiska och löpande inventeringar, och i allmänhet kan alla inventeringar utföras medan lagret är i drift. Med löpande inventeringar slipper man den resurskrävande årliga inventeringen.

Löpande inventeringar kan genomföras i form av:

– Nollinventeringar.

– Inventeringar som aktiveras p.g.a. ett visst antal på en lokation.

– Inventeringar som sker enligt en fastställd cykel för hur ofta man vill att en viss vara ska inventeras.

– Inventeringarna kan naturligtvis varieras beroende på om det handlar om A-, B- eller C-varor, och det är också möjligt att göra manuella eller periodiska inventeringar, då valda delar av lagret inventeras allt efter behov.

– Manuella inventeringar kan genomföras antingen i form av traditionella ”vara på lokation”-inventeringar eller som lokationsinventeringar.

Business Intelligence, övervakning och rapportering

Apport WMS gör det möjligt att samla in data och använda dem för att fatta bättre och mer proaktiva beslut.

Med Apport WMS är det möjligt att få en avancerad Business Intelligence-lösning – med visning av data i realtid och översikt över relevanta KPI:er – samt en mer traditionell rapportering.

Har du läst vår e-bok: Hur man får modern affärsinformation i ditt lager?

Integrering i ERP-system

Apport WMS kan integreras i i stort sett alla ERP-system på marknaden. 

Vi arbetar med utgångspunkt från en genomtestad standardintegration, men denna kan anpassas och ändras efter kundens och ERP-leverantörens önskemål.

Automatiseringslösningar

WMS-lösningen rymmer många möjligheter till integration i externa automatiseringsenheter.

Det gäller både enkla lagerautomater, banstyrning, styrning av robotar, samt komplexa lösningar med styrning av ”minikranar”, goods-to-man-stationer etc.