Hopp til innholdet

«Vi har fått et mer effektivt lager med færre feil»

Norske Wittusen & Jensen har fått et mer effektivt lager og en fremtidssikker distribusjonsløsning med en WMS-løsning fra Apport Systems. «Det fungerer som vi hadde ønsket, og vi kan også se muligheter for å optimalisere lageret ytterligere», sier logistikksjef Audun Johnsen fra Wittusen & Jensen.

apportsystems_kundecase_wittusenjensen_1920x1100
“Det er vår erfaring at mange IT-leverandører i høy grad baserer seg på gjenbruk av eksisterende løsninger når de gjør nye prosjekter, men at de likevel prissetter dem som om de var helt nye. Det gjorde ikke Apport. De sa: ‘Dette er vårt produkt, vi har gjort det før, og vi vet hva vi kan levere.”
Audun Johnsen
logistikksjef, Wittusen & Jensen
BAKGRUNN

«Vi ønsket å frigjøre oss fra ERP-systemet»

Wittusen & Jensen er Norges nest største leverandør av kontorrekvisita og forbruksvarer til arbeidslivet, og ett av selskapets erklærte mål er å gi kundene deres en enklere og mer effektiv hverdag.

Nettopp det har Wittusen & Jensen selv fått etter en større omlegging av lagerstrukturen og innføringen av en komplett WMS-løsning fra Apport Systems.

Veien til målet startet i 2010 da Wittusen & Jensen besluttet seg for å samle tre lagre til et helt nytt sentrallager på Skedsmo utenfor Oslo.

"Faktisk plukket vi effektivt i det nye systemet fra dag én.”

«Vi hadde sånn sett noen moderne, automatiserte lagre, men plassen var for liten, spesielt i varemottaket, så vi kunne ikke utvikle selskapet innenfor de eksisterende rammene,» forklarer logistikksjef Audun Johnsen fra Wittusen & Jensen og fortsetter:

«Da vi bestemte oss for å lage et nytt sentrallager, vurderte vi også at vi også hadde bruk for en komplett WMS-løsning i stedet for vår utvidede ERP-løsning. Vi ønsket å frigjøre oss fra ERP-systemet, så vi for eksempel kunne få saldostyring på plasseringsnivå i WMS’en

VALGET AV APPORT
Fast pris var viktig

Når Wittusen & Jensen ikke fant en gjennomførbar løsning med daværende leverandør, begynte de å se på andre alternativer. Selv om det var flere kandidater i spill, falt selskapet ganske raskt for Apports totalkonsept, forklarer Audun Johnsen.

«Først og fremst fikk vi en god presentasjon av systemet, der det var klart at Apport har en grunnleggende forståelse for lagerdrift og kunne sette seg inn i våre behov. Dessuten var vi ute og besøkte fire ulike bedrifter som bruker Apports WMS, og de var noen veldig gode referanser,» sier han.

Apport Systems arbeider med et fastpriskonsept, noe som betyr at kunden fra start har oversikt over kostnadene for hele prosjektet, og det var en viktig faktor for Wittusen & Jensen.

"Det var åpenbart at Apport har en grunnleggende forståelse for lagerdrift og kunne sette seg inn i våre behov."

«Det utgjorde trolig 50 prosent av beslutningen. Det er vår erfaring at mange IT-leverandører i høy grad baserer seg på gjenbruk av eksisterende løsninger når de gjør nye prosjekter, men at de likevel prissetter dem som om de var helt nye. Det gjorde ikke Apport.» De sa: «Dette er vårt produkt, vi har gjort det før, og vi vet hva vi kan levere», forklarer Audun Johnsen.

IMPLEMENTERINGEN
Stram styring av prosessen

Etter at avtalen ble undertegnet, begynte spesifikasjonsfasen, der prosjektet ble planlagt i detalj, og ifølge Audun Johnsen bekreftet den forløpet at Wittusen & Jensen hadde valgt riktig leverandør:

«Det var en svært profesjonell prosess med god og stram styring. Det er tydelig at Apport har noen dyktige prosjektledere, og det ga oss tillit til at vi ville få en god løsning.»

Implementeringen ble preget av et forsinket byggeprosjekt på det nye lageret, men etter at både byggeriet og teknologien har kommet opp i fulle omdreiinger, har Wittusen & Jensen fått lagerløsningen de gikk etter.

«Det fungerer veldig bra – som vi hadde ønsket oss. Samtidig kan vi se noen forbedringsmuligheter som kan gjøre det enda smartere og øke hastigheten. Vi kan gjøre noen tilpasninger uten å påvirke den grunnleggende strukturen i systemet fordi det er et godt system som ligger til bunns», sier Audun Johnsen.

RESULTATET
Bedre og sikrere distribusjon
«Vi har fått en bedre, mer effektiv og sikrere distribusjonsløsning», sier logistikksjef Audun Johnsen om lageret, som fra 10.000 pallplasser og 25.000 plasseringer forsyner hele Norge med alt fra kontorstoler og hodetelefoner til førstehjelpskasser og konvolutter.
apportsystems_dataanalyzer_midt_1920x1080

Forenkling og fleksibilitet

Et viktig mål med det nye lageret var å øke effektiviteten på lageret, og det har lyktes. Tidligere hadde Wittusen & Jensen 38 ansatte på lageret, men nå kan 25 mann håndtere samme ordremengde, forteller driftssjef Camilla Haltbakk.

«Vi har forenklet prosessene på lageret, så det har blitt mer overskuelig og effektivt», sier hun.

En viktig del av effektiviseringen henger sammen med det faktum at Apports WMS er lett å lære å bruke.

”Nye folk er raskere i gang enn vi har vært vant til, og det er viktig. Det betyr at vi har mer fleksibilitet – vi kan holde antallet fast ansatte til et minimum, og så kan vi ansette vikarer når vi har behov for det i høysesongen», forklarer Camilla Haltbakk.

”Nye folk er raskere i gang enn vi har vært vant til, og det er viktig. Det betyr at vi har mer fleksibilitet – vi kan holde antallet fast ansatte til et minimum, og så kan vi ansette vikarer når vi har behov for det i høysesongen"

Unngår kostbare feil

Ifølge driftslederen sikrer Apports WMS at det er vanskeligere å gjøre feil på lageret, og det gjenspeiles også i statistikken. Selv om Wittusen & Jensen hadde en høy leveringssikkerhet på forhånd, har den økt fra 99 til 99,3 prosent. Det høres kanskje ikke ut som mye, men det er det, forsikrer Audun Johnsen.

«Det er av stor betydning. Vi arbeider med produkter som enkeltvis har lav verdi, men som er kostbare å håndtere, så hvis vi sender feil leveranse til Nord-Norge og deretter må levere riktig vare gratis, blir det dyrt», sier han.

Ifølge Audun Johnsen har leveringssikkerheten blitt den avgjørende faktoren for kundene.

«Det er viktigere at det er riktig første gang og blir levert i tide, enn at det kommer raskt. Vi må også huske at mange av kundene våre har parallelle avtaler med konkurrentene våre, så hvis vi ikke leverer som lovet, er det lett for dem å bestille et annet sted neste gang», sier han.

PERSPEKTIV
Fremtidssikret lager

Da Wittusen & Jensen startet optimaliseringen av lagerstrukturen, var det viktig å få et lager som kunne holde tritt med den fremtidige veksten, og det har de fått, ifølge logistikksjefen.

«Tidligere kunne vi håndtere to transportører på samme tid, nå er tallet 7–8 stykker. Vi har fått større kapasitet og generelt et fremtidsrettet lager, så vi er i stand til å håndtere opptil 50 prosent vekst i ordrevolum i de kommende årene», sier Audun Johnsen.

FAKTA OM
Wittusen & Jensen
  • Wittusen & Jensen er et familieeid selskap med over 110 års historie.

  • Siden oppstarten i 1897 har selskapet vokst til 200 ansatte og en omsetning på over 600 millioner norske kroner.

  • Wittusen & Jensen er nest størst på det norske markedet for kontorrekvisita og forbruksvarer.

  • Sentrallageret i Skedsmo utenfor Oslo rommer 10.000 pallplasser og 25.000 plasseringer.

webinar-anna-og-søs-hero-billede