Skip to content

Apport WMS gör lagret till en konkurrensfördel

Apport WMS optimerar era arbetsgångar och effektiviserar lagret med 25-40 procent. Det är ett användarvänligt lagerstyrningssystem som gör lagret till en bättre plats att arbeta på.

WMS skapar lageroptimering

På många lager går personalen fortfarande runt med listor som skrivits ut från ERP-systemet. När lagret växer blir detta snabbt ett ineffektivt och oöverskådligt sätt att arbeta på. Apports Warehouse Management System skapar lageroptimering genom att automatisera manuella arbetsgångar och ge lagerarbetarna den överblick som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på både snabbare och bättre sätt.

Systemet bygger på den senaste tekniken, som röststyrning, röstplock, streckkoder och trådlös datafångst – allt för att effektivisera lagerrutinerna. Sammantaget leder detta i genomsnitt till en effektivisering av lagret med 25-40 procent.

WMS effektiviserar lagret med 25-40%​

Ett automatiserat lager ger gladare kunder

När kunden får fel varor tvingas lagret lägga resurser på att ta tillbaka dessa varor och skicka de rätta i stället. Och vad värre är: Kunden får en negativ upplevelse.

Felplock står ett företag dyrt på flera sätt, och därför är en minskning av antalet felplock en viktig fördel med Apport WMS. Manuella procedurer innebär i sig en risk för fel, och genom en automatisering av procedurerna ser Apport WMS till att felplock i princip inte inträffar.

“Våra kunder är beroende av att vi levererar rätt produkt vid rätt tid och på rätt plats. Gör vi fel ser de sig om efter en annan leverantör nästa gång, så det är livsviktigt för oss att vårt lager fungerar optimalt.”

– Lennart Andersson, Senior Advisor & Operations Manager, Rubix

Användarvänligt och behagligt att arbeta med

Ett gammaldags lager kan vara en kaotisk plats. Apport WMS skapar både överblick och lugn. Lagerpersonalen vet alltid vilken uppgift som ska utföras och hur de löser den på optimalt sätt. Detta ger ett gott arbetsklimat, vilket i sin tur bidrar till att göra företaget till en attraktiv arbetsplats.

Användargränssnittet är utformat för att vara enkelt och behagligt att arbeta med, och med röststyrning i form av Apport Voice kan systemet till och med hanteras utan handterminaler.

Tack vare den användarvänliga uppbyggnaden är det lätt att lära sig hur Apport WMS fungerar, och även säsongsanställda kan snabbt uppleva att de klarar arbetsuppgifterna lika bra som den fasta personalen.

Vill du veta mer om funktionerna i Apport WMS och hur Apport WMS fungerar som stöd under alla led i varans resa?